Help:ApiSandbox

This page is a translated version of the page Help:ApiSandbox and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
Một số phiên bản cũ của trang này đã được nhập vào theo giấy phép CC Ghi công-Chia sẻ tương tự. Chỉ có những đóng góp mới là thuộc PVCC.
PD

ApiSandbox cho phép các nhà phát triển thử nghiệm với MediaWiki API trong một biểu mẫu trình duyệt. Nó được lấy cảm hứng từ một đề xuất Google Summer of Code bởi Salil P. A..

Cách sử dụng

Trên wiki có ApiSandbox đã được cài đặt, đi đến Special:ApiSandbox. Chọn hành động, định dạng và các tham số khác. Sandbox hiển thị trợ giúp tương tác cho mỗi tham số yêu cầu. Sau đó nhấp vào nút "Yêu cầu". ApiSandbox sẽ gửi yêu cầu đến api.php thay mặt bạn và hiển thị kết quả ở dưới theo định dạng bạn đã chọn. Bạn có thể sao chép URL yêu cầu (và dữ liệu POST, nếu cần) để sử dụng lại.

Bạn có thể tải trước các tham số biểu mẫu ApiSandbox bằng cách đặt chuỗi truy vấn vào api.php trong đoạn URL, ví dụ như truy vấn /w/api.php?action=languagesearch&search=Maratih&typos=1 trở thành Special:ApiSandbox#action=languagesearch&format=json&search=Maratih&typos=1.

Lưu ý rằng, mặc dù nó được gọi là sandbox, bất kỳ yêu cầu ghi nào được thực hiện với tiện ích mở rộng này sẽ tạo ra thay đổi trên wiki.