ਦਸਤੀ:ਸਮੱਗਰੀ

This page is a translated version of the page Manual:Contents and the translation is 64% complete.
  • Users
  • System Administrators
  • Developers
  • Translators

ਇਹ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਥਾਪਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ MediaWiki ਦਸਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਮੁੱਢਲਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ

ਥਾਪਣਾ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਡਿਆਵਿਕੀ ਥਾਪਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਦਸਤੀ।
Download | ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਰਚਨਾ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸੂਚੀ | Settings listed by function
System administration
ਆਪਣੇ ਵਿਕੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸਤੀ।
Backing up | Maintenance scripts
Upgrading
Guide to upgrade your MediaWiki installation.
Sysadmin hub 'ਤੇ ਹੋਰ।

ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ

Architecture
An overview of the key parts of MediaWiki's source code.
Code | Global object variables | Doxygen-generated documentation
Database layout
Details about the database architecture used by MediaWiki.
MariaDB | MySQL | PostgreSQL | SQLite
Developing extensions
An overview of the ways to create a new MediaWiki extension.
Hooks | Parser functions | Tag | ਖਾਸ ਵਰਕੇ | Skins
ਵੈੱਬ ਪਹੁੰਚ
Details about query string parameters that can be passed to MediaWiki access scripts.
index.php | api.php
Developer hub 'ਤੇ ਹੋਰ।

ਹੋਰ

MediaWiki FAQ
ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ।

ਦਸਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

There are multiple ways to browse through the documentation. Readers having trouble finding a particular topic in the section above may find the following ways of browsing to be helpful.

ਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

  • ਇਸ ਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ! ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ Wikimedia technical documentation: friends of the docs (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾ) ਵੇਖੋ।
  • Meta-wiki 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Help:Contents 'ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:ਦਸਤੀ — ਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ: ਨਾਂ-ਥਾਂ।