Nápověda:Rozšíření:Translate/Group management

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Group management and the translation is 100% complete.

Po nastavení skupin musí být zpracovány. To znamená, že definiční texty jsou indexovány a potřebné mezipaměti jsou naplněny. K tomu je potřeba spustit processMessageChanges.php ke zpracování změn. Tento skript můžete spustit následujícím způsobem.

V adresáři Translate spustíte:

php scripts/processMessageChanges.php

Výše uvedený skript prohledá zprávy a k dalšímu zpracování zařadí jen ty, u kterých došlo k nějaké změně, což ušetří čas. Všímá si následujících změn:

 • změny obsahu zpráv v angličtině
 • změny v dokumentaci zpráv
 • nesprávný obsah pro skupinu nebo jazyk
 • nově přidané položky v definičním souboru pro skupinu/jazyk (je-li například spravován zvenčí)

Pro nové skupiny stylů přejděte na Special:ManageMessageGroups a znovu vytvořte (importujte) všechny jazyky. Na této speciální stránce lze spravovat skupiny zpráv založené na souborech (FileBasedMessageGroup). Tato stránka umožňuje aktualizaci mezipaměti souborů, import a fuzzy (nejasných) zpráv ve zdrojovém jazyce a také import/aktualizaci zpráv v jiných jazycích.

Strong synchronizace

Strong synchronizace je mechanismus, který zabraňuje poškození překladových dat způsobenému problémy se synchronizací. Dělá to sledováním událostí synchronizace a blokováním nebezpečných akcí, pokud synchronizace probíhá, je neúplná nebo selhala. Byl vytvořen, aby řešil problémy, které synchronizace stavu nedokázala. Například:

 1. Upstream upravuje všechny soubory překladu: Například aktualizací data autorských práv v řetězci a odstraněním některých nepoužitých řetězců (v podstatě jakékoli změny, které způsobí, že --safe-import nebudou změny automaticky zpracovány).
 2. Aktualizujeme checkout pouze pro čtení z verze A na nejnovější verzi B.
 3. Změny nezpracováváme pomocí Special:MessageGroupChanges.
 4. Exportujeme a odevzdáváme překlady B (ale na základě A), abychom vytvořili verzi C.

Upstream změny ve verzi B jsou ztraceny. Při příštím importu automaticky aktualizujeme náš checkout pouze pro čtení na verzi C, takže nikdy nevidíme ani nezpracováváme změny v B.

Proces

Příchozí změny ze zdrojových úložišť jsou zpracovávány prostřednictvím úlohy na pozadí MessageUpdateJob. Přidali jsme mezipaměť synchronizace skupiny, která sleduje:

 1. skupiny v synchronizaci - skupiny, které mají zprávy zpracovávané prostřednictvím MessageUpdateJob ve frontě úloh
 2. skupiny s chybami - skupiny, u kterých se vyskytly chyby zpracování aktualizací zpráv
 3. kontrolovanou skupinu - skupiny, jejichž zprávy čekají na kontrolu

Chyby zpracování aktualizace zpráv jsou identifikovány pohledem na zprávy, které jsou po určité době stále přítomny v mezipaměti synchronizace jako "synchronizované" skupiny. Ve vzácných případech se může stát, že MessageUpdateJob bylo dokončeno, ale neinformovalo mezipaměť skupinové synchronizace, že je hotovo. Takové chyby lze identifikovat pohledem na obsah zprávy, zda byla aktualizována.

Při spouštění exportů jsou přeskočeny následující skupiny:

 1. skupiny v synchronizaci
 2. skupiny s chybami
 3. kontrolované skupiny

To zajišťuje, že změny z Translate nebudou uplatněny, dokud nebudou nejprve zpracovány příchozí změny ze zdrojových úložišť.

Podobně při zpracování příchozích změn jsou přeskočeny následující skupiny:

 1. skupiny v synchronizaci
 2. skupiny s chybami

To zajistí, že změny ze vzdálených zdrojů nepřepíší volby provedené při zpracování změn v Special:MessageGroupChanges.

Administrátoři mohou vidět kontrolované skupiny a skupiny s chybami na Special:MessageGroupChanges. U skupin s chybou zkontrolujte zprávy, které selhaly, a vyřešte je po ověření, že jsou aktualizace správně použity.

Zámek globální synchronizace

Pro skripty importu a exportu byl přidán globální zámek synchronizace, který zajišťuje, že exporty a importy nelze spouštět současně. Ideální pracovní postup by zahrnoval nejprve spuštění importů, umožnění všem skupinám dokončit zpracování a poté spuštění exportů.

Související odkazy