Tillgänglighet för läsning

< Reading‎ | Web
This page is a translated version of the page Reading/Web/Accessibility for reading and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.

Gränssnittet för Wikimedia-projekt måste vara tillgängligt och läsbart, oavsett språk eller skript. Detta gäller både majoriteten såväl som individer med specifika behov. Den nuvarande typografin på datorer och mobiler gör dock läsbarheten svår. Dessutom kan nattläge vara till användbart på svagt upplysta platser och för användare som föredrar läsmiljöer med låg kontrast. Våra gränssnitt tillhandahåller inte detta för stunden.

Vi skulle vilja ändra standardtypografin. Vi kommer också att bygga ytterligare inställningar för typografi och nattläge utöver de befintliga inställningarna. Dessa ändringar kommer att vara tillgängliga för både inloggade och utloggade användare.

Projektöversikt

As part of the 23/24 annual plan, the Web team's goal is to bring appearance settings for all users and change the default typography of all wikis. The default font size and text line height for all users across wikis will increase. This increase will improve readability for the majority of users. The team plans to make this deployment alongside the deployment of a new appearance menu which allows controls for page width, typography, and the upcoming dark mode – meaning that users will easily be able to adjust the font size back to the previous default.

The team plans to initiate discussions across all wikis, focusing on debugging current features and generating ideas for future enhancements. Then, the team will proceed with deployments, bringing the appearance menu to all users and the new typography defaults to logged-in users only. The deployment will be conducted in two steps, initially targeting a small set of wikis for testing before implementing changes across all wikis.

The decision to modify default typography is informed by research findings and accessibility recommendations. Currently, the WCAG recommendations for font size start with a minimum of 16 pixels and a AAA recommendation of 18 pixels for easy reading. Our current default is 14 pixels. This makes it more difficult to read (when compared to similar sites for long-form reading that are following these guidelines). On the other hand, we are aware that scannability (being able to scan and quickly find specific information within the page) is important for Wikipedia and that we should limit changes in text density when setting a new font size. The planned default font size is 16 pixels. This is based on:

 1. Readability research, academic studies, and market research: these sources indicated that generally bigger is better in terms of font size.
  1. Most long-form reading websites (such as news websites or social media) opt for somewhere between 16 and 18 pixels. In the two studies that specifically focused on increasing the font size of Wikipedia, researchers determined that increasing size improves comprehension.
  2. Our own research has shown that most reading sessions are 20–30 second long. This isn't enough to digest and change a type setting. This option gives the readability benefits of the new default to the most people possible with the least amount of user effort.
 2. Accessibility recommendations

Community-proposed designs: 632 logged-in users from 13 Wikipedias submitted designs with typography settings that they considered as comfortable for them. While many designs focused on keeping the default the same, the majority of designs chose a larger font size.

Uppdateringar

maj 2024: User testing results, beta feature usage data, and the first version of dark mode now available

User testing results

We have performed usability testing on the Appearance menu. You can see the full results here. In short: in the Appearance menu (previously: Theme menu), the typography, width, and dark mode options are placed. The goal of the testing was to determine whether the menu is easy to use, and whether the names of the different settings are intuitive to most users. From this testing we learned:

 • No significant usability issues were found.
 • Users generally preferred to refer to a "dark" color scheme or "night" color scheme. As a result, we have changed the name of the feature back to "dark" color scheme or dark mode for short.
 • It was difficult for users to find the menu icon once collapsed. As a result, we have added a notice that informs users of where the menu has been collapsed to.

Beta feature usage data

We have been tracking the usage of the new menu as a beta feature. You can see the full results here. In short, we learned that "standard" was the most popular option to select. We also saw:

 • About 55% of clicks to the new menu were for a font size that was larger than the default (either standard or large font sizes)
 • The majority of the clicks, 46.7%, were for the "standard" font size.

This confirms that most users prefer a font size that is larger than the current default. We previously saw this in the findings from the community prototype testing. We will use this data to decide on the new default settings.

Dark mode is now available

Dark mode is now available to logged-in users on the mobile site (Minerva skin only)! To access this feature, you must be opted into advanced mode for mobile. Then, you can select "dark" from the list of color options. (Note: "automatic" will follow the preference of your device.) See the more detailed message about this change, and go to the FAQ page to see more information about the basics of this project.

Main pages will be displayed at full width

Currently, main pages, like articles, are displayed at limited width. Considering the two-column layout with pictures, and the current typography, the line length there (measured by characters per line, CPL) is acceptable. When the default font size is increased though, CPL becomes a bit too small. This is why we have decided to disable the limited width on main pages by default. Instead, they will be displayed at full width like special pages. For more technical details, see T357706.


Bakgrund

Varför det är viktigt att arbeta med detta

Under de senaste åren har vi introducerat utseendet Vector 2022 på många wikis. Vi har designat det för att förbättra läsupplevelsen. Ett annat mål var att ge en upplevelse som är bekväm för befintliga användare och mer välkomnande för nya användare. Men det finns fortfarande problem med läsbarheten som vi ännu inte har åtgärdat. Ett av problemen vi upptäckte under efterforskningarna inför detta projekt var själva textstorleken.

Jämfört med den mer lättillgängliga digitala texten tar det längre tid att läsa vårt innehåll på datorer och mobiler. Förmågan att komma ihåg text som lästes påverkas också. En viktig faktor att tänka på är att människor ägnar sig åt både djupläsning och inläsning av text.[1] Vi skulle vilja förbättra vår typografi för båda dessa sätt att använda projekten.

Dessutom är det inte möjligt att ändra till en teckenstorlek som är bekväm för användaren på vår datorversionen. Istället är läsare med specifika behov och tycke beroende av webbläsarens funktionalitet för att ändra teckenstorleken. Dessa funktioner varierar beroende på webbläsare och stöds inte alltid för resten av vårt användargränssnitt. Detta orsakar problem med verktyg eller navigering.

Sammanhang för årsplanering

Citat från stiftelsens årsplanering för 2023/2024 

Säkerställa en kvalitativ läsningsupplevelse för alla användare genom att anpassa standardupplevelsen för 15% av sidvisningar, baserat på användarens individuella behov och begränsningar.

Detta nyckelresultat fokuserar på att möjliggöra för vårt gränssnitt att vid behov anpassas till individuella behov. Teorin här är att folk kommer känna sig mer engagerade med en webbplats och gränssnitt som kan anpassas för deras behov. Detta kan omfatta arbete såsom mörkt läge, text- och sidtäthet och anpassning av typsnittsstorlek. En del av denna anpassning kan göra automatiskt av gränssnittet – till exempel att skapa responsiva versioner av en funktion eller verktyg eller se till att mörkt läge aktiveras baserat användare webbläsar- eller enhetsinställningar. I andra fall kan denna anpassning ske via medveten anpassning – vilket gör att användare kan välja icke-standard status i vissa (men begränsade) fall. Från ett tillgänglighetsperspektiv kommer det fokusera på funktioner som behöver byggas fristående för att göra de tillgängligare eller för att ange standarder som är tillgängligare, samtidigt som möjligheten till anpassning lämnas öppen för användare med olika preferenser. För att ange det specifika antalet "15 %" tittade vi på hur användare anpassar standardupplevelsen i Wikipedias iOS-app. 59 % av appens användare använder inte standardtemat (d.v.s. antingen mörkt, svart eller sepia).

Vi använder denna siffra som en baslinje, men tog hänsyn till antagandet att det är troligare att återkommande användare av Wikipedia på webben tar sig tid att anpassa sin läsningsupplevelse, till skillnad från sporadiska användare.


Mål

Typografiförbättringar

Målen med detta projekt är:

 1. Att identifiera och bättre förstå problemen. Granska och klassificera problem med den aktuella typografin på wikis
 2. Att göra webbplatsen enklare att läsa. Förbättra läsbarheten på webbplatserna för mobiler och datorer
 3. Att tillhandahålla typografi som bättre lämpar olika språk och skript. Optimera läsbarheten med stöd och expertis från de olika gemenskaperna
 4. Att låta läsare anpassa typografin. Introduktion av typografiska inställningar, mestadels användbart för personer med distinkta behov och tycken

Nattläge

 1. Förbättra läsbarheten för artiklar på miljöer vid låg kontrast
 2. Göra alternativ och inställningar för nattläge lätta att upptäcka och använda

Tidslinje och faser

Typografiförbättringar

Fas Tidsram Beskrivning
Granskning av efterforskning och litteratur juli– Vi lär oss vad efterforskarna säger om typografin för datorer och mobiler
Prototyptestning + diskussioner med gemenskaper oktober– De flesta redigerarna som deltog i föregående testningen var öppna till idén att öka teckenstorleken. De kom från olika gemenskaper.
AKtivering av beta-funktion december 2023 Vi släpper förbättringar av typografin som en betafunktion på alla wikier och uppmuntrar gemenskaper att testa det och berätta vad dom tycker
Släpp till pilotwikis Iteration baserad på testresultat i samarbete med testgemenskaper
Discussions with communities april/ Announcing the upcoming change and answering questions. This will take 2-3 weeks
Släpp till alla wikis maj/
 1. Deploy the menu to all logged-out and logged-in users as open by default (all users will be able to immediately collapse the menu) to a small set of wikis
 2. One week later, deploy the menu to all logged-out and logged-in users as open by default (all users will be able to immediately collapse the menu) to all wikis
 3. Change the default typography for logged-out users only
 4. Measure usage of appearance menu across logged-in users and gather additional data

Nattläge

Fas Tidsram Beskrivning
Teknisk granskning september– Vi kommer att granska idéer för implementering av nattläge och bestämma vilken implementering vi vill använda. Vi kommer att granska finessen för nattläge, nattläge på apparna, etc.
Diskussioner med gemenskaper Vi kommer att arbeta med redigerare för att justera den gemenskapskontrollerade koden (t.ex. mallar) så att nattläge fungerar bra.
Pilotsläpp mars– Den första versionen är endast tillgänglig för inloggade användare. On mobile, it's only available in the advanced mode. On desktop, it will be a "beta feature".
Släpp för alla användare Inte definierad När gemenskapskontrollerad kod justeras kommer nattläge att vara tillgängligt för utloggade användare.

Engagera dig och kontakta oss

Projektutvärdering

Vi kommer att mäta framgången för detta projekt med kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi kommer särskilt att titta på:

 • Efterforskningsstödda beslut i prototypskapande och utveckling
 • Kvalitativa förbättringar av läsbarheten baserat på användartester och gemenskapssamtal
 • Minst X % av alla sessioner längre än Y som anpassar typografin
  • OBS: exakta variabler har inte fastställts
 • Minst X % av alla sessioner använder nattläge
 • Ingen betydande förändring i läsdjupet

Referenser