Manual:Mục lục

This page is a translated version of the page Manual:Contents and the translation is 79% complete.
  • Người dùng
  • Quản trị
  • Nhà phát triển
  • Translators

Đây là hướng dẫn kỹ thuật cho phần mềm MediaWiki. Nó chứa thông tin dành cho các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống về việc cài đặt, quản lý và phát triển phần mềm MediaWiki.

Hướng dẫn này không dành cho người dùng cuối của MediaWiki. Nếu bạn đang tìm tài liệu để giúp bạn sử dụng MediaWiki, hãy đọc Sổ tay MediaWiki.

Các phần chính

Cho quản trị viên hệ thống

Cài đặt
Hướng dẫn thiết lập cài đặt MediaWiki mới.
Tải xuống | Cài đặt | Cấu hình ban đầu
Danh sách cài đặt theo thứ tự bảng chữ cái | Cài đặt liệt kê theo chức năng
Hướng dẫn cài đặt: Quản lý hệ thống
Hướng dẫn thực hiện các tác vụ quản trị trên wiki của bạn.
Sao lưu | Maintenance scripts
Upgrading
Hướng dẫn nâng cấp cài đặt MediaWiki của bạn.
Xem thêm trên Sysadmin hub .

Cho các nhà phát triển

Kiến trúc
Tổng quan về các phần chính của mã nguồn MediaWiki.
Code | Global object variables | Doxygen-generated documentation
Database layout
Thông tin chi tiết về kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu được MediaWiki sử dụng.
MariaDB | MySQL | PostgreSQL | SQLite
Thủ công:Dịch phần mở rộng
Tổng quan về các cách tạo mới tiện ích mở rộng MediaWiki.
Hooks | Hướng dẫn:Hàm phân tích cú pháp | Thẻ | Trang đặc biệt | Hướng dẫn sử dụng:Giao diện
Truy cập web
Details about query string parameters that can be passed to MediaWiki access scripts.
index.php | api.php
Xem thêm trên Developer hub .

Khác

MediaWiki FAQ
Câu thường hỏi về MediaWiki

Duyệt sách hướng dẫn

There are multiple ways to browse through the documentation. Readers having trouble finding a particular topic in the section above may find the following ways of browsing to be helpful.

Cải thiện hướng dẫn sử dụng

  • There is still content on Meta-wiki which may need to be migrated.

If you can't find information on a particular issue in this documentation, please visit Help:Contents.