Help:Công cụ Thảo luận

This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools and the translation is 100% complete.

Đây sẽ là trang trợ giúp dành cho các biên tập viên Wikipedia và những người đang sử dụng DiscussionTools .

Trả lời

Sẽ có liên kết đặt phía sau mỗi bình luận để nhanh chóng trả lời cho các thảo luận đang có.

Bắt đầu

 
Hình chụp màn hình chế độ trực quan
 1. Sẽ có một liên kết [ trả lời ] ở cuối mỗi tin nhắn có ký tên. Nhấn vào liên kết đó để trả lời tin nhắn.
 2. Nó sẽ mở ra một hộp. Tin nhắn của bạn sẽ được đặt tại vị trí chiếc hộp.
 3. Gõ câu trả lời của bạn vào hộp. Chữ ký của bạn cùng với ngày tháng sẽ được tự động thêm vào câu trả lời.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi câu trả lời, nhấn vào nút Trả lời.

Các tính năng

 • Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ trực quan và chế độ sửa đổi mã nguồn.
 • Trong chế độ sửa đổi mã nguồn, sẽ có một bản xem thử hiện ra ngay khi bạn đang gõ văn bản để bạn biết tin nhắn của bạn sẽ trông như thế nào.
 • Trong cả hai chế độ mã nguồn và trực quan, bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để tạo ra liên kết, nhắc về một thành viên mà bạn đang trả lời bằng @, và thêm định dạng cho văn bản.

Hạn chế

 • Tính đến 2021, công cụ này không dùng được các bản mẫu viết trên nhiều hàng hoặc những mã wiki phải được dùng ở đầu dòng (ví dụ như cú pháp bảng bằng mã wiki). Bạn sẽ không thể chuyển đổi sang chế độ trực quan đến bình luận của bạn có chứa cú pháp này. Xem các hạn chế của chế độ trực quan trong công cụ trả lời.
 • Công cụ sẽ chỉ hiện ra tại:
  • Các trang trong không gian tên thảo luận
  • Các trang trong các không gian tên đã được cấu hình để hiện công cụ 'thêm chữ ký' ($wgExtraSignatureNamespaces). Tại phần lớn các wiki của Wikimedia, đó là các không gian tên dự ántrợ giúp.
  • Các trang đã được thêm nút Thêm đề tài bằng __NEWSECTIONLINK__
 • Công cụ trả lời sẽ hiện ra khi nó nhận ra một liên kết đến tài khoản thành viên và một dấu thời gian được đặt trên cùng hàng. Công cụ sẽ không thể nhận ra một số chữ ký đã được tùy chỉnh. Xem Tại sao tôi không thể trả lời bình luận này?.

Để có câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể của bạn về việc đăng ký theo dõi cuộc thảo luận, vui lòng đăng tại đây: Dự án trang thảo luận.

Thảo luận mới

Bắt đầu một thảo luận mới

 
Hình chụp màn hình của công cụ Thảo luận mới
 1. Tại đầu trang, nhấn vào thẻ "Thêm đề tài".
 2. Sẽ có một hộp hiện ra ở cuối trang. Tin nhắn của bạn sẽ được đặt tại vị trí chiếc hộp.
 3. Gõ một dòng chủ đề vào hộp, nơi có chữ "Tiêu đề". Bắt buộc phải có dòng chủ đề.
 4. Gõ tin nhắn của bạn vào trong hộp lớn. Chữ ký của bạn cùng với ngày tháng sẽ được tự động thêm vào tin nhắn.
 5. Khi bạn đã sẵn sàng gửi tin nhắn, nhấn vào nút Thêm đề tài.

Các tính năng và hạn chế

Các tính năng và hạn chế cũng tương tự như các tính năng và hạn chế của Công cụ trả lời. Bạn được phép sử dụng các định dạng phức tạp như bảng biểu.

 • Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ trực quan và chế độ sửa đổi mã nguồn.
 • Trong chế độ sửa đổi mã nguồn, sẽ có một bản xem thử hiện ra ngay khi bạn đang gõ văn bản để bạn biết tin nhắn của bạn sẽ trông như thế nào.
 • Trong cả hai chế độ mã nguồn và trực quan, bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để tạo ra liên kết, nhắc đến một thành viên khác bằng @, và thêm định dạng cho văn bản.

Để có câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể của bạn về việc đăng ký theo dõi cuộc thảo luận, vui lòng đăng tại đây: Dự án trang thảo luận.

Theo dõi một chủ đề

 
Nhấn vào nút [ theo dõi ] ở đầu đề mục.

Tính năng theo dõi chủ đề sẽ thêm một liên kết đến [ theo dõi ] ở phía cuối dòng chủ đề của đề mục thảo luận. Nhấn vào liên kết [ theo dõi ] để nhận được thông báo khi có bình luận mới được thêm vào đề mục đó trong tương lai.

Sau khi bạn đã đăng ký theo dõi đề mục này, nút [ ngừng theo dõi ] sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút đó để ngưng nhận thông báo về các bình luận mới tại đề mục đó.

 
Thông báo về bình luận mới được đăng tại đề mục trang thảo luận mà một người đã đăng ký theo dõi.

Ghi chú

 • Thông báo sẽ dựa trên thời điểm và nội dung của bình luận đầu tiên. Các thay đổi tại dòng tựa đề sẽ không có tác động đến việc theo dõi đề mục đó.
 • Bạn chỉ có thể theo dõi ==Đề mục ở cấp độ 2==.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo về bình luận mới bất kể người đăng bình luận sử dụng giao diện sửa đổi nào.
 • Sự theo dõi chủ đề sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi thảo luận được chuyển sang một trang khác hoặc tựa đề của đề mục bị thay đổi.

Để có câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể của bạn về việc đăng ký theo dõi cuộc thảo luận, vui lòng đăng tại đây: Dự án trang thảo luận.