Help:محیط آزمایش API

This page is a translated version of the page Help:ApiSandbox and the translation is 100% complete.
PD توجه: شما در هنگام ویرایش این صفحه، موافق با انتشار مشارکت‌هایتان تحت CC0 هستید. صفحه‌های راهنمای مالکیت عمومی را برای اطلاعات بیشتر ببینید.
بعضی از نسخه‌های قدیمی برای این صفحه تحت مجوز CC BY-SA درون‌ریزی شده بودند. فقط مشارکت‌های تازه در PD هستند.
PD

گودال ماسه‌بازی رابط برنامه‌نویسی به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا در مرورگر، رابط برنامه‌نویسی مدیاویکی را بیازمایند. این توسط یک پیشنهاد Google Summer of Code توسط Salil P. A. الهام گرفته شد.

کاربرد

در یک ویکی با گودال ماسه‌بازی نصب‌شده (مانند این‌ویکی) به Special:ApiSandbox بروید. کنش، قالب و سایر پارامترها را انتخاب کنید. گودال ماسه‌بازی برای هر پارامتر درخواستی، راهنمای تعاملی را ارائه می‌دهد. سپس بر روی دکمهٔ درخواست کردن کلیک کنید. گودال ماسه‌بازی از طرف شما درخواست api.php را انجام می‌دهد و نتیجه را در قالبی که شما انتخاب می‌کنید نمایش می‌دهد. شما می‌توانید نشانی درخواستی (و درصورت نیاز داده‌های POST) را برای استفادهٔ مجدد کپی کنید.

شما می‌توانید پارامترهای کادر گودال ماسه‌بازی رابط برنامه‌نویسی را با قراردادن رشتهٔ کوئری در api.php در قسمت نشانی، پیش‌بارگذاری کنید، برای نمونه کوئری /w/api.php?action=languagesearch&search=Maratih&typos=1 می‌شود Special:ApiSandbox#action=languagesearch&format=json&search=Maratih&typos=1.

توجه داشته باشید که با وجود آن که یک گودال ماسه‌بازی نامیده می‌شود، هر درخواست فرستاده‌شده‌ای که با این افزونه انجام شده ویکی را تغییر خواهد دهد.