This page is a translated version of the page Help:Lists and the translation is 100% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
En del gamla sidversioner för denna sida importerades under licensen CC BY-SA. Bara nya bidraget är PD.
PD

Den här sidan beskriver skapandet av listor i MediaWiki.

Grundläggande listor

MediaWiki erbjuder tre olika sorters listor: osorterade listor, sorterade listor och definitionslistor.

I princip

Osorterade listor
Varje objekt är en ny rad som börjar med en asterisk * t.ex. * objekt.
Sorterad lista
Varje objekt är en ny rad som börjar med en brädgård # t.ex. # objekt.
Definitionslistor
Varje objekt har två delar: termen och beskrivningen
Termen är en ny rad som börjar med ett semikolon ; t.ex. ; term.
Beskrivningen följer på samma rad efter ett kolon : t.ex.; term : beskrivning,
eller beskrivningen börjar på sin egen rad med ett kolon : t.ex. : beskrivning (det kan vara flera beskrivningar per term, varje börjar med ett kolon per ny rad).

Lite längre bort

I följande tabell finns det några exempel på båda metoderna:

Wikitext Återgivning
* Listor är enkla att göra:
** börja varje rad
* med en stjärna
** fler stjärnor betyder
*** djupare nivåer
 • Listor är enkla att göra:
  • börja varje rad
 • med en stjärna
  • fler stjärnor betyder
   • djupare nivåer
* En ny rad
* i en lista
markerar listans slut
Du kan
* så klart
* börja om
 • En ny rad
 • i en lista

markerar listans slut Du kan

 • så klart
 • börja om
# Numrerade listor är bra
## väldigt organiserade
## lätta att följa
 1. Numrerade listor är bra
  1. väldigt organiserade
  2. lätta att följa
* Du kan också
** bryta rader<br>inuti listor<br>så här
 • Du kan också
  • bryta rader
   inuti listor
   så här
; Beskrivande eller definitionslistor
; term : definition
; semikolon plus term
: kolon plus definition
Definitionslistor
objekt
definition
semikolon plus term
kolon plus definition
; blandade definitionslistor
; objekt 1 : definition
:; underobjekt 1 plus term
:: två kolon plus definition
:; underobjekt 2 : kolon plus definition
; objekt 2
: tillbaka till huvudlistan
blandade definitionslistor
objekt 1
definition
underobjekt 1 plus term
två kolon plus definition
underobjekt 2
kolon plus definition
objekt 2
tillbaka till huvudlistan
* Eller skapa blandade listor
*# och nästla dem
*#* så här
*#*; definitioner
*#*: jobb:
*#*; äpple
*#*; banan
*#*: frukt
 • Eller skapa blandade listor
  1. och nästla dem
   • så här
    definitioner
    jobb:
    äpple
    banan
    frukt

Flera rader i listor

För enkelhetens skull kan inte listobjekt i wikimarkering vara längre än en paragraf. En efterföljande tom rad kommer avsluta listan och återställa räknaren i numrerade listor. Separerade icke-numrerade listor brukar inte ha en märkbar effekt.

Paragrafer kan forceras in i listor med HTML-taggar. Om du vill lägga till fler än en textrad, lägg till två radbrytningssymboler, <br /><br />, och du får önskad effekt. När man slår in text i ‎<p>...‎</p> kommer den visa texten i en ny paragraf, vilket kommer börja på en ny rad när den renderas.

Fortsätta med listobjekt efter ett underobjekt

I HTML kan ett listobjekt innehålla flera underlistor som inte nödvändigtvis ligger bredvid varandra. Därför kan det finnas delar av listobjektet inte bara före den första underlistan, utan också mellan underlistor, och efter den sista. Men i wiki-syntax följer underlistor samma regler som avsnitt på en sida: den enda möjliga delen av listobjektet som inte ligger i underlistor är före den första underlistan.

Vid en onumrerad lista på första nivån i wikitextkod kan man ta sig runt denna begränsning genom att dela upp listan i flera listor. Att dra in texten mellan de partiella listorna kan fungera som en del av listan efter en underlista. Detta kan, beroende på CSS, skapa en tom rad före och efter varje lista. Händer det kan varje listobjekt på första nivån, för att vara enhetlig, göras om till en egen lista.

Numrerade listor illustrerar att det som borde se ut som en lista kan, för programvaran, vara flera listor. Onumrerade listor ger ett motsvarande resultat, förutom att problemet av att börja om på 1 inte kan tillämpas.

Wikitext Återgivning
<ol>
 <li>listobjekt A1
  <ol>
   <li>listobjekt B1</li>
   <li>listobjekt B2</li>
  </ol>fortsätta listobjekt A1
 </li>
 <li>listobjekt A2</li>
</ol>
 1. listobjekt A1
  1. listobjekt B1
  2. listobjekt B2
  fortsatta listobjekt A1
 2. listobjekt A2
vs.
#listobjekt A1
##listobjekt B1
##listobjektB2
#:fortsatta listobjekt A1
#listobjekt A2
 1. listobjekt A1
  1. listobjekt B1
  2. listobjektB2
  fortsatta listobjekt A1
 2. listobjekt A2

En nivå djupare, med en underlista som fortsätter efter en underlista, en får ännu ljusare rader; fortsättningen däremot av den första nivån påverkas inte:

Wikitext Återgivning
#listobjekt A1
##listobjekt B1
###listobjekt C1
##:fortsatta listobjekt B1
##listobjekt B2
#listobjekt A2
 1. listobjekt A1
  1. listobjekt B1
   1. listobjekt C1
   fortsatta listobjekt B1
  2. listobjekt B2
 2. listobjekt A2

Se även m:Template:List demo.

Det går att att bädda in icke-numrerade punkter inuti stängda numrerade objekt:

Wikitext Återgivning
# list item A
#* nested bullet A1
#* nested bullet A2
# continuing list item B
#* nested bullet B1
#* nested bullet B2
 1. list item A
  • nested bullet A1
  • nested bullet A2
 2. continuing list item B
  • nested bullet B1
  • nested bullet B2

Ändra listtypen

Per lista

Listtypen (vilken sorts markör som visas före listobjektet) kan ändras i CSS genom att ange list-style-type-egenskapen:

Wikitext Återgivning
<ol style="list-style-type:lower-roman">
 <li>Om författaren</li>
 <li>Framåt till den första utgåvan</li>
 <li>Framåt till den andra utgåvan</li>
</ol>
 1. Om författaren
 2. Framåt till den första utgåvan
 3. Framåt till den andra utgåvan
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
 <li>Om författaren</li>
 <li>Framåt till den första utgåvan</li>
 <li>Framåt till den andra utgåvan</li>
</ol>
 1. Om författaren
 2. Framåt till den första utgåvan
 3. Framåt till den andra utgåvan

För hela webbplatsen

Standard #, ##, ### wikitext kan användas tillsammans med CSS i MediaWiki:Common.css för att producera den vanliga systemet för numrerade listor (1, 2, 3; sedan a, b, c; sedan i, ii, iii):

ol { 
	list-style-type: decimal; 
}
ol li > ol { 
	list-style-type: lower-alpha; 
}
ol li > ol li > ol { 
	list-style-type: lower-roman; 
}

Den första ol ovanför är standard, alltså inte nödvändig så länge ingen annan list-stil-typ är obligatorisk.

Wikitext Rendering
#list item A1
##list item B1
###list item C1
###list item C2
##list item B2
#list item A2
 1. list item A1
  1. list item B1
   1. list item C1
   2. list item C2
  2. list item B2
 2. list item A2

Extra indrag i listor

I en numrerad lista i ett större typsnitt kan vissa webbläsare inte visa fler än två siffror, så länge inte extra indrag tillämpas (om det finns flera kolon: för varje kolon). Detta kan åstadkommas med CSS:

ol { margin-left: 2cm}

eller som nedan.

Wikitext Återgivning Kommentarer
:#abc
:#def
:#ghi
 
 1. abc
 2. def
 3. ghi
En lista eller fler rader som börjar på kolon skapar en beskrivningslista utan definitionstermer, och med objektens som definitionsbeskrivningar, därav indrag. Om kolonen däremot står framför koderna "*" eller "#" i en osorterad eller sorterad lista, behandlas listan som en definitionsbeskrivning, så hela lista dras in.
<ul>
 <ol>
  <li>abc</li>
  <li>def</li>
  <li>ghi</li>
 </ol>
</ul>
 1. abc
 2. def
 3. ghi
MediaWiki översätter en osorterad lista (ul) utan listobjekt (li) som en div med style="margin-left: 2em", vilket gör att innehållet dras in. Detta är den mest flexiblaste metoden då den gör att man kan börja med ett annat nummer än 1, se nedan.
<ul>
#abc
#def
#ghi
</ul>
  1. abc
  2. def
  3. ghi
  Precis som ovan med innehållet i "osorterad lista utan några listobjekt", vilket i sig är en sorterad lista med #-koder. Den producerade HTML:n, och därmed hur det visas, är det samma. Detta är den rekommenderade metoden när man inleder en lista med 1.

  För att demonstrera att alla tre metoderna visar alla tresiffriga numren, se listdemot.

  Ange ett startvärde

  Man kan ange ett startvärde med HTML-syntax.

  <ol start="9">
  <li>Amsterdam</li>
  <li>Rotterdam</li>
  <li>Haag</li>
  </ol>
  
  1. Amsterdam
  2. Rotterdam
  3. Haag

  Eller:

  <ol>
  <li value="9">Amsterdam</li>
  <li value="8">Rotterdam</li>
  <li value="7">Haag</li>
  </ol>
  
  1. Amsterdam
  2. Rotterdam
  3. Haag

  Jämförelse med en tabell

  Förutom att tillhandahålla en automatisk numrering, fixerar listorna dessutom objektens innehåll, jämfört med en tabellsyntax:

  {|
  |-
  | align=right | 9.|| Amsterdam
  |-
  | align=right | 10.|| Rotterdam
  |-
  | align=right | 11.|| Haag
  |}
  

  ger:

  9. Amsterdam
  10. Rotterdam
  11. Haag

  Denna icke-automatiska numrering har fördelen att om text hänvisar till nummer, insättning eller radering av ett objekt inte förstör sammanhållningen.

  Listor i flera kolumner

  Se även Template:Col-begin, Template:Col-break, Template:Col-end

  Punktlista med flera kolumner

  <div style="column-count:2">
  * äpple
  * matta
  * geografi
  * berg
  * ingenstans
  * post
  * sliten
  * macka
  </div>
  

  ger:

  • äpple
  • matta
  • geografi
  • berg
  • ingenstans
  • post
  • sliten
  • macka
  <div style="column-count:3">
  * äpple
  * matta
  * geografi
  * berg
  * ingenstans
  * post
  * sliten
  * macka
  </div>
  

  ger:

  • äpple
  • matta
  • geografi
  • berg
  • ingenstans
  • post
  • sliten
  • macka

  Numrerad lista med flera kolumner

  <div style="column-count:3">
  # äpple
  # matta
  # geografi
  # berg
  # ingenstans
  # post
  # sliten
  # macka
  </div>
  

  ger:

  1. äpple
  2. matta
  3. geografi
  4. berg
  5. ingenstans
  6. post
  7. sliten
  8. macka

  Nedan anges ett startvärde, med HTML-syntax (för den första kolumnen kan antingen wiki-syntax eller HTML-syntax användas).

  I kombination med den extra indragningen som förklarats i tidigare avsnitt:

  {| valign="top"
  |-
  |<ul><ol start="125"><li>a</li><li>bb</li><li>ccc</li></ol></ul>
  |<ul><ol start="128"><li>ddd</li><li>ee</li><li>f</li></ol></ul>
  |}
  

  ger

   1. a
   2. bb
   3. ccc
    1. ddd
    2. ee
    3. f

    Uträkning av startvärdena kan automatiseras med m:Template:multi-column numbered list, och bara det första startvärdet och antalet objekt i varje kolumn förutom den sista behöver anges. För att lägga till ett objekt eller ta bort ett objekt, behöver man behöver bara justera ett nummer, antalet objekt i den kolumnen, istället för att ändra startnumren för alla efterkommande kolumner.

    {{Multi-column numbered list|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee<li>f}}
    

    ger:

     1. a
     2. bb
     3. ccc
      1. ddd
      2. ee
      3. f
      {{Multi-column numbered list|lst=lower-alpha|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}
      

      ger:

       1. a
       2. bb
       3. ccc
        1. ddd
        2. ee
         1. f
         {{Multi-column numbered list|lst=lower-roman|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}
         

         ger:

          1. a
          2. bb
          3. ccc
           1. ddd
           2. ee
            1. f
            {{Multi-column numbered list|lst=disc||a<li>bb<li>ccc||<li>ddd<li>ee||<li>f}}
            

            ger:

             1. a
             2. bb
             3. ccc
              1. ddd
              2. ee
               1. f

               Strömlinjeformad stil eller vågrät stil

               Det går alltså att presentera korta listor med väldigt grundläggande formatering, som:

               ''Listans titel:'' exempel 1, exempel 2, exempel 3

               Listans titel: exempel 1, exempel 2, exempel 3

               Denna stil kräver mindre utrymme på sidan och föredras om det bara finns några få inlägg i listan, den är lättläsligare och en direkt redigeringspunkt behövs inte. Listobjekten borde börja med gemen om det inte är egennamn.

               Tabeller

               En tabell på en kolumn är väldigt lik en lista, men tillåter sortering. Om själva wikitexten redan är sorterad med samma sorteringsnyckel tillämpas inte detta. En tabell med flera kolumner tillåter sortering på alla kolumner.

               Läs också: När ska man använda tabeller (på engelska)

               Göra sorterade listor av osorterade listor

               Med CSS

               ul { list-style: decimal }
               

               osorterade listor görs om till sorterade listor. Detta gäller (så långt som CSS-väljaren tillåter det) alla ul-listor i HTML-källkoden:

               • de som producerats med *
               • de med ‎<ul> i wikitexten
               • de som producerats av systemet

               Då alla specialsidor, precis som andra sidor, har en klass som baseras på sidnamnet, kan man ange varje typ var för sig om listorna borde vara sorterade, se Användarbidrag och Vad som länkar hit.

               Men det verkar inte gå att göra alla sidhistorik sorterad (så länge man inte gör alla listor sorterade), på grund av att klassnamnet baseras på sidnamnet hos historiken som visas.

               Se även