Project:Trợ giúp

This page is a translated version of the page Project:Help and the translation is 95% complete.
To have a question answered, visit Liên lạc .

Thông tin chung

Phần mềm MediaWiki

  •   Người dùng
  •   Quản trị
  •   Nhà phát triển
  •   Translators

Hãy xem qua những trang sau đây để tìm được trợ giúp về việc cài đặt/chạy/sử dụng phần mềm MediaWiki.

Nếu bạn đã xem qua các trang này và cần thêm trợ giúp, hãy truy cập Liên lạc và đặt câu hỏi tại đó.

www.mediawiki.org

Thông tin cơ bản

Các dự án hiện tại

Câu hỏi và thảo luận

Yêu cầu quyền người dùng trên www.mediawiki.org