ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਮਦਦ

This page is a translated version of the page Project:Help and the translation is 100% complete.
ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

  •   Users
  •   System Administrators
  •   Developers
  •   Translators

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ/ਚਲਾਉਣਾ/ਵਰਤਣੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ।

www.mediawiki.org

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

  • Project:PD help  – ਜਨਤਕ-ਡੋਮੇਨ ਮਦਦ ਵਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:ਦਸਤੀ  – ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ: ਨਾਂ-ਥਾਂ।
  • Project:Tasks  – ਸਾਈਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚਾ

www.mediawiki.org 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ