Rozšíření:UniversalLanguageSelector

This page is a translated version of the page Extension:UniversalLanguageSelector and the translation is 100% complete.
Základní informace k tomuto rozšíření MediaWiki
UniversalLanguageSelector
Stav rozšíření: stabilní
Zavádění Uživatelské rozhraní, Zobrazení , Funkce Beta
Popis Nástroj umožňující uživatelům snadný výběr jazyka a konfiguraci jeho podpory.
Napsal(i) Jazykový tým Wikimedie
Nejnovější verze 2023-12-01
Zásady kompatibility Hlavní vývojová větev zachovává zpětnou kompatibilitu.
MediaWiki >= 1.39.0
Composer mediawiki/universal-language-selector
Licence
Zdrojový kód Zahrnuto v balíčku jazykových rozšíření
 • $wgULSWebfontsEnabled
 • $wgULSGeoService
 • $wgULSLanguageDetection
 • $wgULSAnonCanChangeLanguage
 • $wgULSEnable
 • $wgULSImeSelectors
 • $wgULSIMEEnabled
 • $wgULSNoWebfontsSelectors
 • $wgULSFontRepositoryBasePath
 • $wgULSCompactLanguageLinksBetaFeature
 • $wgULSNoImeSelectors
 • $wgULSPosition
Není kompatibilní s aplikací Internet Explorer 8 nebo nižší.
Čtvrtletní stahování 206 (Ranked 40th)
Používání veřejných wikin 1,237 (Ranked 214th)
Přeložte rozšíření UniversalLanguageSelector, používá-li lokalizaci z translatewiki.net
Problémy Otevřené úkoly · Nahlásit chybu

Universal Language Selector (univerzální výběr jazyka) (ULS) je nástroj umožňující uživatelům snadný výběr jazyka a konfiguraci jeho podpory. Pokud se používá, dodává také funkčnosti rozšíření WebFonts a Narayam (obě byla zastaralá oproti Universal Language Selector). Podklady a další informace najdete na stránce Univerzální výběr jazyka .

Použití

Hlavním cílem je umožnit uživatelům snadný výběr jazyka a konfiguraci jeho podpory.

Rozšíření poskytuje následující funkce:

 1. Přizpůsobitelný a snadný způsob výběru jazyka z velké sady jazyků.
  1. Výběr může být založen na procházení a vyhledávání podle geografických oblastí.
  2. Hledání může být založeno na kódu jazyka ISO, názvu jazyka napsaném v aktuálním jazyce uživatelského rozhraní nebo ve vlastním skriptu (autonym)
  3. Křížové jazykové vyhledávání - vyhledání názvů jazyků pomocí libovolného skriptu
  4. Automatické doplňování názvů jazyků
  5. Automatická oprava pravopisných chyb ve vyhledávacích řetězcích
  6. Geo IP návrhy jazyků
  7. Výběr jazyka podle jazyka prohlížeče nebo operačního systému uživatele
 2. Metody zadávání
  Kompletní pokyny najdete v Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods .
  1. Snadno volitelná kolekce metod vstupu, jednoduše dostupná v každém editovatelném poli
  2. Poskytuje velkou sadu vstupních metod pro širokou škálu jazyků
  3. Předvolby metody zadávání podle jazyka
 3. Webfonty
  1. Velká sbírka typů písma, která si můžete pro každý jazyk vybrat jako vložené písmo pro stránku
  2. Předvolby písma podle jazyka
 
Univerzální výběr jazyka s návrhem jazyka založeného na geoipu pro uživatele z Indie
 
Jazyková nastavení umožňují registrovanému uživateli přístup na cizojazyčné Wikipedii ke změně uživatelského prostředí do jeho rodného jazyka.
 
Bengálský uživatel je schopen číst obsah z bengálské Wikipedie i přes nedostatek typů písma ve svém počítači. Webová písma jsou poskytována automaticky pro nelatinské skripty, pro které je k dispozici písmo s otevřeným zdrojovým kódem. Uživatel se může rozhodnout používat svá systémová písma na základě jazyka.
 
Mluvčí hindštiny bez hindské klávesnice konfiguruje metody zadávání, aby mohl psát v jejich jazyce.
 
Když vyhledávání uživatele může přepnout mezi latinkou a hindštinou.

Přidávání typů písma

Podpora více jazyků je pouze otázkou zahrnutí správných typů písma do kódu. Mějte však na paměti, že přidáme podporu pouze pro volně licencovaná písma, například pro písma licencovaná pod GNU GPL, SIL OFL atd. Příklad adresáře takových bezplatných typů písma je Google Fonts [1] (nikoli přesto plně prozkoumáno nebo využíváno autory tohoto rozšíření); viz také Otevřená knihovna typů písma.

Nejprve musíte najít nebo vyrobit takové volné písmo (to je nejdůležitější část a musíte to udělat sami). Poté musí být převedeno do požadovaných formátů, kterými jsou eot, ttf, woff. Konečně můžete podat žádost v Phabricatoru, aby bylo písmo přidáno do rozšíření.

#Preparing webfonty níže vysvětluje, jak převést písma: Jsou vyžadovány základní znalosti o operačním systému založeném na GNU/Linuxu. Pokud vám to dělá potíže, můžete tento krok přeskočit a požádat někoho jiného, aby to udělal za vás na stejný požadavek Phabricatoru (samozřejmě to proces zpomalí).

Příprava webfontů

Vytváření .woff:

Pomocí https://github.com/bramstein/sfnt2woff-zopfli vygenerujte woff ze souboru ttf. Tím vytvoříte komprimovaný soubor woff.

Vytváření .woff2:

Použijte https://github.com/google/woff2 ke generování woff2 z ttf. Tím se vytvoří komprimovaný soubor woff2. Moderní prohlížeče tento formát podporují.

Vytvořte soubor font.ini. Zde je příklad:

[AbyssinicaSIL]
languages=am*, ti*
version=1.200
license=OFL 1.1
licensefile=OFL.txt
url=http://scripts.sil.org/AbyssinicaSIL
ttf=AbyssinicaSIL.ttf
woff=AbyssinicaSIL.woff
woff2=AbyssinicaSIL.woff2
bold=AbyssinicaSIL Bold

[AbyssinicaSIL Bold]
ttf=AbyssinicaSIL-Bold.ttf
woff=AbyssinicaSIL-Bold.woff
woff2=AbyssinicaSIL-Bold.woff2

Hvězdička (*) za jazykovým kódem znamená, že tento kód písma bude výchozím písmem pro daný jazyk. Pokud chcete pouze možnost používat tento kód písma pro daný jazyk, nepoužívejte hvězdičku.

Po vytvoření souborů proveďte následující:

 1. Vytvořte adresář pro typ písma pod data/fontrepo/fonty.
 2. Vložte soubory ttf, woff, eot a font.ini do tohoto adresáře a přidejte je do zdrojového úložiště (git add).
 3. Přejděte do adresáře scripts/ a spusťte php compile-font-repo.php.
 4. Uložte změny do úložiště (git commit -a) a odešlete je podle Git workflow.

Přidání podpory pro nové mapování klíčů (metoda zadávání)

Postupujte podle instructions on the jquery.ime github wiki, ale žádosti o soubor řešte v produktu Wikimedia-extensions-UniversalLanguageSelector Phabricator.

Instalace

 • Stáhněte soubor/y a vložte je do adresáře pojmenovaného UniversalLanguageSelector ve vaší složce extensions/.
 • Na konec vašeho souboru LocalSettings.php přidejte následující kód:
  wfLoadExtension( 'UniversalLanguageSelector' );
  
 •   Dokončeno – Přejděte na stránku Special:Version vaší wiki a zkontrolujte, zda bylo rozšíření úspěšně nainstalováno.


Instalace Vagrant:

 • Pokud používáte Vagrant , instalujte s těmito parametry vagrant roles enable uls --provision

Aktualizace LanguageNameIndex

Chcete-li provádět křížové jazykové vyhledávání, autonyms, je třeba vyplnit jazyková data. ULS je dodáván s předvyplněným indexem názvů jazyků (data/langnames.ser). V případě, že jej chcete aktualizovat, nainstalujte Rozšíření:CLDR a aktualizujte data pomocí následujícího příkazu.

php UniversalLanguageSelector/data/LanguageNameIndexer.php

a ověřte, že se ve složce ULS/data/ vygeneruje soubor langnames.ser.

Konfigurace

Následující proměnné se vytvářejí automaticky během inicializace a lze je použít z JavaScriptu pomocí mw.config.get( NAME ):

 • wgULSLanguages - asociativní pole, kde klíče jsou kódy jazyků a hodnoty jsou názvy jazyků v angličtině.
 • wgULSAcceptLanguageList - řada jazykových kódů z Accept-Language uživatele. Toto jsou jazyky vybrané v předvolbách prohlížeče uživatele.

Pro zobrazování typů písma možná budete chtít do svého webového serveru přidat následující typy mime, pokud tam ještě nejsou. Zde vám může pomoci tento průvodce.

font/woff .woff
application/vnd.ms-fontobject .eot
application/x-font-ttf .ttf

Také lze konfigurovat následující proměnné:

 • $wgULSGeoService - ULS může pomocí služeb zeměpisného zaměření navrhovat jazyky podle země, ze které je uživatel. Nastavení na hodnotu false zabrání použití vestavěného zeměpisného zaměření. Nastavením okna můžete poskytnout vlastní zeměpisné zaměření. Na objekt, který má klíč 'country_code' nebo 'country'. Pokud je nastavena na hodnotu true, bude se dotazovat na geoip službu Wikimedie. Služba by měla vrátit jsonp, který používá zadaný parametr zpětného volání. Výchozí nastavení je http://freegeoip.net/json/ (varování: tento web vypnul své API) a očekává stejný formát.
 • $wgULSEnable - Povolení výběru jazyka, kompaktní jazykové odkazy, metody zadávání a webfonty všeobecně, pokud chování není přepsáno níže uvedenými konfiguračními proměnnými. I když jsou false, moduly a moduly zavaděče jsou registrovány pro použití jiných rozšíření. Změna jazyka pomocí souboru cookie nebo parametru dotazu setlang není možná.
 • $wgULSAnonCanChangeLanguage - Umožňuje nezaregistrovaným uživatelům změnit jazyk pomocí parametru cookie a dotazu setlang. Nepoužívejte, pokud ukládáte do mezipaměti anonymní zobrazení stránek, aniž byste brali v úvahu soubory cookie. Nemá žádný účinek, pokud je buď $wgULSEnable nebo $wgULSEnableAnon nastaveno na hodnotu false.
 • $wgULSIMEEnabled - Ve výchozím nastavení deaktivujte funkci metod zadávání pro všechny uživatele. Uživatel je stále může povolit ručně.
 • $wgULSPosition - Umístění a forma spouštěče výběru jazyka. Možné hodnoty jsou: personal: jako odkaz v blízkosti uživatelského jména nebo odkaz pro přihlášení na osobním panelu nástrojů (výchozí). interlanguage: jako ikona poblíž záhlaví seznamu mezijazykových odkazů na postranním panelu.
 • $wgULSNoImeSelectors - Pole výběrů jQuery prvků, na kterých nesmí být povoleno IME. např.: ['#wpCaptchaWord'];
 • $wgULSLanguageDetection - Zda automaticky detekovat jazyk uživatele z hlavičky Accept-Language.

Poloha spouštěče ULS

 • $wgULSPosition - umístění a forma spouštěče výběru jazyka. Možné hodnoty jsou: personal: jako odkaz v blízkosti uživatelského jména nebo odkaz pro přihlášení na osobním panelu nástrojů (výchozí). interlanguage: jako ikona poblíž záhlaví seznamu mezijazykových odkazů na postranním panelu.

Je také možné mít spouštěč ULS kdekoli na obrazovce. Prvek s uls-settings-trigger bude fungovat jako spoušť ULS.

Přepsání výchozích typů písma

ULS má velké úložiště typů písma, které slouží jako webfonty. Někdy existuje pro určitý jazyk více typů písma a pro každý jazyk/skript existuje výchozí písmo. Pořadí typů písem nebo výchozí písmo lze přepsat následujícím způsobem pomocí globálních skriptů (MediaWiki:Common.js) nebo osobních skriptů (Special: MyPage/common.js):

Konfigurace ukládání do mezipaměti

Pro zajištění ukládání souborů webových typů písem do mezipaměti na počítačích klientů, je nutné do konfigurace webového serveru přidat typy souborů písem. V Apache2 to je takto:

 • Přidání přípon souborů písma do regexu FileTimes ve FilesMatch pro příslušný adresář, příklad:

<FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png|css|js|woff|svg|eot|ttf)$">

 • Přidání hodnot ExpiresByType k příslušným typům MIME, podobně jako u typů obrázků MIME.
  • Všimněte si, že neexistuje žádný standardní typ MIME pro TTF. application/x-font-ttf se používá pro Wikimedii.
 • Přidání typů MIME:
AddType font/woff .woff
AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType application/x-font-ttf .ttf

Úplný příklad najdete v [aktualizaci konfigurace mezipaměti https://gerrit.wikimedia.org/r/c/operations/puppet/+/137883/2/files/apache/apache2.conf.appserver pro skupinu Wikimedie].

Překlad stránky

UniversalLanguageSelector je jednou z možností rozšíření Rozšíření:Translate , které jej používá pro několik funkcí při výběru jazyka. Jednou z nich je systém MyLanguage pro odkazy, které závisí na jazyce rozhraní uživatele, ale lze jich konfigurovat i více: viz Funkce překladu stránky.

Používání webfontů

Uživatel si může vybrat webfonty pro jazyk v Nastavení jazyka (Language settings) -> Nastavení displeje (Display settings). Ve výchozím nastavení bude na wiki použit první typ písma v této nabídce. Uživatel může změnit písmo a systém si jej bude pamatovat na všech stránkách. Volitelně může uživatel také zakázat vkládání typů písma výběrem systémového písma.

Pokud je typ písma k dispozici v místním systému uživatele, písmo nebude staženo ze serveru mediawiki. Bude převzato z počítače uživatele. V opačném případě bude písmo staženo ze serveru pouze jednou. tj. když uživatel vybere písmo poprvé. Příště již bude písmo převzato z místní mezipaměti.

Alternativní způsoby načítání typů písma

Zadáním rodiny typů písma

V textu wiki <span style="font-family:'YourFontName';">YourText</span> rozšíření webových typů písma (webfonts) zkontroluje, zda je písmo s rozšířením k dispozici. Pokud ano, stáhne jej ke klientovi. Čtenář tak nebude mít potíže se čtením textu, i když zadané písmo v jeho počítači není k dispozici.

Zadáním jazyka

V textu wiki <span lang="my">YourText</span> rozšíření webových typů písma (webfonts) zkontroluje, zda je pro daný jazyk s příponou k dispozici nějaké písmo, pokud ano, stáhne jej ke klientovi. Čtenář tak nebude mít potíže se čtením textu, i když zadané písmo v jeho počítači není k dispozici. Pokud pro jazyk existuje více typů písma, použije se výchozí písmo. Pokud není upřednostňováno výchozí písmo, použijte k určení písma přístup rodiny písem. Pokud má značka (tag) definici rodiny jazyků i typů písma, má rodina typů písma přednost.

Příklad:

<span lang=sux>𒄖𒉈𒅁𒌨𒅎</span>

dává text vykreslený v klínovém písmu pomocí akkadského písma

𒄖𒉈𒅁𒌨𒅎

Související odkazy