Nya krav på användarsignaturer

This page is a translated version of the page New requirements for user signatures and the translation is 100% complete.

Många wikier har krav på anpassade användarsignaturer. Redigeringsteamet vill höra dina åsikter på ett förslag för att kodifiera vissa av kraven i Wikipedias programvara. Detta kommer göra det enklare att svara på enskilda kommentarer på diskussionssidor och använda vissa andra verktyg.

Du hittar mer information om vad förslaget innebär, och varför, nedan:

Intryck: dina åsikter

Teamet vill höra dina åsikter om förslaget.

Kommentera gärna på dessa frågor på diskussionssidan:

 1. Skulle dessa krav skapa några problem på din wiki?
 2. Vad tycker du teamet borde vara uppmärksamma på innan de utför ändringarna?
 3. Vad ska man göra med befintliga signaturer som inte uppfyller de nya begränsningarna? Bör de, till exempel, förbjudas?

Känn dig inte begränsad av frågorna ovan. Teamet vill höra vad du tycker.

Bakgrund: varför denna ändring?

2019 deltog volontärer från 20 Wikimediaprojekt och användargrupper, tillsammans med medarbetare från Wikimedia Foundation, i utfrågningen om diskussionssidorna. Det var ett samarbete för att definiera bättre verktyg för att kommunicera med på wikier.

Ett av resultaten av utfrågningen var en efterfrågan av ett enklare sätt att svara på specifika kommentarer på diskussionssidor.

För att denna funktion ska fungera bra, kräver verktyget att signaturer är "maskinläsbara", så att den pålitligt kan upptäcka kommentarer och svara på dem.

Problemet är att, trots att flera wikier redan har de nödvändiga signaturkraven på plats, ingår inte dessa krav i själva programvaran. Detta ökar risken att någon kommer ange en signatur som bryter mot wikins bestämmelser och kan försvåra för andra att delta i konversationer.

Denna enhetlighet i signaturers format kommer förbättra befintliga funktioner, som "nämnande"-aviseringar som bara skickas om signaturen kan upptäckas i en redigering.

Förslag: krav på att bekräfta signaturer

This is an archived record of a previous proposal. Please do not modify it. A summary of the conclusions reached is in the #Outcome section.

Har inga märkbara hinder identifierats skulle ändringarna kunna träda i kraft april 2020. Om teamet behöver göra större betydliga ändringar som ett resultat av er återkoppling kommer detta ta längre tid.

De tre föreslagna lösningarna beskrivs i det här avsnittet. Detta skulle tillämpas på användarsignaturer i inställningarna när en användare sparar en modifierad signatur. Under redigeringsteamets förslag kommer *INTE* befintliga signaturer påverkas.

Förbjud viss ogiltig HTML och andra Linter-fel

Viktigast av allt, denna ändring kommer förbjuda öppna formateringstaggar, som ‎<i> eller motsvarande källkodsmarkering, '', utan en tillhörande stängande tagg (i det här fallet, ‎</i> eller '', respektive). Signaturer som innehåller ogiltig markering kan påverka hela diskussionssidan, när formateringen fortsätter in i nästföljande kommentar.

Lösningen kommer dessutom identifiera felkapslade taggar, som <b>foo<i>bar</b></i> (antingen båda i, eller båda b, taggar borde vara på utsidan), och strippade taggar, vilka stänger taggar utan en motsvarande öppnande tagg (motsatsen till "öppna formateringstaggar" listade ovan).

Signaturer som innehåller vissa mindre allvarliga problem kommer också förbjudas, t.ex. föråldrade HTML-taggar som ‎<tt>...‎</tt> och ‎<font>...‎</font>. Trots att dessa inte orsakar några direkta besvär skulle detta förhindra folk från att sprida föråldrad kod till nya wikisidor, vilket är irriterande för användare som rensar upp Linter-fel.

En fullständig lista över syntaxfunktioner som skulle förbjudas, samt länkar till sidor som förklarar hur man uppdaterar eller fixar koden med Linter-fel, finns tillgänglig här.

Programvaran ska egentligen redan förbjuda formateringstaggar, men på grund av begränsningar i den nuvarande wikitextparser fungerar det bara ibland. En stabilare lösning har möjliggjorts tack vare Parsoid.

Kräv en länk till användarsidan, diskussionssidan eller bidrag

Diverse verktyg fungerar inte ordentligt när en signatur inte innehåller åtminstone en av följande länkar: en länk till användarens användarsida, användardiskussion eller bidragssida. Till exempel skickas "omnämningar", inkommande DiscussionTools kommer inte låta en kommentera med dessa ogiltiga signaturer. Finesser och andra verktyg som samverkar som signaturer kanske inte heller fungerar som de ska.

Detta krav har tidigare funnits en längre tid i flera av policyerna på Wikimedias wikier, men har inte tillämpats av MediaWikis programvara.[1]

Förbjud "kapslad" ersättning i signaturer

Viss användning av subst:-markering och tilde-tecken kommer också förbjudas i signaturer. Tidigare var det möjligt att använda dessa funktioner för att ange en signatur som fick nästa användares namn att placeras på dina kommentarer. Alla former av förfalskning av signaturer har länge förbjudits av policy på större wikier, och denna typ av förfalskning kommer nu förbjudas av programvaran. Enkel ersättning: markering tillåts fortfarande.

Ytterligare förslag (2021)

Förbjud radbrytningar i signaturer

This is an archived record of a previous proposal. Please do not modify it. A summary of the conclusions reached is in the #Outcome section.

The signature must consist of a single line of wikitext. Line breaks can result in incorrect formatting when the signature is used in a nested comment. They can also cause problems with tools used on discussion pages. This affects the literal carriage return and line feed characters, not ‎<br> and ‎<p>.

At this time, you cannot add these characters to a custom signature in Special:Preferences. This proposal will prevent them from being added via a substituted signature template or by editing your preferences programatically.

Påverkan: ändringens påverkan

Vad kommer hända med befintliga signaturer?

Alla befintliga signaturer som skulle bli ogiltiga med de nya reglerna kommer fortfarande tillåtas (övergångsbestämmelse). När du läser dina inställningar, kommer du se ett varningsmeddelande om detta, om du försöker ändra signaturen, måste den nya vara giltig. Men om du inte kan ändra den, kommer den gamla signaturen fortsätta användas när du signerar, och du kommer kunna ändra dina andra inställningar utan att den påverkas.

Vi vill höra om du tycker att befintliga signaturer ska förbjudas eller inte. Om ogiltiga signaturer förbjuds, kommer standardsignaturen att användas för påverkade användare när de signerar sina kommentarer, tills de rättar sina personliga signaturer.

När kommer ändringarna äga rum?

Var god kommentera innan 31 mars 2020. Redigeringsteamet kommer ta ett beslut om projektet i tidigt april. Resultaten kommer offentliggöras på diskussionssidan.

Om inga hinder identifieras kommer ändringarna äga rum tidigare en april 2020. Datumet kan senareläggas om teamet behöver genomföra betydande ändringar som ett resultat av er återkoppling.

Vet vi vilka ändringar som kommer hända?

Vi kommer skriva en notis i m:Tech/News när denna ändring håller på att rullas ut.

Hur kan signatursfel se ut?

HTML/lint-fel innefattar länkar till befintlig dokumentation om lint-fel, som Help:Extension:Linter/missing-end-tag och en knapp för att markera problematiska delar av signaturen.

De obligatoriska länkfelen innehåller exempelsyntax av wikitext att använda.

Resultat

Ursprungliga förslaget

Förslaget har i stort accepterats. Som svar på kommentarer från volontärer har några få ändringar gjorts och några punkter förtydligades.

 1. Förbjud viss ogiltig HTML och andra Linter-fel
  Omfattningen av dessa ändringar kommer minska. Felkapslade och strippade taggar kommer avvisas. Vissa lågprioriterade fel kommer fortfarande accepteras. Speciellt föråldrade HTML-taggar som ‎<tt>...‎</tt> och $front kommer inte förbjudas för tillfället. Beslutet påverkar inte framtida beslut för eller mot att ta bort dessa föråldrade HTML-taggar.
 2. Kräv en länk till användarsida, diskussionssida eller bidrag
  Detta kommer tillämpas som planerat.
  För tydlighetens skulle, det måste finnas minst en lokal direkt länk (inte via en omdirigering, t.ex. från gammalt användarnamn) till en av de sidorna. Därav kommer en signatur på [[Användare:Exempel|Exempel]] ([[m:User talk:Exempel]]) accepteras (en lokal länk, en länk till en annan wiki), men en signatur som bara länkar till en annan wiki, bara omdirigerar till ett tidigare användarnamn, kommer vara otiltigt. Detta beror på tekniska skäl.
 3. Förbjud "kapslad" ersättning i signaturer
  Detta kommer tillämpas som planerat.

Processen för att tillämpa ändringarna är:

 •   Klart Ett allmänt förkunnande kommer göras på Tekniska nyheter när de nya kraven har rullats ut.
 •   Klart När programvaruändringen utförts på servrarna, kommer användare inte längre kunna spara ogiltiga signaturer. Däremot kommer befintliga signaturer bli kvar.
 •   Pågående Aktiva användare med ogiltiga signaturer kommer uppmanas ändra sina signaturer. Denna process kommer förmodligen ta några månader.
 • I slutändan kommer alla signaturer behöva anpassa sig. Om användare inte rättar sina anpassade signaturer, kommer deras anpassade signaturer sluta fungera, och standardsignaturen kommer användas istället.

Tredjepartswikier kommer kunna aktivera det här manuellt.

2021-års förslag

Radbrytningstecken vagnretur och nyrad (men inte HTML-koderna för dem, t.ex. ‎<br /> och ‎<p>) är ej tillåtna.

Fotnoter

 1. Se exempel listade på T237700.