Help:Nowe filtry do patrolowania edycji/Filtrowanie

This page is a translated version of the page Help:New filters for edit review/Filtering and the translation is 63% complete.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

Ta strona objaśnia nowy interfejs filtrowania. Nowe narzędzie do podświetlania i korzystanie z filtrów intencji i jakości zostały opisane oddzielnie.

Podstawowe funkcje

 
Zaznacz kwadrat, aby wyświetlić edycje określane przez wybrany filtr. Np. w tym wyszukiwaniu zawarty jest filtr użytkownicy Zarejestrowani. Aby wykluczyć właściwość, pozostaw jej filtr niezaznaczony, a resztę w danej grupie należy zaznaczyć. W podanym przykładzie wykluczono z wyszukiwania Doświadczeni użytkownicy i Niezarejestrowani. (są za to zawarte edycje przez Początkujący i są też podświetlone na zielono — dowiedz się więcej o podświetlaniu.)

Kliknięcie na obszar wyświetlania Aktywnych filtrów lub pasek wyszukiwania filtrów otworzy rozwijany panel filtrów, który wyświetla menu z opcjami filtrowania.

Aby znaleźć właściwość

Aby wyszukać edycje mające określone właściwości, znajdź odpowiedni filtr w menu filtrów i zaznacz pole obok jego nazwy. Filtr stanie się "aktywny", a odpowiadający mu znacznik pojawi się w polu "Aktywne filtry". W porównaniu do dotychczasowych filtrów na OZ, które były zaprojektowane do wykluczania różnych właściwości, te nowe filtry włączają do wyników cechy, na które wskazują nazwy filtrów.

Przykład: filtr "Zarejestrowani" wyszukuje edycje wykonane przez zalogowanych użytkowników.

Aby wykluczyć właściwość

Aby wykluczyć z wyników edycje o określonych cechach,

 1. pozostaw filtry tych cech niezaznaczone
 2. zaznacz dowolny (lub wszystkie) inne filtry w swojej grupie.

Niezaznaczone filtry mają kolor szary.

Przykład: aby wykluczyć Zmiany dokonane przeze mnie, pozostaw ten filtr niezaznaczony i wybierz Zmiany dokonane przez innych.

Aby udostępnić lub zapisać ustawienia filtrów

Możesz ponownie użyć tych samych ustawień filtrów lub przesłać je komuś innemu poprzez skopiowanie URL. Wchodząc ponownie na taki skopiowany adres, zostaną włączone oczekiwane filtry. Zadziała to także na przeglądarkach mobilnych (pomimo że nie jest na nich dostępny interfejs filtrów).

Set the default filter

You can set a filter you have saved as the default filter.

Czym są grupy filtrów

The filters in are divided into groups of related properties. In most (but not all) groups, the properties are mutually exclusive and collectively cover the entirety of edits. For instance, the Bot filter and the Człowiek (nie bot) filter are mutually exclusive and cover all cases.

Gdy nie został wybrany żaden filtr w grupie, wszystkie filtry z tej grupy stają się aktywne, więc wszystko z tej grupy będzie zawarte w wynikach. Gdy wszystkie filtry w danej grupie będą wybrane, efekt będzie taki sam: wszystko z takiej grupy będzie uwzględnione w wynikach.

Relacje filtrów w grupie i między grupami (OR a AND)

Understanding how filters interact with one another may help you get better results. The key point is that adding multiple filters from a single group has a different effect than selecting filters from multiple groups. That sounds confusing, but in practice it should be intuitive for many since this logic is common on popular shopping and other search-based sites.

Within groups, broaden the search (OR)

Within a filter group, adding more filters to your search broadens the search and returns more results. That’s because filters within a group relate to one another via Boolean OR functions. OR functions broaden the scope of a filter by saying that the results can be this OR that.

Example: check the Początkujący filter and the Uczący się filter within the Experience Level filter group. Your results will include edits by both types of users (Początkujący OR Uczący się).

Between groups, narrow the search (AND)

By contrast, adding filters from multiple different filter groups to your search narrows the search and returns fewer results. That’s because each filter group relates to the other groups via Boolean AND functions. AND functions narrow search results by imposing more restrictions. This AND that.

Example: Take the search mentioned above, made of filters from the Experience Level group (Początkujący OR Uczący się). Adding the Zmiany nie oznaczone jako drobne filter from the Significance group imposes a new restriction that narrows the search. As a formula, the logic of your search would now look like this: Results = Zmiany nie oznaczone jako drobne AND (Początkujący OR Uczący się). With this formula, edits made by either Newcomers or Learners will be included in the results, because both those filters are from the same group. But all results will be Non-minor.

Przydatne sygnały z interfejsu

 
Obszar aktywnych filtrów wyświetla podsumowanie twoich ustawień. W tym przykładzie kolorowe znaczniki informują, że dwa filtry kolidują ze sobą. Dopóki konflikt nie zostanie rozwiązany, nie będą pokazywane żadne wyniki. Najechanie myszą na znacznik konfliktowego filtra spowoduje wyświetlenie podpowiedzi wyjaśniającej problem.
 
When filter tags are grayed, the interface is communicating that those filters have no effect. In most cases this isn’t a problem; you will still get the results you wanted. But it’s a chance to learn more about how the tools function. In the example, the user has selected all the filters in a group. As the tooltip says, “Wybranie wszystkich filtrów w tej grupie działa tak samo jak niewybranie żadnego, więc taki filtr nie da żadnego efektu. W grupie zawarto też: $1”

The interface provides useful feedback about your filtering choices. Knowing how to read these signals will help you master the tools. Two particular sets of signals are worth mentioning; these tell you:

 • when selected filter combinations are in conflict,
 • when a filter has no effect.

Konfliktujące kombinacje

Jeżeli znacznik filtra w Obszarze aktywnych filtrów jest oznaczony czerwoną obwódką oznacza to, że wybrane filtry „konfliktują” ze sobą. Poprosiłeś o coś, co nie ma możliwości wystąpić. Nie będą wyświetlone żadne wyniki, dopóki nie zmienisz ustawień. W obszarze wyników pojawi się komunikat o szczegółach problemu. Możesz też uzyskać szczegóły najeżdżając na znaczniki kolidujących filtrów.

You won’t see those red tags every time you select filters that produce no results. The conflict signals are reserved for situations where the conflict is:

 1. structural, meaning that the combination will yield no results every time, by definition
 2. hidden, meaning that users probably won’t be able to diagnose the problem themselves.

Przykład: Ocena jakości treści nie jest (jeszcze) dostępna dla edycji z Wikidanych. Jeżeli więc wybierzesz filtr „Edycje w Wikidanych” i filtr Jakości edycji, np. „Mogą zawierać problemy”, to taka kombinacja jest niemożliwa. Takie filtry mają więc konflikt.

Kombinacje nie dające efektów

Jeżeli widzisz, że znacznik w Obszarze wyświetlania aktywnych filtrów ma kolor szary, to oznacza, że dany filtr nie osiąga żadnego efektu. Nie jest to sygnałem problemu; najprawdopodobniej otrzymałeś takie wyniki, o jakie prosiłeś. System podaje jednak wskazówki, które pomogą pracować ci wydajniej.

Jeżeli widzisz takie szare znaczniki, może to oznaczać jedną z trzech rzeczy:

 1. Zaznaczyłeś wszystkie filtry w jednej grupie. Jak wspomniano wcześniej, zaznaczenie wszystkiego w grupie działa tak samo jak niczego nie zaznaczenie.
 2. Filtr nie został wybrany, ale ustalono dla niego kolor podświetlania. W takim przypadku zobaczysz też kolorową kropkę.
 3. Filtr, który wybrałeś znajduje wyniki, które są także podzbiorem innego wybranego filtra.
  Example: Every edit found by the “Najprawdopodobniej mające problemy” filter would already be included in the results for the “Mogą zawierać problemy” filter, which is more broad. If you choose both, the more selective filter has no effect. (Tip: If you want to be able to identify a subset within a broader group, try Highlighting it.)

Aby dowiedzieć się, dlaczego znacznik filtra jest zaznaczony na szato, najedź na niego myszą aby zobaczyć podpowiedź objaśniającą.

Lista filtrów

Basic filters

Zarejestrowanie użytkownika i doświadczenie

Filtry te są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Zarejestrowani
Zalogowani edytorzy.
Niezarejestrowani
Niezalogowani
Początkujący
Zarejestrowani edytorzy, którzy mają mniej niż 10 edycji lub 4 dni aktywności.
Uczący się
Zarejestrowani edytujący, których doświadczenie plasuje się między „Nowicjuszami”, a „Doświadczonymi użytkownikami”.
Doświadczeni użytkownicy
Zarejestrowani edytujący z ponad 500 edycji i 30 dni aktywności.

Autorstwo wkładu

Zmiany dokonane przeze mnie
Czynności dokonane przez Ciebie.
Zmiany dokonane przez innych
Wszystkie zmiany oprócz Twoich.

Zmiany zautomatyzowane

Bot
Zmiany wykonane z użyciem zautomatyzowanych narzędzi.
Człowiek (nie bot)
Zmiany wprowadzone przez ludzi.

Status przejrzenia

Filtry statusu przejrzenia są dostępne tylko dla użytkowników, którzy mają odpowiednie prawa na wiki, które mają włączony mechanizm oznaczania jako sprawdzone w Ostatnich zmianach.

Niesprawdzone
Edycje, które nie zostały oznaczone jako „sprawdzone” automatycznie lub ręcznie.
Ręcznie oznaczone jako „sprawdzone”
Edycje ręcznie oznaczone jako „sprawdzone”.
Automatycznie oznaczone jako „sprawdzone”
Edycje wykonane przez zaawansowanych użytkowników, których edycje automatycznie oznaczane są jako „sprawdzone”.

Autorstwo wkładu

Zmiany dokonane przeze mnie
Czynności dokonane przez Ciebie.
Zmiany dokonane przez innych
Wszystkie zmiany oprócz Twoich.

Znaczenie

Drobne zmiany
Zmiany, które autor oznaczył jako drobne.
Zmiany nie oznaczone jako drobne
Zmiany nie oznaczone jako drobne.

Ostatnie wersje

Najnowsza wersja
Tylko najnowsze zmiany dla każdej ze stron.
Wersje inne niż najnowsza
Wszystkie edycje, które nie są najnowszą wersją strony.

Rodzaj zmiany

Edycje strony
Edycje treści, stron dyskusji, opisów kategorii…
Tworzenie stron
Zmiany prowadzące do utworzenia nowych stron.
Zmiany kategorii
Dodanie lub usunięcie strony z kategorii
Działania rejestrowane
Działania administracyjne, usuwanie stron, przesyłanie plików…

Strony z listy obserwowanych

Z listy obserwowanych
Zmiany na stronach, które masz na liście obserwowanych.
Nowe zmiany na obserwowanych stronach
Zmiany na obserwowanych stronach, których jeszcze nie odwiedziłeś.
Tylko spoza obserwowanych
Wszystko oprócz zmian na obserwowanych przez ciebie stronach.

Advanced filters

It is possible to filter specific elements using advanced filters. Those filters have shortcuts in the Filter search bar and at the bottom of the Dropdown filter panel.

 • Filter results by namespaces available on the wiki. You can access the list of namespaces by typing : in the Filter search bar.
 • Filter results by tags available on the wiki. You can access the list of tags by typing # in the Filter search bar.

You can learn more about those filters on the dedicated page.