Growth/Strukturovaný seznam mentorů

This page is a translated version of the page Growth/Structured mentor list and the translation is 100% complete.

Tato stránka popisuje práci týmu Growth na projektu „Strukturovaný seznam mentorů“. Tato stránka obsahuje nejdůležitější informace, otevřené otázky a rozhodnutí. Více novinek týkající se práce týmu Growth najdete na obecné stránce s aktualizacemi. Závažné a větší aktuality budou pak vloženy i sem.

Současný stav

Shrnutí

Strukturovaný seznam mentorů je novým způsobem, jakým se mentoři mohou k mentorství zapsat. Místo používání wikitextové stránky (příklad) jako seznamu mentorů budou mentoři používat formuláře, které budou součástí Nástěnky mentorů. Tyto formuláře mentorům umožní zapsat se do seznamu mentorů (anebo se vyřadit) či upravit informace, jako je jejich uvítací zpráva nebo počet nováčků, kterým chtějí být přiřazeni.


Proč to děláme?

V současné době musí komunity udržovat wikitextový seznam mentorů (příklad z anglické Wikipedie, dokumentace), což je klasická wikitextová stránka, která nemá žádnou předem určenou strukturu. Tento přístup má několik nevýhod:

  • Omezená rozšiřitelnost: Uživatelské jméno mentora a jeho uvítací zpráva jsou oddělená svislítkem (znak |). To není problém v okamžiku, kdy mentoři mohou nastavit jen svou zprávu. Toto řešení ale není praktické, pokud bychom chtěli mentorům umožnit nastavit nějaké další atributy týkající se mentorství (např. témata, která je zajímají nebo jejich časová dostupnost).
  • Snadno vzniknou chyby: Když členové komunity mění seznam mentorů, je velmi jednoduché udělat chybu a jako mentora omylem zapsat nesprávného uživatele. Toto se stává, protože seznam mentorů není jednoduché strojově zpracovat (viz následující bod).
  • Obtížné na strojové zpracování: Pro stroj je obtížné „porozumět“ wikitextu. Díky tomu je pak pro Growth i technicky znalé dobrovolníky z komkunity obtížné se seznamem mentorů pracovat, a dozvědět se tak něco více o tom, jak mentorství na jednotlivých projektech funguje. Přepnutím na strukturovaný seznam mentorů zjednodušíme jeho strojové zpracování.
  • Obtížné na přípravu: Každá komunita, která chce používat Growth mentorství, musí vytvořit svůj vlastní seznam mentorů. Ačkoliv existuje dokumentace vysvětlující, jak se to dělá, často zprovoznění mentorství vyžadovalo asistenci ze strany Growth týmu. Díky strukturovanému seznamu mentorů bude získání dostatečného počtu mentorů jediným krokem potřebným pro zprovoznění mentorství.

Strukturovaný seznam mentorů všechny tyto problémy řeší. Protože data jsou uložena v jmenném prostoru MediaWiki ve formátu JSON (viz sekce #Jak to funguje?), seznam mentorů může být snadno rozšířen o další atributy nebo zpracován strojem. Protože mentoři mění informace uvedené v seznamu mentorů s využitím formulářů připravených Growth týmem (namísto ručních editací), je obtížné seznam mentorů rozbít nesprávně uloženou editací.

Jak projekt ovlivní komunity?

Nasazení Strukturovaného seznamu mentorů změní většinu postupů souvisejících s mentorstvím. Noví mentoři budou místo zapsání-se na wikitextový seznam mentorů muset navštívit svou Nástěnku mentora , aby se jako mentoři mohli zapsat, nebo aby mohli změnit informace o svém mentorství. Tým Growth se postará o převedení wikitextového seznamu mentorů do jeho strukturované podoby. Žádná informace by se tak neměla ztratit.

Možná bude potřeba aktualizovat wikitextový seznam mentorů tak, aby obsahoval důležité informace (např. jak se jako mentor zapsat nebo co to mentorství je). Můžete se také rozhodnout seznam mentorů zcela smazat, a spolehnout se, že Nástěnka mentora poskytne mentorům všechny potřebné informace.

Pokud si strukturovaný seznam mentorů chcete dopředu vyzkoušet, můžete! Instrukce pro vyzkoušení jsou dostupné na Wikimedia Phabricatoru. Strukturovaný seznam mentorů je nasazen na všech beta projektech a na testovací Wikipedii.

Jak to funguje?

Konfigurace

 
Komunity budou mít možnost prostřednictvím komunitní konfigurace určit minimální požadavky, aby se uživatel kvalifikoval jako mentor.

Koncepčně je Strukturovaný seznam mentorů podobný Komunitní konfiguraci, kde se tým Growth rozhodl uložit některá nastavení přímo na wiki, ve formě JSON stránky. Podobně jako to dělá Komunitní konfigurace, seznam mentorů je uložen ve formě JSON souboru uloženého ve jmenném prostoru MediaWiki, nazvaný MediaWiki:GrowthMentors.json (viz příklad na test.wikipedia.org). Vytvořili jsme několik formulářů, které mentorům umožňují provádět všechny změny seznamu mentorů, které jsou potřeba. Na rozdíl od přímého editování seznamu mentorů (který je ve jmenném prostoru MediaWiki:), k využití těchto formulářů nejsou potřeba práva správce.

Registrace a přizpůsobení mentorů

Uživatelé, kteří chtějí být mentoři, se mohou zapsat prostřednictvím Nástěnky mentora. Aby komunita zajistila, že se jako mentoři mohou zapsat jen důvěryhodní uživatelé, přidali jsme do komunitní konfigurace dvě nové možnosti (viz screenshot vpravo). Za použití těchto nových možností bude moci komunita určit minimální požadavky na mentory: minimální počet dní od registrace a minimální počet editací. Místo toho je možné přidělit právo zapsat se jako mentor skupině uživatelů (nové nebo stávající), které budou udělovat ručně administrátoři nebo byrokrati. Pokud vás to zajímá, kontaktujte tým Growth. Nástěnka mentora umožní zapsání-se jen uživatelům, kteří definovaná minimální kritéria splňují.

Mentoři, kteří chtějí upravit svou úvodní zprávu, změnit počet svěřenců, kteří jsou jim přiděleni, nebo provést jinou akci související s mentorstvím, tak budou moci učinit také prostřednictvím řídicího panelu Mentor. Každý mentor bude moci změnit pouze své vlastní informace (např. mentorka Jana může pouze změnit svou vlastní zprávu pro nováčky; zprávu používanou Jiřím nebude mít možnost ovlivnit).

Komunitní dohled nad mentory

Abychom zajistili, že komunita bude mít možnost ovlivnit, kdo je mentorem, správci budou mít k dispozici stránku Special:ManageMentors. Tato speciální stránka zobrazí seznam mentorů a umožní správcům kteréhokoli z nich odebrat. Pokud správce klikne na tlačítko „Odebrat“, mentor je smazán ze seznamu mentorů, a všechny jejich nováčci jsou přiřazeni k jinému mentorovi. Nesprávci mohou také použít Special:ManageMentors, ale neuvidí tlačítko „Odebrat“.

Všechny změny provedené mentory (existujícími či právě se zapisujícími) nebo správci se budou zobrazovat v historii stránky MediaWiki:GrowthMentors.json.

V případě potřeby je možné seznam mentorů editovat i přímo, právo k tomu mají správci a správci rozhraní[note 1] .

Poznámky

  1. Uživatelé s právem editsitejson a editinterface; ve výchozím nastavení správci a správci rozhraní. Vždy aktuální seznam uživatelských skupin je na Special:UserGroupRights.