Nápověda:Seznamy

This page is a translated version of the page Help:Lists and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény.
Některé starší revize k této stránce byly importovány pod licencí CC BY-SA. Pouze nové příspěvky jsou Publik Domain (PD) (veřejná doména).
PD

Tato stránka popisuje, jak se v MediaWiki vytvářejí seznamy.

Základní informace

MediaWiki nabízí tři typy seznamů: neuspořádané seznamy, uspořádané seznamy a definované seznamy.

V podstatě

Neuspořádané seznamy
Každá položka je na novém řádku začínajícím hvězdičkou *, např. * položka.
Seřazené seznamy
Každá položka je na novém řádku začínajícím křížkem #, např. # položka.
Definované seznamy
Každá položka má dvě části: Termín a popis
Termín je na novém řádku začínajícím středníkem ;, např. ; termín.
popis následuje na stejném řádku za dvojtečkou : např.; výraz : popis,
nebo popis začíná svůj vlastní řádek dvojtečkou :, např. : popis (pro každý termín může být několik popisů, každý začíná dvojtečkou na novém řádku).

O kousek dál

V následující tabulce najdete několik příkladů pro oba způsoby:

Wikitext Zobrazení
* Seznamy lze snadno vytvořit:
** začít každý řádek
* s hvězdou
** více hvězdiček znamená
*** hlubší úrovně
 • Seznamy lze snadno vytvořit:
  • začít každý řádek
 • s hvězdou
  • více hvězdiček znamená
   • hlubší úrovně
* Nový řádek
* v seznamu
označuje konec seznamu.
Samozřejmě
* můžeš
* začít znovu.
 • Nový řádek
 • v seznamu

označuje konec seznamu. Samozřejmě

 • můžeš
 • začít znovu.
# Číslované seznamy jsou dobré
## velmi organizované
## snadné sledovat
 1. Číslované seznamy jsou dobré
  1. velmi organizované
  2. snadné sledovat
* Můžete také
** zalomit řádky<br>uvnitř seznamů<br>jako je tento
 • Můžete také
  • zalomit řádky
   uvnitř seznamů
   jako je tento
; Popis nebo definiční seznamy
; termín: definice
; středník plus výraz
: dvojtečka plus definice
Popis nebo definiční seznamy
termín
definice
středník plus výraz
dvojtečka plus definice
; Smíšené seznamy definic
; položka 1: definice
:; podpoložka 1 plus termín
:: dvě dvojtečky plus definice
:; podpoložka 2: dvojtečka plus definice
; položka 2
: zpět na hlavní seznam
Smíšené seznamy definic
položka 1
definice
podpoložka 1 plus termín
dvě dvojtečky plus definice
podpoložka 2
dvojtečka plus definice
položka 2
zpět na hlavní seznam
* Nebo vytvořte smíšené seznamy
*# a vnořte je
*#* takhle
*#*; definice
*#*: práce:
*#*; jablko
*#*; banán
*#*: ovoce
 • Nebo vytvořte smíšené seznamy
  1. a vnořte je
   • takhle
    definice
    práce:
    jablko
    banán
    ovoce

Více řádků v seznamech

Pro zjednodušení nesmí být položky seznamu v označení wiki delší než odstavec. Následující prázdný řádek ukončí seznam a vynuluje počítadlo na uspořádaných seznamech. Oddělování neuspořádaných položek seznamu obvykle nemá žádné znatelné účinky.

Odstavce lze v seznamech vynutit pomocí značek HTML. Pokud chcete vložit více než jeden řádek textu, přidejte dva symboly zalomení řádku, <br /><br />, a získáte požadovaný efekt. Zalomením textu do ‎<p>...‎</p> se tento text vykreslí v novém odstavci, který po vykreslení začne na vlastním řádku.

Pokračování položky seznamu za podpoložkou

V HTML může položka seznamu obsahovat několik dílčích seznamů, které nemusí nutně sousedit. Tak mohou být části položky seznamu nejen před prvním podseznamem, ale také mezi podseznamy a za posledním podseznamem. Ve wiki-syntaxi se však dílčí seznamy řídí stejnými pravidly jako části stránky: Jediná možná část položky seznamu, která není v dílčích seznamech, je před prvním dílčím seznamem.

V případě nečíslovaného seznamu první úrovně v kódu wikitextu lze toto omezení překonat rozdělením seznamu na více seznamů. Odsazený text mezi dílčími seznamy může vizuálně sloužit jako součást položky seznamu za dílčím seznamem. V závislosti na CSS to však může způsobit prázdný řádek před a za každým seznamem, v takovém případě by pro jednotnost mohla být každá položka seznamu první úrovně vytvořena jako samostatný seznam.

Číslované seznamy ilustrují, že to, co by mělo vypadat jako jeden seznam, se může pro software skládat z více seznamů. Nečíslované seznamy dávají odpovídající výsledek, kromě toho, že problém restartování s 1 neplatí.

Wikitext Zobrazení
<ol>
 <li>položka seznamu A1
  <ol>
   <li>položka seznamu B1</li>
   <li>položka seznamu B2</li>
  </ol>pokračující položka seznamu A1
 </li>
 <li>položka seznamu A2</li>
</ol>
 1. položka seznamu A1
  1. položka seznamu B1
  2. položka seznamu B2
  pokračující položka seznamu A1
 2. položka seznamu A2
vs.
#položka seznamu A1
##položka seznamu B1
##položka seznamu B2
#:položka pokračování seznamu A1
#položka seznamu A2
 1. položka seznamu A1
  1. položka seznamu B1
  2. položka seznamu B2
  položka pokračování seznamu A1
 2. položka seznamu A2

O jednu úroveň hlouběji, s položkou dílčího seznamu, která pokračuje po dílčím seznamu, získáte ještě více prázdných řádků. Pokračování seznamu první úrovně však není ovlivněno:

Wikitext Zobrazení
#položka seznamu A1
##položka seznamu B1
###položka seznamu C1
##:položka pokračování seznamu B1
##položka seznamu B2
#položka seznamu A2
 1. položka seznamu A1
  1. položka seznamu B1
   1. položka seznamu C1
   položka pokračování seznamu B1
  2. položka seznamu B2
 2. položka seznamu A2

Více na stránce m:Template:List demo.

Do přiložených číslovaných položek je možné vložit nečíslované odrážky:

Wikitext Zobrazení
# list item A
#* nested bullet A1
#* nested bullet A2
# continuing list item B
#* nested bullet B1
#* nested bullet B2
 1. list item A
  • nested bullet A1
  • nested bullet A2
 2. continuing list item B
  • nested bullet B1
  • nested bullet B2

Změna typu seznamu

Podle seznamu

Typ seznamu (který typ značky se objeví před položkou seznamu) lze změnit v CSS nastavením vlastnosti list-style-type:

Wikitext Zobrazení
<ol style="list-style-type:lower-roman">
 <li>O autorovi</li>
 <li>Předmluva k prvnímu vydání</li>
 <li>Předmluva k druhému vydání</li>
</ol>
 1. O autorovi
 2. Předmluva k prvnímu vydání
 3. Předmluva k druhému vydání
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
 <li>O autorovi</li>
 <li>Předmluva k prvnímu vydání</li>
 <li>Předmluva k druhému vydání</li>
</ol>
 1. O autorovi
 2. Předmluva k prvnímu vydání
 3. Předmluva k druhému vydání

Celý web

Standardní wikitext #, ##, ### lze použít spolu s CSS v MediaWiki:Common.css k vytvoření obvyklého systému číslovaných seznamů (1, 2, 3; potom a, b, c; pak i , ii, iii):

ol { 
	list-style-type: decimal; 
}
ol li > ol { 
	list-style-type: lower-alpha; 
}
ol li > ol li > ol { 
	list-style-type: lower-roman; 
}

První ol výše je výchozí, takže není nutné, pokud není vyžadován jiný typ seznamu.

Wikitext Zobrazení
#list item A1
##list item B1
###list item C1
###list item C2
##list item B2
#list item A2
 1. list item A1
  1. list item B1
   1. list item C1
   2. list item C2
  2. list item B2
 2. list item A2

Další odsazení seznamů

V číslovaném seznamu velkým písmem některé prohlížeče nezobrazují více než dvě pozice, pokud není použito zvláštní odsazení (pokud existuje více dvojteček: Pro každou dvojtečku). To lze provést pomocí CSS:

ol { margin-left: 2cm}

nebo alternativně jako níže.

Wikitext Zobrazení Komentáře
:#abc
:#def
:#ghi
 
 1. abc
 2. def
 3. ghi
Seznam jednoho nebo více řádků začínajících dvojtečkou vytváří popisný seznam bez definičních termínů as položkami jako popisy definic, tudíž odsazené. Pokud jsou však dvojtečky před kódy "*" nebo "#" neuspořádaného nebo uspořádaného seznamu, je seznam považován za jeden popis definice, takže celý seznam je odsazen.
<ul>
 <ol>
  <li>abc</li>
  <li>def</li>
  <li>ghi</li>
 </ol>
</ul>
 1. abc
 2. def
 3. ghi
MediaWiki překládá neuspořádaný seznam (ul) bez jakýchkoli položek seznamu (li) na div s style="margin-left: 2em", což způsobuje odsazení obsahu. Toto je nejuniverzálnější metoda, protože umožňuje začít s jiným číslem než 1, viz níže.
<ul>
#abc
#def
#ghi
</ul>
 1. abc
 2. def
 3. ghi
Stejně jako výše, s obsahem "neuspořádaného seznamu bez položek seznamu", který sám o sobě je uspořádaným seznamem, vyjádřeným # kódy. Vytvořený HTML, a tedy i vykreslování, je stejné. Toto je doporučená metoda při spuštění seznamu na 1.

Chcete-li demonstrovat, že všechny tři metody zobrazují všechny číslice 3-ciferných čísel, podívejte se na seznam demo.

Určení počáteční hodnoty

Zadání počáteční hodnoty je možné pomocí syntaxe HTML.

<ol start="9">
<li>Amsterdam</li>
<li>Rotterdam</li>
<li>The Hague</li>
</ol>
 1. Amsterdam
 2. Rotterdam
 3. The Hague

Nebo:

<ol>
<li value="9">Amsterdam</li>
<li value="8">Rotterdam</li>
<li value="7">The Hague</li>
</ol>
 1. Amsterdam
 2. Rotterdam
 3. The Hague

Srovnání s tabulkou

Kromě toho, že poskytuje automatické číslování, číslovaný seznam také zarovnává obsah položek, srovnatelně s použitím syntaxe tabulky:

{|
|-
| align=right | 9.|| Amsterdam
|-
| align=right | 10.|| Rotterdam
|-
| align=right | 11.|| The Hague
|}

dává:

9. Amsterdam
10. Rotterdam
11. The Hague

Toto neautomatické číslování má tu výhodu, že pokud text odkazuje na čísla, vložení nebo vymazání položky neruší korespondenci.

Vícesloupcové seznamy

Viz také Template:Col-begin, Template:Col-break, Template:Col-end.

Vícesloupcový seznam s odrážkami

<div style="column-count:2">
* jablko
* koberec
* zeměpis
* hora
* nikde
* poštovné
* otrhaný
* přípitek
</div>

dává:

 • jablko
 • koberec
 • zeměpis
 • hora
 • nikde
 • poštovné
 • otrhaný
 • přípitek
<div style="column-count:3">
* jablko
* koberec
* zeměpis
* hora
* nikde
* poštovné
* otrhaný
* přípitek
</div>

dává:

 • jablko
 • koberec
 • zeměpis
 • hora
 • nikde
 • poštovné
 • otrhaný
 • přípitek

Vícesloupcový číslovaný seznam

<div style="column-count:3">
* jablko
* koberec
* zeměpis
* hora
* nikde
* poštovné
* otrhaný
* přípitek
</div>

dává:

 • jablko
 • koberec
 • zeměpis
 • hora
 • nikde
 • poštovné
 • otrhaný
 • přípitek

Níže je uvedena počáteční hodnota se syntaxí HTML (pro první sloupec lze použít syntaxi wiki nebo syntaxi HTML).

V kombinaci s dalším odsazením vysvětleným v předchozí části:

{| valign="top"
|-
|<ul><ol start="125"><li>a</li><li>bb</li><li>ccc</li></ol></ul>
|<ul><ol start="128"><li>ddd</li><li>ee</li><li>f</li></ol></ul>
|}

dává

  1. a
  2. bb
  3. ccc
   1. ddd
   2. ee
   3. f

   Pomocí m:Template:multi-column numbered list lze výpočet počátečních hodnot automatizovat a je třeba zadat pouze první počáteční hodnotu a počet položek v každém sloupci kromě posledního. Přidání položky do sloupce nebo odebrání položky ze sloupce vyžaduje úpravu pouze jednoho čísla, počtu položek v tomto sloupci, namísto změny počátečních čísel pro všechny následující sloupce.

   {{Multi-column numbered list|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee<li>f}}
   

   dává:

    1. a
    2. bb
    3. ccc
     1. ddd
     2. ee
     3. f
     {{Multi-column numbered list|lst=lower-alpha|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}
     

     dává:

      1. a
      2. bb
      3. ccc
       1. ddd
       2. ee
        1. f
        {{Multi-column numbered list|lst=lower-roman|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}
        

        dává:

         1. a
         2. bb
         3. ccc
          1. ddd
          2. ee
           1. f
           {{Multi-column numbered list|lst=disc||a<li>bb<li>ccc||<li>ddd<li>ee||<li>f}}
           

           dává:

            1. a
            2. bb
            3. ccc
             1. ddd
             2. ee
              1. f

              Zjednodušený styl nebo horizontální styl

              Je také možné prezentovat krátké seznamy pomocí velmi základního formátování, jako například:

              ''Název seznamu:'' příklad 1, příklad 2, příklad 3

              Název seznamu: příklad 1, příklad 2, příklad 3

              Tento styl vyžaduje méně místa na stránce a je preferován, pokud je v seznamu pouze několik položek, lze jej snadno číst a není vyžadován přímý editační bod. Položky seznamu by měly začínat malým písmenem, pokud se nejedná o vlastní podstatná jména.

              Tabulky

              Jednosloupcová tabulka je velmi podobná seznamu, ale umožňuje řazení. Pokud je samotný wikitext již řazen stejným klíčem řazení, tato výhoda neplatí. Vícesloupcová tabulka umožňuje řazení podle libovolného sloupce.

              Viz také Kdy použít tabulky.

              Změna neuspořádaných seznamů na uspořádané

              S CSS

              ul { list-style: decimal }
              

              neuspořádané seznamy se změní na uspořádané. To platí (pokud to selektor CSS neomezuje) pro všechny seznamy ul ve zdrojovém kódu HTML:

              • ty udělané s *
              • ty s ‎<ul> ve wikitextu
              • ty produkované systémem

              Protože každá speciální stránka, stejně jako ostatní stránky, má třídu založenou na názvu stránky, lze pro každý typ samostatně určit, zda mají být seznamy seřazeny. Viz také Příspěvky uživatelů a Jaké odkazy zde.

              Zdá se však, že není možné seřadit všechny seznamy historie stránek (pokud jeden neudělá seřazené všechny seznamy), protože název třídy je založen na stránce, pro kterou je historie zobrazena.

              Související odkazy