Biên dịch nội dung/V2

This page is a translated version of the page Content translation/V2 and the translation is 80% complete.

Biên dịch nội dung bản thứ 2 (CX2) là một bản cập nhật kiến trúc và tái cấu trúc lớn của Biên dịch nội dung/V2 (CX hoặc CX1 trong tài liệu này). Mục tiêu là cung cấp một công cụ dịch thuật vững chắc và đáng tin cậy, phù hợp với các tiêu chuẩn của Wikimedia về công nghệ và thiết kế, và cung cấp một cách tuyệt vời để đóng góp cho người mới.

Version 2 uses the VisualEditor editing surface, an OOUI based front end, and follows the Wikimedia design guidelines.

Ngoài ra, các bài học từ hiện tại và nghiên cứu mới về kinh nghiệm của các biên tập viên mới sẽ được sử dụng để xác định các cải tiến để biến dịch thuật thành một cách tuyệt vời để bắt đầu đóng góp cho Wikipedia Kế hoạch này dần dần thay thế phiên bản 1 bằng phiên bản 2 trong một số giai đoạn . Gói tương thích ngược sẽ đảm bảo rằng nội dung do người dùng tạo trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ không bị ảnh hưởng.

Thử phiên bản mới

Phiên bản mới hiện là mặc định, bạn chỉ có thể truy cập công cụ từ Special:ContentTranslation từ Wikipedia bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Khi bạn bắt đầu bản dịch mới với Bản dịch nội dung, bạn sẽ sử dụng phiên bản mới. Lưu ý rằng phiên bản trước sẽ vẫn được sử dụng khi mở các bản dịch cũ mà bạn đã bắt đầu với phiên bản đó.

Phiên bản mới vẫn đang được phát triển. Xin vui lòng, sử dụng nó để dịch bài viết và báo cáo phản hồi. Chúng tôi thích nghe những gì làm việc cho bạn, và những gì vẫn cần cải thiện.

Sử dụng phiên bản 2 trong sản xuất sẽ tạo ra nội dung trong wiki thực khi bạn xuất bản bản dịch của mình, do đó, nó không phù hợp với các thử nghiệm không tạo ra bản dịch chất lượng. Để thử nghiệm nhiều hơn, bạn có thể thử tính năng mới trong máy chủ thử nghiệm của chúng tôi. Chúng là một wiki riêng (bạn cần tạo một tài khoản người dùng mới vì dịch vụ đăng nhập không được tích hợp với các dự án Wikimedia). Mặc dù nội dung bạn dịch trong các máy chủ thử nghiệm đến từ Wikipedias thực, nội dung được xuất bản sẽ chỉ được tạo trong máy chủ thử nghiệm. Điều này cho phép thử nghiệm mà không can thiệp vào công việc được thực hiện trong các dự án đó.

Cung cấp phản hồi

Chúng tôi muốn nghe phiên bản mới hoạt động tốt như thế nào đối với cả người dùng mới và người dùng hiện tại của Biên dịch nội dung.

Theo dõi bài viết đã tạo

Bảng điều khiển hiển thị các bản dịch được xuất bản với phiên bản mới và số lượng người dùng xuất bản các bản dịch này.

Ngoài ra, các bài viết được xuất bản với phiên bản mới được đánh dấu bằng thẻ chỉnh sửa #contenttranslation-v2 để tạo điều kiện tìm kiếm chúng (ví dụ: sử dụng Thay đổi gần đây) và đánh giá chất lượng của nội dung.

Các tính năng

Phiên bản mới sẽ bao gồm một bề mặt chỉnh sửa mạnh mẽ hơn, sẽ mang lại những khả năng mới được các dịch giả liên tục yêu cầu sử dụng công cụ này. Tuy nhiên, các tính năng khác của phiên bản 1 sẽ không có sẵn với phiên bản mới.

Các tính năng chính

 
Cảnh báo hiển thị cho một đoạn cụ thể trong đó bản dịch máy chưa sửa đổi do vượt quá giới hạn.

Lộ trình chung của CX2 mô tả các can thiệp được lên kế hoạch chi tiết hơn.

Các lĩnh vực can thiệp chính là:

 • Phù hợp với các tiêu chuẩn Wikimedia trong công nghệ và thiết kế
  • Bề mặt chỉnh sửa của Visual Editor với nhiều công cụ chỉnh sửa hơn để chèn và chỉnh sửa các mẫu, bảng, đa phương tiện, danh mục, v.v.
  • Hỗ trợ hoàn tác/làm lại đáng tin cậy.
  • Cải tiến giao diện người dùng dựa trên sáng kiến Tiêu chuẩn hóa giao diện người dùng và các thành phần OOUI
 • Cơ chế kiểm soát chất lượng. Kiểm soát sửa đổi người dùng chi tiết hơn để khuyến khích người dịch tạo nội dung chất lượng.
 • Một cách tuyệt vời để đóng góp cho người mới
  • Hỗ trợ dịch máy cho các thông số Mẫu, văn bản tham khảo và thực tế là tất cả các loại yếu tố trên màn hình. Trong phiên bản đầu tiên, bản dịch máy chỉ giới hạn ở các đoạn văn.
  • Hỗ trợ tốt hơn cho Tài liệu tham khảo và Mẫu
  • Khả năng thêm và xóa danh mục
 • Vững chắc và đáng tin cậy
  • Sửa rất nhiều lỗi quá khó xử lý với phiên bản trước

Thiếu tính năng từ phiên bản hiện tại

Các tính năng được liệt kê ở trên là có thể với kiến trúc công nghệ mới. Tuy nhiên, để có thể sớm cung cấp những cải tiến đó, chúng tôi phải hạn chế những nỗ lực viết lại tất cả các công cụ hiện có mà CX1 có. Do đó, một số công cụ hiện có sẽ không có sẵn trong CX2. Chúng tôi đã chọn những người dựa trên những quan sát của chúng tôi về việc sử dụng hiện tại, giá trị họ cung cấp trong phiên bản 1 và mức độ phức tạp của chúng, nhưng chúng tôi tìm kiếm phản hồi của bạn trong quá trình này.

Đây là những công cụ hiện có trong CX1 mà sẽ bị thiếu ban đầu cho CX2:

 • Custom template translation editor. CX1 added support for a side-by-side editor of templates that allowed translators to map their parameters. The initial implementation allowed to evaluate a promising concept but it was far from being complete, and rewriting this for CX2 will require significant effort. Initially, the standard template editor dialog provided by Visual Editor will be available in CX2 instead. Although it is not optimized for transferring information across languages, it provides basic support for editing all parameters of a template in the translation.
 • Dictionaries. CX1 had experimental support for dictionary information lookup for a few language pairs. Dictionaries are a very relevant tool for translators, and we'll keep track the progress of Wikimedia projects in this area that will enable their integration in the future. However, providing support for CX2 makes more sense when there is a clear plan to integrate more dictionaries.
 • Progress indicator in the editor. A progress bar showed in CX1 how much of the article was translated and how much was missing. This information will be still visible from the dashboard, but not while editing the article. Based on our observations from users, having it on the editor was not providing much value.
 • Announcements of new machine translation services. The automatic translation card became highlighted when a new machine translation service was made available for the current language. This was especially useful in the initial stages of the tool, where new services were added regularly. We can reconsider this feature once the migration to version 2 is completed, and we plan to integrate new machine translation services in the future.

Kế hoạch

Dịch thuật nội dung được phát triển lặp đi lặp lại trong hơn 2 năm qua. Trong thời gian đó, trọng tâm là đánh giá các ý tưởng cốt lõi về cách cải thiện trải nghiệm dịch thuật cho các biên tập viên Wikipedia. Kiến trúc là một cấu trúc linh hoạt nơi các mô-đun có thể được cắm và thử các khái niệm này. Điều này cho phép di chuyển nhanh, nhưng cách tiếp cận và cắt góc ảnh hưởng đến tổ chức mã, khả năng bảo trì và độ tin cậy của công cụ. Việc tái cấu trúc và cập nhật kiến trúc được đề xuất sẽ góp phần cung cấp một công cụ dịch thuật vững chắc và đáng tin cậy phù hợp với các tiêu chuẩn của Wikimedia về công nghệ và thiết kế.

Khi kết thúc can thiệp này, chúng tôi muốn Biên dịch nội dung là một công cụ:

 • Is aligned with the Wikimedia standards in technology and design. Uses the editing surface technology of Visual Editor (VE), and follows the Design style guide principles.
 • Is a great way to contribute for newcomers. The tool provides a quick and easy way for new editors to start contributing. Even if the tool does not support dealing with complex content or situations, it always provides a clear path forward for new editors.
 • Is solid and reliable. The tool is reliable enough to go out of beta for at least one community.

The way to get there is detailed in different plans below.

Kế hoạch phát triển

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2018, lộ trình CX2 xác định các giai đoạn gia tăng để hoàn thành việc phát triển công cụ.

Kế hoạch triển khai

Một kế hoạch sơ bộ là cho phép phiên bản 2 trong các wiki nhỏ hơn hoặc tập hợp các wiki để thực hiện QA và dần dần triển khai cho nhiều wiki hơn. danh sách các wiki đại diện có thể hữu ích để xác định các ứng cử viên.

Gói tương thích ngược

Phiên bản 1 và 2 sẽ cùng tồn tại trong giai đoạn chuyển tiếp. Cho rằng các bản dịch mà mỗi phiên bản sản xuất không được mong đợi là tương thích, các bước sau đây được xem xét để tránh các vấn đề liên quan đến phá vỡ tính tương thích ngược:

 1. Translations started with one version of the editor will be always opened with the same version, regardless of which is the current default editor. That is, when version 2 is the default, old translations started with the version1 will still be opened with version 1.
 2. Once version 2 is considered the stable default, creating new translations with older versions will be prevented. That is, version 1 will not be available to create new translations, but it will be still available to edit the old ones.
 3. With a process in place to automatically discard translations after one year, version 1 could be safely removed after such period pases since no new articles can be started with it.

Cập nhật trạng thái

Để biết thêm hoạt động gần đây liên quan đến Biên dịch Nội dung (từ tháng 7 2019 tới ngày nay), vui lòng kiểm tra Sáng kiến tăng cường dịch.

Below are the archives prior to tháng 11 2019 (...and yes, both pages are overlapping between tháng 7 2019 and tháng 10 2019).

tháng 10 2019

tháng 9 2019

tháng 8 2019

tháng 7 2019

tháng 6 2019

tháng 5 2019

 
Xuất bản hộp thoại cài đặt hiển thị tùy chọn đích.

tháng 4 2019

tháng 3 2019

tháng 2 2019

tháng 1 2019

 
The different initiatives (enable switch, wiki outreach, and prominent invite) helped to increase the translation activity on version 2, reaching a 47% of all translations in the first week of January 2019. (data source)

tháng 12 2018

tháng 11 2018

tháng 10 2018

 
"Try the new version" allows to enable version 2 for the user from the translation dashboard.

tháng 9 2018

tháng 8 2018

tháng 7 2018

tháng 6 2018

 
Link card with information about the link in both languages, and automatic translation with the translation service used for initial translations.

tháng 5 2018

tháng 4 2018

 
Images are adapted and additional editing tools are provided.
 
Asking for confirmation when publishing will overwrite an existing page.

tháng 3 2018

 
A cleaner layout and editing tools provided in the tools column.

tháng 2 2018

 
Initial state of CX2