Nápověda:Nové filtry pro kontrolu úprav / filtrování

This page is a translated version of the page Help:New filters for edit review/Filtering and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Tato stránka vysvětluje, jak co nejlépe využít nová rozhraní pro filtrování. Nové zvýrazňovací nástroje a použití prediktivních filtrů pro záměry uživatelů a kvalitu obsahu jsou popsány samostatně.

Základní funkce

 
Zaškrtnutím políčka vedle filtru zahrnete úpravy do vlastnosti filtru. Do tohoto vyhledávání jsou zahrnuty například registrovaní uživatelé Registrovaní (registered). Chcete-li vyloučit tuto vlastnost, ponechte ji nezaškrtnutou při výběru všech ostatních filtrů ve své skupině filtrů. Například z vyhledávání jsou vyloučeny Zkušení uživatelé (experienced) a Neregistrovaní (unregistered). (Úpravy provedené skupinou Nováčci (newcomers) jsou zahrnuty a také zvýrazněny zeleně - další informace najdete na stránce Highlighting (zvýraznění).)

Kliknutím na Aktivní oblast zobrazení filtru nebo na Panel vyhledávání filtru se otevře Rozevírací panel, který zobrazí nabídku možností filtrování.

Vyhledání vlastnosti

Chcete-li najít úpravy s konkrétní vlastností, najděte filtr pro tuto vlastnost v nabídce filtrů a zaškrtněte políčko vedle jejího názvu. Filtr se změní na "aktivní" (active) a značka pro tento filtr se zobrazí v části Aktivní filtry v oblasti zobrazení aktivního filtru. Na rozdíl od předchozích filtrů RC Page, které byly navrženy tak, aby vylučovaly různé vlastnosti, nové filtry zahrnují vlastnost název filtru.

Příklad: filtr "Registrovaní" (registered) najde úpravy provedené registrovanými uživateli.

Vyloučení vlastnosti

Chcete-li vyloučit úpravy konkrétní vlastnosti,

 1. ponechte filtr této vlastnosti nezaškrtnutý
 2. zkontrolujte jakýkoli (nebo všechny) další filtry v dané skupině.

Nezaškrtnuté filtry jsou šedé, což znamená, že jsou neaktivní.

Příklad: Chcete-li vyloučit Vaše změny, nechte tento filtr nezaškrtnutý s omezením Změny ostatních.

Sdílení nebo uložení nastavení filtru

Nastavení filtru můžete znovu použít nebo je sdílet s ostatními, zkopírováním adresy URL stránky. Když na tuto URL adresu znovu kliknete nebo ji vložíte do adresního řádku, systém obnoví požadované filtry. Bude to fungovat i pro mobilní prohlížeče (i když mobilní prohlížeče aktuálně nové rozhraní filtrů nezobrazují).

Filtry, které se vám líbí můžete uložit.

Nastavení výchozího filtru

Uložený filtr můžete nastavit jako výchozí.

Vysvětlení skupin filtrů

Filtry jsou rozděleny do skupin podle souvisejících vlastností. Ve většině (ale ne ve všech) skupinách se vlastnosti vzájemně vylučují a společně pokrývají veškeré úpravy. Například filtr Robot a filtr Člověk (ne robot) se vzájemně vylučují a pokrývají všechny případy.

Pokud nejsou vybrány žádné filtry ve skupině, jsou neaktivní všechny filtry v dané skupině. Takže vše v této skupině bude zahrnuto do vašich výsledků. Pokud jsou vybrány všechny (all) filtry ve skupině, efekt je stejný: Vše v této skupině bude zahrnuto do výsledků.

V rámci skupin oproti mezi skupinami (NEBO oproti A)

Pochopení vzájemné interakce filtrů vám může pomoci dosáhnout lepších výsledků. Klíčovým bodem je, že přidání více filtrů z jedné skupiny má jiný účinek než výběr filtrů z více skupin. Zní to zmateně, ale v praxi by to mělo být pro mnohé intuitivní, protože tato logika je běžná na populárních nákupních a dalších webech založených na vyhledávání.

Rozšíření vyhledávání v rámci skupin (OR)

V rámci skupiny filtrů přidání dalších filtrů do vyhledávání rozšíří vyhledávání a vrátí více výsledků. Je to proto, že filtry ve skupině se k sobě vztahují prostřednictvím Booleovské funkce OR (nebo). Funkce OR rozšiřují rozsah filtru tím, že říkají, že výsledky mohou být to nebo tamto.

Příklad: zkontrolujte filtr Nováčci a Začátečníci ve skupině filtrů Experience Level. Vaše výsledky budou zahrnovat úpravy provedené oběma typy uživatelů (Nováčci OR Začátečníci).

Zúžení vyhledávání mezi skupinami (AND)

Naproti tomu přidávání filtrů z více různých skupin filtrů do vyhledávání zúží vyhledávání a vrátí méně výsledků. Je to proto, že každá skupina filtrů souvisí s ostatními skupinami pomocí funkcí typu Boolean AND (a). Funkce AND zužují výsledky vyhledávání zavedením dalších omezení. Tohle a tamto.

Příklad: Proveďte vyhledávání uvedené výše, složené z filtrů ze skupiny Úroveň zkušeností (experience level) (Nováčci (newcomers) NEBO Začátečníci (learners)). Přidání filtru Nemalé editace (major edits) ze skupiny Význam (significance) zavádí nové omezení, které zužuje vyhledávání. Jako vzorec by nyní logika vašeho hledání vypadala takto: Výsledky = Nemalé editace AND (Nováčci OR Začátečníci). Pomocí tohoto vzorce budou do výsledků zahrnuty úpravy provedené buď nováčky nebo začátečníky. Protože oba tyto filtry jsou ze stejné skupiny. Ale všechny výsledky budou nevýznamné.

Užitečné signály rozhraní

 
Oblast Aktivní filtry poskytuje souhrn vašich nastavení. Barevné značky v tomto příkladu říkají, že dva filtry jsou v konfliktu. Dokud nebude konflikt vyřešen, nebudou zobrazeny žádné výsledky. Umístěním ukazatele myši na značku konflikt filtrů se zobrazí nápověda vysvětlující problém.
 
Pokud jsou štítky filtrů šedé, rozhraní sděluje, že tyto filtry nemají žádný účinek. Ve většině případů to není problém. Stále dosáhnete požadovaných výsledků. Ale je to příležitost dozvědět se více o tom, jak nástroje fungují. V příkladu uživatel vybral všechny filtry ve skupině. Jak říká nápověda, "Výběr všech filtrů v této skupině odpovídá výběru žádného, proto tento filtr nemá žádný vliv. Skupina zahrnuje: $1"

Rozhraní poskytuje užitečnou zpětnou vazbu o vašich možnostech ve filtrování. Znalost, jak číst tyto signály, vám pomůže zvládnout tyto nástroje. Za zmínku stojí dvě konkrétní sady signálů. Mohou se objevit v případě když:

 • jsou vybrané kombinace filtrů v konfliktu,
 • filtr nemá žádný účinek.

Konfliktní kombinace

Pokud vidíte názvy filtrů v oblasti zobrazení aktivního filtru označené červeným písmem na červeném pozadí, znamená to, že jste vybrali filtry, které jsou v "konfliktu". Žádáte něco, co nelze uskutečnit. Systém nevrátí žádné výsledky, dokud nezměníte nastavení. V čem je problém, se dozvíte ze zprávy v oblasti výsledků. Další podrobnosti můžete získat umístěním ukazatele myši na značku konfliktu filtrů.

Tato červená označení neuvidíte pokaždé, když vyberete filtry, které nebudou funkční. Signály konfliktu jsou vyhrazeny pouze pro situace, kdy je konflikt:

 1. strukturální, což znamená, že kombinace nepřinese žádné výsledky pokaždé, definované
 2. skrytý, což znamená, že uživatelé pravděpodobně nebudou schopni diagnostikovat problém sami.

Příklad: Předpovědi kvality obsahu nejsou k dispozici pro úpravy Wikidat (zatím). Pokud tedy vyberete filtr "Editace Wikidat" a filtr kvality obsahu, například "Možná problematická", kombinace není možná. Vaše filtry jsou v konfliktu.

Kombinace bez účinku

Pokud vidíte název filtru v oblasti zobrazení aktivního filtru, která je zašedlá, znamená to, že filtr nemá žádný účinek. To ve skutečnosti nesignalizuje problém. Pravděpodobně dostáváte výsledky, o které jste požádali. Ale systém vám dává podněty, které vám mohou pomoci pracovat efektivněji.

Pokud vidíte takovéto šedé označení, znamená to jednu ze tří věcí:

 1. Vybrali jste všechny filtry ve skupině. Jak bylo uvedeno výše, výběr všeho ve skupině je stejný jako když nevyberete nic.
 2. Filtr není vybrán, ale je pouze zvýrazněný, v takovém případě uvidíte také barevný bod.
 3. Filtr, který jste vybrali, najde výsledky, které jsou podmnožinou jiného výběru.
  Příklad: Každá úprava nalezená filtrem "Velmi pravděpodobně problematická" (very-likely-bad) by již byla zahrnuta ve výsledcích pro filtr "Možná problematická" (may-be-bad), který je širší. Pokud zvolíte obojí, selektivnější filtr nemá žádný účinek. (Tip: Pokud chcete být schopni identifikovat podmnožinu v rámci širší skupiny, zkuste ji zvýraznit.)

Chcete-li zjistit, proč je štítek filtru šedý, zkuste na něj najet myší a zobrazí se vysvětlující nápověda.

Seznam filtrů

Základní filtry

Registrace a zkušenost uživatelů

Tyto filtry jsou dostupné pouze pro registrované uživatele.

Registrovaní
Přihlášení editoři.
Neregistrovaní
Editoři, kteří nejsou přihlášení.
Nováčci
Registrovaní uživatelé, kteří mají méně než 10 editací nebo 4 dny činnosti.
Začátečníci
Registrovaní uživatelé, jejichž zkušenosti spadají mezi „Nováčky“ a „Zkušené uživatele“.
Zkušení uživatelé
Registrovaní uživatelé s více než 500 editacemi a 30 dny činnosti.

Autorství příspěvku

Vaše změny
Vaše vlastní příspěvky.
Změny ostatních
Všechny změny kromě vašich.

Automatizované příspěvky

Robot
Editace provedené pomocí automatizovaných nástrojů.
Člověk (ne robot)
Editace provedené lidmi.

Stav prověření

Filtry stavu recenze jsou dostupné pouze uživatelům s příslušnými právy na wiki, které implementovaly RC Patrol.

Neprověřené
Editace, které nebyly ručně nebo automaticky označeny jako prověřené.
Ručně prověřené
Editace ručně označené jako prověřené.
Automaticky prověřené
Editace pokročilých uživatelů, jejichž práce je automaticky označena jako prověřená.

Autorství příspěvku

Vaše změny
Vaše vlastní příspěvky.
Změny ostatních
Všechny změny kromě vašich.

Důležitost

Malé editace
Editace, které autor označil jako malé.
Nemalé editace
Editace neoznačené jako malé.

Aktuální verze

Aktuální verze
Jen poslední změna stránky.
Ne nejnovější revize
Všechny změny, které nejsou „nejnovější revizí“.

Typ změny

Editace stránek
Editace obsahu wiki, diskusí, popisů kategorií…
Založení stránek
Editace, které vytvářejí nové stránky.
Změny kategorií
Záznamy stránek zařazených do nebo vyřazených z kategorií.
Zaznamenané činnosti
Administrativní úkony, mazání stránek, načtení souborů…

Sledované stránky

Na seznamu sledovaných stránek
Změny stránek z vašeho seznamu sledovaných.
Nové změny sledovaných stránek
Změny stránek z vašeho seznamu sledovaných, které jste od jejich změny nenavštívili.
Nesledované stránky
Vše kromě změn vašich sledovaných stránek.

Pokročilé filtry

Pomocí pokročilých filtrů je možné filtrovat konkrétní prvky. Tyto filtry mají zkratky ve vyhledávací liště Filtr a ve spodní části rozbalovacího panelu filtrů.

 • Filtrování výsledků podle jmenných prostorů dostupných na wiki. K seznamu jmenných prostorů se dostanete zadáním : do vyhledávacího pole Filtr.
 • Filtrování výsledky podle značek dostupných na wiki. K seznamu značek se dostanete zadáním # do vyhledávacího pole Filtr.

Více se o těchto filtrech můžete dozvědět na vyhrazené stránce.