Đọc/Web/Khả năng truy cập đối với việc đọc

< Reading‎ | Web
This page is a translated version of the page Reading/Web/Accessibility for reading and the translation is 27% complete.

Giao diện của các dự án Wikimedia phải dễ tiếp cậnđọc bất kể nó được viết bởi ngôn ngữ hoặc loại chữ cái nào. Điều này bao gồm cả số đông lẫn những cá nhân với những nhu cầu cụ thể. Tuy nhiên, kiểu chữ hiện tại trên máy tính để bàn và di động làm cho khả năng đọc trở nên khó khăn. Ngoài ra, chế độ ban đêm có thể trở nên hữu ích trong các thiết lập ánh sáng thấp và cho người dùng thích môi trường đọc tương phản thấp. Giao diện của chúng tôi hiện tại không cung cấp chức năng này.

Chúng tôi muốn thay đổi kiểu chữ mặc định. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng các cài đặt bổ sung cho kiểu chữ và chế độ tối trong tùy chọn. Những thay đổi này sẽ có sẵn cho cả người dùng đăng nhập và đăng xuất.

As part of the 23/24 annual plan, the Web team's goal is to bring appearance settings for all users and change the default typography of all wikis. The default font size and text line height for all users across wikis will increase. This increase will improve readability for the majority of users. The team plans to make this deployment alongside the deployment of a new appearance menu which allows controls for page width, typography, and the upcoming dark mode – meaning that users will easily be able to adjust the font size back to the previous default.

The team plans to initiate discussions across all wikis, focusing on debugging current features and generating ideas for future enhancements. Then, the team will proceed with deployments, bringing the appearance menu to all users and the new typography defaults to logged-in users only. The deployment will be conducted in two steps, initially targeting a small set of wikis for testing before implementing changes across all wikis.

The decision to modify default typography is informed by research findings and accessibility recommendations. Currently, the WCAG recommendations for font size start with a minimum of 16 pixels and a AAA recommendation of 18 pixels for easy reading. Our current default is 14 pixels. This makes it more difficult to read (when compared to similar sites for long-form reading that are following these guidelines). On the other hand, we are aware that scannability (being able to scan and quickly find specific information within the page) is important for Wikipedia and that we should limit changes in text density when setting a new font size. The planned default font size is 16 pixels. This is based on:

 1. Readability research, academic studies, and market research: these sources indicated that generally bigger is better in terms of font size.
  1. Most long-form reading websites (such as news websites or social media) opt for somewhere between 16 and 18 pixels. In the two studies that specifically focused on increasing the font size of Wikipedia, researchers determined that increasing size improves comprehension.
  2. Our own research has shown that most reading sessions are 20–30 second long. This isn't enough to digest and change a type setting. This option gives the readability benefits of the new default to the most people possible with the least amount of user effort.
 2. Accessibility recommendations

Community-proposed designs: 632 logged-in users from 13 Wikipedias submitted designs with typography settings that they considered as comfortable for them. While many designs focused on keeping the default the same, the majority of designs chose a larger font size.

Cập nhật

tháng 5 2024: Kết quả thử nghiệm từ người dùng, dữ liệu sử dụng tính năng beta và phiên bản đầu tiên của chế độ tối hiện đã có sẵn

User testing results

We have performed usability testing on the Appearance menu. You can see the full results here. In short: in the Appearance menu (previously: Theme menu), the typography, width, and dark mode options are placed. The goal of the testing was to determine whether the menu is easy to use, and whether the names of the different settings are intuitive to most users. From this testing we learned:

 • No significant usability issues were found.
 • Users generally preferred to refer to a "dark" color scheme or "night" color scheme. As a result, we have changed the name of the feature back to "dark" color scheme or dark mode for short.
 • It was difficult for users to find the menu icon once collapsed. As a result, we have added a notice that informs users of where the menu has been collapsed to.

Beta feature usage data

We have been tracking the usage of the new menu as a beta feature. You can see the full results here. In short, we learned that "standard" was the most popular option to select. We also saw:

 • About 55% of clicks to the new menu were for a font size that was larger than the default (either standard or large font sizes)
 • The majority of the clicks, 46.7%, were for the "standard" font size.

This confirms that most users prefer a font size that is larger than the current default. We previously saw this in the findings from the community prototype testing. We will use this data to decide on the new default settings.

Chế độ tối hiện đã có sẵn

Dark mode is now available to logged-in users on the mobile site (Minerva skin only)! To access this feature, you must be opted into advanced mode for mobile. Then, you can select "dark" from the list of color options. (Note: "automatic" will follow the preference of your device.) See the more detailed message about this change, and go to the FAQ page to see more information about the basics of this project.

Trang chính sẽ được hiển thị ở độ rộng đầy đủ

Currently, main pages, like articles, are displayed at limited width. Considering the two-column layout with pictures, and the current typography, the line length there (measured by characters per line, CPL) is acceptable. When the default font size is increased though, CPL becomes a bit too small. This is why we have decided to disable the limited width on main pages by default. Instead, they will be displayed at full width like special pages. For more technical details, see T357706.


Bối cảnh

Tại sao tập trung vào nó lại quan trọng

Trong vài năm qua, chúng tôi đã giới thiệu giao diện Vector 2022 tại nhiều wiki. Chúng tôi đã thiết kế nó để cải thiện trải nghiệm đọc. Một mục tiêu khác là mang đến một trải nghiệm thoải mái cho thành viên hiện tại và hoan nghênh hơn đối với thành viên mới. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề về khả năng đọc mà chúng tôi chưa giải quyết được. Trong quá trình nghiên cứu cho dự án đó, một trong những vấn đề chúng tôi nhận ra chính là kích thước của văn bản.

So với văn bản kỹ thuật số dễ tiếp cận hơn, việc đọc nội dung của chúng tôi trên máy tính và di động mất nhiều thời gian hơn. Khả năng nhớ văn bản đã đọc cũng bị ảnh hưởng. Một yếu tố quan trọng cần nhớ là người ta tham gia cả vào đọc sâu và quét văn bản.[1] Chúng tôi muốn cải thiện hệ thống phông chữ của mình cho cả hai cách sử dụng dự án này.

Ngoài ra, trang mạng desktop của chúng tôi không cho phép thành viên đặt kích cỡ phông chữ thoải mái cho bản thân Thay vào đó, người đọc có nhu cầu và sở thích cụ thể phụ thuộc vào chức năng của trình duyệt để thay đổi kích cỡ phông chữ. Những khả năng này khác nhau theo trình duyệt và không phải lúc nào cũng được hỗ trợ bởi phần còn lại của giao diện người dùng của chúng tôi. Điều này gây ra các vấn đề với công cụ hoặc điều hướng.

Bối cảnh kế hoạch hàng năm

Trích dẫn từ kế hoạch hàng năm 2023/2024 của Quỹ 

Đảm bảo trải nghiệm đọc chất lượng cho tất cả thành viên bằng cách thích ứng trải nghiệm mặc định cho 15% số lượt xem trang, dựa trên nhu cầu cá nhân và hạn chế của thành viên.

This key result is focused on allowing the opportunity for our interface to adapt to individual needs when necessary. Lý thuyết ở đây là mọi người sẽ cảm thấy gắn kết hơn với một trang web và giao diện có thể thích ứng dựa trên nhu cầu của họ. This can include work such as dark mode, text and page density, and font size customizations. Some of this adaptation can be done automatically by the interface – for example, creating responsive versions of a feature or tool, or ensuring that dark mode turns on based on the browser or device settings of the user. In other cases, this adaptation can be done through intentional customization – allowing users to select non-default states in specific (but limited) cases. From an accessibility perspective, it will focus on the features that need to be built as standalone to allow for more accessibility, or to allow for setting defaults that are more accessibility friendly, while leaving the opportunity for customization to users who have different preferences. To set the specific number "15%", we looked at how users adapt the default experience in the Wikipedia iOS app. 59% of users of the app are using a non-default theme (dark, black, or sepia).

We used this number as a baseline, but factored in our assumption that it is more likely that habitual users of Wikipedia on the web take the time to adapt their reading experience, as opposed to sporadic users.


Goals

Typography improvements

The goals of this project are:

 1. To identify and better understand problems. Review and classify issues with the current typography on wikis
 2. To make the site easier to read. Improve readability on mobile and desktop sites
 3. To provide typography that better suits different languages and scripts. Optimize readability with the support and expertise of the different communities
 4. To allow readers to customize typography. Introducing typographical preferences, useful mostly for people with distinct needs and likings

Night mode

 1. Improving the readability of articles in low-light settings
 2. Making night mode options and settings easily discoverable and usable

Timeline and phases

Typography improvements

Phase Timeframe Description
Research and literature review tháng 7– We learned what researchers say about typography for desktop and mobile
Prototype testing + discussing with communities tháng 10– Most editors taking part in the previous testing were open to a font size increase. They came from different communities.
Beta feature deployment tháng 12 2023 We released the typography improvements as a beta feature to all wikis and encouraged communities to try it out and give us their feedback
Release to pilot wikis Iteration based on testing results in collaboration with testing communities
Discussions with communities tháng 4/ Announcing the upcoming change and answering questions. This will take 2-3 weeks
Release to all wikis tháng 5/
 1. Deploy the menu to all logged-out and logged-in users as open by default (all users will be able to immediately collapse the menu) to a small set of wikis
 2. One week later, deploy the menu to all logged-out and logged-in users as open by default (all users will be able to immediately collapse the menu) to all wikis
 3. Change the default typography for logged-out users only
 4. Measure usage of appearance menu across logged-in users and gather additional data

Night mode

Phase Timeframe Description
Technical review tháng 9– We reviewed ideas for implementation of night mode and decided what implementation we want to use. We reviewed the dark mode gadget, night mode on the apps, etc.
Discussing with communities We started working with technical editors to adjust the community-controlled code (like templates) so that night mode works well.
Pilot release tháng 3– The first version is only available for logged-in users. On mobile, it's only available in the advanced mode. On desktop, it will be a "beta feature".
Release for all users Not defined When community-controlled code is adjusted, night mode will be available for logged-out users.

Get involved and Contact

Project evaluation

We will measure the success of this project with qualitative and quantitative methods. In particular, we will be looking at:

 • Research-supported decisions in prototype creation and development
 • Qualitative improvements in readability based on user testing and community conversations
 • At least X% of all sessions longer than Ys who customize typography
  • Note: exact variables TBD
 • At least X% of all sessions use night mode
 • No significant change in reading depth

Tham khảo