Help talk:Links/cs

About this board

ENeRZet (talkcontribs)

nezvyklé uvozovky

Reply to "Help:Links/69"
BenyElbis (talkcontribs)

V tabulce Help:Links se v mi sekci "Nastavení kotvy pro příchozí odkazy" v posledním sloupci nelíbí "Section heading" jednak fontem a myslím, že tam nepatří

Dvorapa (talkcontribs)

Já bych řekl, že tam patří, je to ukázka wikitextu vypsaného v buňce vlevo

Reply to "Tabulka"

Překlad Help talk:Links/cs dokončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad Help talk:Links/cs dokončen"
There are no older topics
Return to "Links/cs" page.