Help:New filters for edit review/Advanced filters/pl

This page is a translated version of the page Help:New filters for edit review/Advanced filters and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.

Oprócz głównego menu filtrów, Ostatnie zmiany, Obserwowane i Zmiany w linkowanych oferują menu z filtrami zaawansowanymi.

Pozwalają one na filtrowanie według przestrzeni nazw i znaczników.

Dostęp do menu zaawansowanych jest możliwy na trzy sposoby:

 • Kliknij jedną z ikon po prawej stronie pola wyszukiwania filtrów.
 • Przewiń na dół wysuwany panel z głównymi filtrami i znajdź pole zatytułowane “Zaawansowane filtry”.
 • W polu wyszukiwania filtrów wpisz:
  • : (dwukropek), aby otworzyć menu z przestrzeniami nazw
  • # (hash, kratka), aby otworzyć menu “Edycje ze znacznikami zmian”.
Ikonki filtrów zaawansowanych znajdują się po prawej stronie paska wyszukiwania filtrów (w językach gdzie tekst pisany jest od lewej do prawej).

Przestrzenie nazw: filtrowanie według rodzaju stron lub plików

Filtry przestrzeni nazw pozwalają na ograniczenie wyszukiwania do konkretnych rodzajów stron lub do plików. Możesz włączyć do wyników tylko te rodzaje którymi jesteś zainteresowany lub wykluczyć te rodzaje, których nie chcesz wyświetlać.

Czym są przestrzenie nazw?

Każda strona na wiki klasyfikowana jest do “przestrzeni nazw”, które określają, jakiego rodzaju jest dana strona. Na przykład, strony o użytkownikach znajdują się w przestrzeni nazw “Użytkownik”; strony z właściwą treścią wiki znajdują się w głównej przestrzeni nazw; pliki graficzne i informacje o nich dostępne są w przestrzeni nazw “plik”. Więcej na temat przestrzeni nazw można dowiedzieć się na stronie Help:Przestrzenie nazw w MediaWiki.org.

Korzystanie z filtrów przestrzeni nazw

 • All contents/All discussions: "All contents" and "All discussions" will filter the view to just those namespaces.
  • However the "All discussions" filter do not include pseudo talk pages, like discussions that are in the Project: or Wikipedia: namespaces. But it will include changes happening on Project talk: or the Wikipedia talk:.
 • Wybierz przestrzeń nazw z menu: Aby wybrać przestrzeń nazw według której filtrować, otwórz menu Przestrzenie nazw i zaznacz kwadracik obok jej nazwy. W tym menu obok każdej przestrzeni podstawowej są dostępne odpowiadające im przestrzenie dyskusji.[1]
 • Skrót - wyszukaj przestrzeń nazw po jej nazwie: Jeżeli znasz nazwę przestrzeni nazw lub jej część, możesz ją szybko zlokalizować wpisując jej nazwę w polu wyszukiwania filtrów poprzedzając ją dwukropkiem. Na przykład :template. W menu wyświetlą się tylko pasujące przestrzenie nazw do wpisanej nazwy.
 • Wybór większej ilości przestrzeni nazw: Z menu przestrzeni nazw można wybrać dowolną liczbę przestrzeni nazw. Każda wybrana przestrzeń nazw rozszerzy obszar wyszukiwania, czyli zwróci więcej wyników. (W logice komputerowej można to opisać jako łączenie wybranych filtrów przestrzeni nazw operatorem OR (lub).)
 
W tym przykładzie przestrzeń nazw "Category" została wykluczona.
 • Wykluczanie przestrzeni nazw: Przycisk “Wyklucz zaznaczone” w górnej części menu przestrzeni nazw przydaje się, gdy chcemy wyszukać zmiany we wszystkich przestrzeniach nazw oprócz tylko wybranych kilku z nich. Gdy klikniesz przycisk “Wyklucz zaznaczone”, stanie się on niebieski, aby pokazać, że jesteś w trybie wykluczania. Teraz, każda z wybranych przestrzeni nazw nie będzie zawarta w wynikach. Aby o tym przypomnieć, obok nazwy przestrzeni nazw pojawi się napis “Wykluczono”, a w polu aktywnych filtrów nad menu pogrubiony napis “$ColonNot1” będzie poprzedzał etykietę przestrzeni nazw, na przykład “$ColonNot2 Article”. Now, any namespace you select will not be included in your search. To remind you of this, a label next to the namespace in the menu now reads “Excluded,” and in the “Active filters” area above the menu a bold “:not” precedes the namespace label. E.g., “:not Article.”[2] Nie można mieszać trybów wykluczania i zawierania. Wybór przestrzeni nazw może być tylko w jednym z tych trybów.

Znaczniki: filtrowanie według zaawansowanych właściwości edycji

Użyj filtrowania edycji ze znacznikami zmian, aby znaleźć edycje, które mają (lub nie) dodatkowe właściwości opisywane tak zwanymi znacznikami zmian. Różne wiki udostępniają różne znaczniki; aby zobaczyć listę znaczników dostępnych na wiki oraz informacje jak one działają, przejdź na stronę Special:Tags na swojej wiki. Different wikis provide different tags; to see the list of tags available for filtering on your wiki and to learn about how each of them works, go to the Special:Tags page of your wiki.

Czym są znaczniki?

Są to metadane etykietujące edycje w zależności od tego, czy edycja cechuje się jakimiś charakterystycznymi elementami. Znaczniki zmian są przypisywane przez aplikacje na wiki które analizują każda wykonana zmianę; jeżeli zostanie spełniony jakiś warunek, dodaje znacznik do metadanych o danej zmianie. Niektóre znaczniki są proste: etykietują takie rzeczy jak pochodzenie edycji (np. "Z aplikacji mobilnej") lub identyfikują edycję według jej charakterystyki (np. "powtarzające się ciągi znaków"). Inne znaczniki są skutkiem bardziej złożonych wyliczeń bazujących na różnych informacjach o edycji do wydawania osądów (np. "możliwy wandalizm"). Tags are assigned by programs in the wikis that look at every change as it’s made; if the software finds what it’s looking for, it adds a tag to the metadata about the change. Some tags are simple: they label things like an edit’s source (“mobile app edit”) or identify certain types of edits by straightforward characteristics (“repeating characters”). Other tags are the results of more complex calculations that factor in multiple pieces of information about an edit to make judgements (“possible vandalism”).

Korzystanie z filtrów znaczników

 • Wybierz znacznik(i) z menu: Znaczniki e menu są posortowane alfabetycznie. Wybierz oczekiwane zaznaczając obok wybranych pole.

Skrót - wyszukaj znacznik po jego nazwie: Jeżeli znasz nazwę znacznika lub jej część, możesz ją szybko zlokalizować wpisując jej nazwę w polu wyszukiwania filtrów poprzedzając ją znakiem #. Na przykład #section blanking. W menu wyświetlą się tylko pasujące do wpisanej nazwy znaczniki. Wybór większej ilości znaczników: Z menu znaczników można wybrać dowolną liczbę znaczników. Każdy wybrany znacznik rozszerzy obszar wyszukiwania, czyli zwróci więcej wyników. (W logice komputerowej można to opisać jako łączenie wybranych filtrów znaczników operatorem OR (lub).)

Kategorie

Planowana możliwość w wersji beta nowych filtrów. Categories are not implemented at the moment due to how they are built, and how difficult it is to get actionable results. See the Phabricator task for more information. [1]

Użytkownicy

Planowana możliwość w wersji beta nowych filtrów. That feature hasn't been implanted for now because it requires to have more investigations about a possible use to harass people. [2]

Languages

Coming in later (not scheduled) to the New Filters for Edit Review beta. [3]

Uwagi

 1. Kolejność w tym menu jest według numerów przestrzeni nazw - techniczna ciekawostka głównie dla znających system - każda przestrzeń nazw ma przypisany numer, na przykład główna przestrzeń nazw ma numer 0, a Dyskusja ma numer 1.
 2. Typ ":not Article" akurat nie zadziała dla przestrzeni głównej.