Help:ApiSandbox/pl

This page is a translated version of the page Help:ApiSandbox and the translation is 92% complete.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej.
Niektóre starsze wersje tej strony zostały zaimportowane na licencji CC BY-SA. Tylko nowe edycje należą do PD (domeny publicznej).
PD

ApiSandbox pozwala programistom eksperymentować z MediaWiki API w swojej przeglądarce. Inspiracją było Google Summer of Code zaproponowane przez Salil P. A..

Użycie

Na wiki z zainstalowanym ApiSandbox, przejdź do Special:ApiSandbox. Wybierz akcje, format oraz inne parametry. Sanbox wyświetla interaktywną pomoc za każdym zapytaniem. Następnie kliknij przycisk Wykonaj zapytanie. ApiSandbox wysyła żądanie do api.php w twoim imieniu i pokazuje rezultat w poniżej wybranym formacie. Możesz skopiować URL zapytania (oraz POST data, jeśli potrzebujesz) w celu ponownego użycia.

Możesz wstępnie załadować parametry ApiSandbox umieszczając ciąg zapytania w api.php we fragmencie adresu URL, na przykład zapytanie /w/api.php?action=languagesearch&search=Maratih&typos=1 stanie się Special:ApiSandbox#action=languagesearch&format=json&search=Maratih&typos=1.

Pamiętaj, że pomimo tego że nazywamy to piaskownicą, wszelkie żądania zapisu wykonywane przez api będą modyfikowały wiki.