Reading/Web/Desktop Improvements/Outreach/vi

This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Outreach and the translation is 85% complete.
Outdated translations are marked like this.

Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn

Xin chào. Nhóm Readers Web tại Quỹ Wikimedia sẽ chú trọng vào việc cải thiện giao diện máy tính để bàn trong thời gian vài năm, nhằm mục đích tăng khả năng sử dụng mà không xóa chức năng nào. Các nỗ lực của người tình nguyện gây cảm hứng cho chúng tôi nhưng cho đến nay chỉ có thể tạo ra các tiện ích và kịch bản địa phương, bản đề nghị, và giao diện (skin) tùy chỉnh. Chúng tôi muốn bắt đầu quá trình mang một số thay đổi nào vào trải nghiệm mặc định tại tất cả các dự án Wikimedia.

Chúng tôi hiện tại đang nghiên cứu cho dự án này và kêu gọi các ý kiến cải thiện và phản hồi về các đề nghị và mô hình hiện tại. Cho đến này, chúng tôi đã phỏng vấn thành viên cộng đồng tại Wikimania. Chúng tôi đã biên soạn danh sách các nỗ lực của tình nguyện và Quỹ Wikimedia về điều này. Chúng tôi đang tìm cách thực hiện các thay đổi được gợi ý.

Chúng tôi mời các bạn phản hồi ý kiến về các điều sau:

 • Nhận ra các điểm trọng tâm cho dự án mà chúng tôi chưa nghĩ đến.
 • Mở rộng danh sách tiện ích và kịch bản người dùng có liên quan đến cải thiện giao diện trên máy tính để bàn. Nếu bạn biết đến tiện ích hoặc kịch bản nào có ích, xin cho chúng tôi biết.
 • Phản hồi về các đề nghị và mô hình chúng tôi đã biên soạn cho đến nay.

Chúng tôi cũng muốn biên soạn danh sách các wiki muốn thử nghiệm các thay đổi của dự án này. Lúc khi chúng tôi sẵn sàng bắt đầu xây dựng, các wiki này sẽ có quyền truy cập các thay đổi trước các wiki kia.

Chúng tôi nghĩ rằng wiki này sẽ rất thích hợp với những bước thử nghiệm đầu tiên trong dự án. Nếu cộng đồng tại đây đồng ý:

 • Các bạn sẽ có vòng lặp phản hồi gần gũi hơn và nhiều cơ hội đáng kể để định hướng giao diện dành cho máy tính để bàn.
 • Các bạn sẽ có thể truy cập các cải thiện và tính năng mới rất sớm trước khi các wiki khác.
 • Mọi thành viên sẽ có thể quyết định từ chối mỗi một thay đổi.

Chúng tôi khuyên khích các bạn thảo luận về điều này. Xin vui lòng gửi thắc mắc cho chúng tôi tại đây hoặc tại trang thảo luận dự án để biết thêm chi tiết.

Khi nào gửi phản hồi, xin hãy nhớ các mục đích của dự án:

 • Làm cho người đọc dễ tập trung sự chú ý vào nội dung
 • Cho phép truy cập các tác vụ hằng ngày một cách tiện hơn (ví dụ tìm kiếm, thay đổi ngôn ngữ, sửa đổi)
 • Sắp xếp mọi tính năng vào nơi hợp lý có ích
 • Thống nhất giao diện với các nền tảng khác – Web di động và ứng dụng di động
 • Loại trừ lộn xộn
 • Sửa soạn mai mốt phát triển

Cũng như các ràng buộc sau:

 • Không nghịch ngợm với nội dung: chúng tôi sẽ không lo lắng về các bản mẫu định kiểu hoặc cấu trúc nội dung trang
 • Không loại trừ chức năng nào: các chức năng có thể di chuyển, nhưng tất cả các mục chuyển hướng và chức năng mặc định sẽ còn lại
 • Không thay đổi bố cục quá mức: chúng tôi có phương pháp tiến hóa đối với các thay đổi và muốn những người đọc và sửa đổi tiếp tục cảm thấy quen thuộc với trang

Xin hãy gửi ý kiến nào đó (trong ngôn ngữ nào đó) tại mw:Talk:Reading/Web/Desktop Improvements

Sau khi vòng phản hồi này, chúng tôi định xây dựng mô hình các thay đổi gợi ý dựa trên các ý kiến phản hồi chúng tôi nhận được. Chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn lần nữa sau đây để yêu cầu phản hồi về mô hình này.

Cảm ơn! Quiddity (WMF) (talk)