Extension:CategoryTree

This page is a translated version of the page Extension:CategoryTree and the translation is 100% complete.
Toto rozšíření je součástí MediaWiki verze 1.31 a vyšších. To znamená, že jej nemusíte stahovat samostatně. Musíte se nicméně stále řídit pokyny k jeho použití.
Základní informace k tomuto rozšíření MediaWiki
CategoryTree
Stav rozšíření: stabilní
Zavádění Značka , Funkce analyzátoru , Speciální stránka
Popis Poskytuje dynamický pohled na strukturu kategorií wiki jako stromu.
Napsal(i) Daniel Kinzler (Duesentriebdiskuse)
Nejnovější verze průběžné aktualizace
Zásady kompatibility Vydání snímků následuje MediaWiki. Hlavní vývojová větev není zpětně kompatibilní.
MediaWiki 1.25+
Licence GNU General Public License 2.0 nebo pozdější
Zdrojový kód
ČTETE
 • $wgCategoryTreeAllowTag
 • $wgCategoryTreeCategoryPageOptions
 • $wgCategoryTreePageCategoryOptions
 • $wgCategoryTreeMaxDepth
 • $wgCategoryTreeSidebarOptions
 • $wgCategoryTreeDefaultOptions
 • $wgCategoryTreeMaxChildren
 • $wgCategoryTreeSpecialPageOptions
 • $wgCategoryTreeOmitNamespace
 • $wgCategoryTreeSidebarRoot
 • $wgCategoryTreeDisableCache
 • $wgCategoryTreeCategoryPageMode
 • $wgCategoryTreeDefaultMode
 • $wgCategoryTreeUseCategoryTable
 • $wgCategoryTreeHijackPageCategories
Čtvrtletní stahování 303 (Ranked 14th)
Používání veřejných wikin 10,554 (Ranked 11th)
Přeložte rozšíření CategoryTree, používá-li lokalizaci z translatewiki.net
Problémy Otevřené úkoly · Nahlásit chybu

Rozšíření CategoryTree poskytuje dynamický pohled na strukturu kategorií wiki jako stromu. K načtení částí stromu na vyžádání používá AJAX. CategoryTree původně napsal Daniel Kinzler jako externí nástroj, ale později byl integrován do softwaru MediaWiki s pomocí Tima Starlinga.

Instalace

 • Stáhněte soubor/y a vložte je do adresáře pojmenovaného CategoryTree ve vaší složce extensions/.
  Vývojáři a přispěvatelé kódu by si místo toho měli nainstalovat rozšíření from Git pomocí:cd extensions/
  git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/CategoryTree
 • Na konec vašeho souboru LocalSettings.php přidejte následující kód:
  wfLoadExtension( 'CategoryTree' );
  
 •   Dokončeno – Přejděte na stránku Special:Version vaší wiki a zkontrolujte, zda bylo rozšíření úspěšně nainstalováno.

Použití

CategoryTree lze použít třemi způsoby:

 • přímo na stránkách kategorií,
 • jako "vlastní značku" (nebo "funkce analyzátoru") pro zobrazení struktury kategorií přímo na stránce wiki
 • a jako speciální stránka.

Rozšíření CategoryTree přidává "rozbalovací" widgety do podkategorií uvedených na stránkách kategorií.

Značka <categorytree>

Příklad. Výsledek můžete vidět v rámečku níže a vpravo:

<categorytree mode="pages">Manual</categorytree>

Vlastní značka se nazývá <categorytree>. Pokud například vložíte <categorytree>Foo</categorytree> na wiki stránku, zobrazí se obsah kategorie Foo jako dynamický strom na této stránce (viz příklad vpravo). Značka přijímá následující atributy pomocí syntaxe podobné HTML:

mode
určuje, které stránky se zobrazí ve stromu. To může být potlačeno použitím volby namespaces. Možné hodnoty:
categories
zobrazit pouze podkategorie (konfigurační konstanta 0)
pages
zobrazí podkategorie a stránky, kromě obrázků (konfigurační konstanta 10), omezeno na 200 stránek
all
zobrazí všechny stránky, podkategorie, obrázky atd. (konfigurační konstanta 20)
parents
vypíše nadřazené kategorie místo podkategorií (konfigurační konstanta 100). To uvádí CategoryTree do "inverzní" operace (podporováno od r36892, červenec 2008).
depth
určuje, kolik úrovní stromu se zobrazí na začátku. Výchozí hodnota je 1. 0 znamená pouze kořenový uzel. Maximální hodnota závisí na zadaném režimu a na volbě $wgCategoryTreeMaxDepth. (Zavedeno mezi r20410 a r20840, 30. března 2007. Plně funkční i s $wgCategoryTreeDynamicTag od r36864, červenec 2008.)
onlyroot
nastavte toto na "on", chcete-li zpočátku zobrazit pouze "kořenový" uzel stromu. Ekvivalent depth="0". (Zavedeno v r20385, 13. března 2007.) Zastaralé od r36864, červenec 2008: Místo toho použijte depth="0".
hideroot
nastavte toto na "on", chcete-li skrýt "kořenový" uzel stromu, tj. hideroot=on. Například nebude zobrazovat název kategorie Foo.
hideprefix
určuje, kdy má být předpona jmenného prostoru skryta před položkami ve stromu (od r36864, červenec 2008). Možné hodnoty jsou:
always
vždy skryje předponu. Mělo by být použito pouze v případě, že všechny stránky pocházejí ze stejného jmenného prostoru (konfigurační konstanta 10).
never
nikdy neschovávejte prefix jmenného prostoru, a to ani u kategorií (konfigurační konstanta 0).
auto
skryjte jmenný prostor kategorií, pokud jsou zobrazeny pouze kategorie, jako u mode="categories" (konfigurační konstanta 30). To je ekvivalentní starému výchozímu chování (před červnem 2008).
categories
vždy skrýt jmenný prostor kategorií, ale zobrazit všechny ostatní prefixy (konfigurační konstanta 20). Toto je nové výchozí chování (od r36864, červenec 2008).
showcount
nastavte toto na "on" pro zobrazení počtu položek v podkategoriích, tj. showcount="on" (od r36864, červenec 2008). Toto je ve výchozím nastavení zakázáno pro stromy kategorií vložených na stránkách, ale ve výchozím nastavení je povoleno ve výpisech kategorií a na Special:CategoryTree.
notranslations
nastavte toto na "on", chcete-li skrýt všechny stránky překladů odpovídající stránkám patřícím do kategorie, tj. notranslations="on" (od Gerrit change 526234, listopad 2019). Toto je ve výchozím nastavení zakázáno. Pokud je tato možnost nastavena na "on", namísto různých překladů (např. Stránka, Stránka/cs, Page/fr, Page/de) se zobrazí pouze standardní překlad "Stránka" a všechny překlady se potlačí.
To nemá vliv na "showcount", takže stále hlásí chybu.
namespaces
seznam jmenných prostorů, ze kterých by se stránky měly zobrazovat ve stromu (od r36864, červenec 2008). Položky v seznamu musí být názvy jmenných prostorů oddělené mezerami. Hlavní jmenný prostor může být reprezentován "-" nebo "0". Podkategorie se zobrazí pouze v případě, že je v seznamu přítomen jmenný prostor kategorie.
třída, styl, id, atd
‎<categorytree> tag podporuje všechny standardní atributy HTML pro prvky bloku (od r36864, červenec 2008; předtím byl podporován pouze style).

Poznámky k parametru 'namespaces'

Kategorie je jmenný prostor. Kategorie se ve výchozím nastavení zobrazují ve všech režimech, ale zadáním parametru namespaces je skryjete stejně jako jakýkoli jiný jmenný prostor, který není v seznamu. Pokud chcete vypsat stránky v daném jmenném prostoru, včetně stránek v podkategoriích, jednoduše přidejte kategorii do seznamu jmenného prostoru.

Příklad:

 • Výpis stránek hlavního jmenného prostoru v Category:Manual:
<categorytree mode="pages" namespaces="Main">Manual</categorytree>
 • Výpis hlavních stránek jmenného prostoru a podkategorií v Category:Manual:
<categorytree mode="pages" namespaces="Main Category">Manual</categorytree>

Parametr mode je přepsán namespaces:

 • pokud je dotazován pouze jmenný prostor Category, je to ekvivalent mode=categories;
 • pokud je na seznamu přítomen jmenný prostor, bude to znamenat mode=all;
 • jinak bude použit mode=pages. To znamená, že pokud konfigurace webu nebyla změněna, následující jsou ekvivalentní (první dvě jsou vždy ekvivalentní, třetí pouze v případě, že $wgCategoryTreeDefaultMode je výchozí CategoryTreeMode::CATEGORIES):
<categorytree mode="categories">Manual</categorytree>
<categorytree namespaces="Category">Manual</categorytree>
<categorytree>Manual</categorytree>

Funkce analyzátoru {{#categorytree}}

Od r25825 (13. září 2007) můžete také použít syntaxi parser function (funkce analyzátoru) k umístění stromu kategorií na stránku. Funguje to stejně jako tag <categorytree> s použitím jiné syntaxe, např. {{#categorytree:Foo}}. Možnosti lze zadat pomocí syntaxe pro pojmenované parametry šablony, např. {{#categorytree:Foo|hideroot|mode=pages}}.

Použití syntaxe funkce analyzátoru má tu výhodu, že vám umožňuje používat magická slova, šablony a parametry šablony při určování kategorie, která se má zobrazit. Nějaké příklady:

 • Použití magické proměnné k zobrazení stromu kategorií this page's (tyto stránky) (může být užitečné na stránkách s popisem kategorie): {{#categorytree:{{PAGENAME}}}}.
 • Použití šablony pro specifikaci kategorie: {{#categorytree:{{root category}}}} - název kořenové kategorie by byl definován obsahem Template:Root_category.
 • Použití parametru šablony k určení kategorie při použití CategoryTree uvnitř šablony: {{#categorytree:{{{1}}}}} v Template:Baz lze volat pomocí {{Baz|Foo}}.

Stránka Special:CategoryTree

Speciální stránka se nazývá Special:CategoryTree. Tam můžete zadat název kategorie a poté procházet její obsah.

Konfigurace

Existují některé možnosti, které můžete zadat ve svém souboru LocalSettings.php .

V LocalSettings.php již nemůžete používat konstanty CT_*. Místo toho použijte 0 pro režim kategorií, 10 pro stránky, 20 pro všechny, 100 pro rodiče.
$wgCategoryTreeMaxChildren
maximální počet potomků zobrazených v uzlu stromu. Výchozí hodnota je 200.
$wgCategoryTreeAllowTag
povolit <categorytree> tag. Výchozí hodnota je true.
$wgCategoryTreeDynamicTag
dynamicky načte první úroveň stromu v <categorytree>u. Tímto způsobem není nutné vypínat mezipaměť. Výchozí hodnota je false.
$wgCategoryTreeDisableCache
deaktivuje mezipaměť analyzátoru pro stránky se značkou <categorytree> nebo poskytuje maximální dobu mezipaměti v sekundách. Výchozí hodnota je 21600, což je 6 hodin.
$wgCategoryTreeUseCache
povolit mezipaměť HTTP pro anonymní uživatele. Výchozí hodnota je false.
$wgCategoryTreeOmitNamespace
nezobrazovat název jmenného prostoru pro stránky a kategorie. Výchozí hodnota je false, jmenné prostory jsou zobrazeny, pokud nezobrazují pouze kategorie. Zastaralo od r36864, červenec 2008: Místo toho použijte $wgCategoryTreeDefaultOptions['hideprefix'].
$wgCategoryTreeMaxDepth
pole definující maximální hloubku pro každý režim, do kterého lze strom zpočátku rozšířit pomocí parametru hloubky v tagu <category>. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na 2 pro režim "kategorií" a 1 pro ostatní režimy. Chcete-li jej nastavit například na 3 pro kategorie a 2 pro ostatní režimy, můžete použít $wgCategoryTreeMaxDepth = [10 => 2, 20 => 2, 0 => 3, 100 => 2];.
$wgCategoryTreeDefaultMode
výchozí režim, který se použije, když není ve značce <categorytree> uveden žádný atribut režimu. Může to být 0 (výchozí - kategorie), 10 (stránky) nebo 20 (all).
$wgCategoryTreeCategoryPageMode
režim, který se má použít při vykreslování stromů na stránkách kategorií. Zastaralé od r36864, červenec 2008: Místo toho použijte $wgCategoryTreeCategoryPageOptions['mode'].
$wgCategoryTreeSidebarRoot
kořenová kategorie k použití pro integraci stromu kategorií do postranního panelu (od r36920, červenec 2008). Pokud není nastaveno, není integrován žádný strom (toto je výchozí nastavení). Integrace CategoryTree do postranního panelu funguje pouze se vzhledy založenými na SkinTemplate, tj. Modern, Monobook, Chick, Simple a MySkin, ale nikoli Standard, Nostalgia nebo CologneBlue. Toto je v současné době nefunkční pro MediaWiki 1.35.1 a vektorový vzhled, viz phab:278306.
$wgCategoryTreeDefaultOptions
výchozí možnosti použít jako pole (od r36864, červenec 2008). Dostupné možnosti jsou popsány výše. Příklad: $wgCategoryTreeDefaultOptions['mode'] = 'pages';.
$wgCategoryTreeCategoryPageOptions
možnosti použití na stránkách kategorií jako pole (od r36864, červenec 2008).
$wgCategoryTreeSpecialPageOptions
možnosti použití na Special:CategoryTree jako pole (od r36864, červenec 2008).
$wgCategoryTreeSidebarOptions
možnosti, které se mají použít při zobrazení stromu na postranním panelu jako pole (od r36920, červenec 2008)

Systémové zprávy

categorytree-member-num

Ve výchozím nastavení je při vypisování podkategorií na stránce kategorie každá podkategorie následována celým číslem, které udává, kolik podkategorií se pod ní nachází, kolik stránek obsahuje a kolik souborů je v kategorii (pokud existuje):

Název mé kategorie (5 C, 2 P, 1 F)

Toto chování můžete změnit přepsáním systémové zprávy MediaWiki:Categorytree-member-num. Vyžaduje pět parametrů:

Parametr Význam
$1 Počet podkategorií
$2 Počet článků (bez stránek kategorií nebo stránek souborů)
$3 Počet nahraných souborů
$4 Celkový počet členských stránek, včetně stránek kategorií a stránek souborů
$5 Něco blízkého ($1 C, $2 P, $3 F), ale s čímkoli, co je vynecháno 0.

Přesněji, čárkami oddělený seznam počtu stránek (mediawiki:categorytree-num-pages), podkategorií (mediawiki:categorytree-num-categories) a souborů (mediawiki:categorytree-num-files) v kategorii nebo prázdný (mediawiki:categorytree-num-empty) v případě, že kategorie nemá žádné členy. Ve verzích před verzemi kolem 1.19 byla tato hodnota odlišná. Viz starší verze těchto dokumentů.

Výchozí hodnota je ($5).

Tip: Použijte rozšíření ParserFunctions k poskytnutí logiky if/then/else pro podmíněné zobrazení různých částí. Například:

{{#ifeq:$1|0||$1 categories}}

Konfigurace pro správu čárek a mezer při výstupu všech informací:

Zkratka verze:

({{#ifeq:$4|0|empty|{{#ifeq:$1|0||$1 C{{#ifeq:{{#expr:$3+$2}}|0||,}}}} {{#ifeq:$2|0||$2 P{{#ifeq:$3|0||,}}}} {{#ifeq:$3|0||$3 F}}}})

Celé jméno verze:

({{#ifeq:$4|0|empty|{{#ifeq:$1|0||$1 categories{{#ifeq:{{#expr:$3+$2}}|0||,}}}} {{#ifeq:$2|0||$2 pages{{#ifeq:$3|0||,}}}} {{#ifeq:$3|0||$3 files}}}})

Řešení problémů

Wiki je po instalaci CategoryTree nefunkční

 • Zapněte hlášení chyb
 • Ujistěte se, že máte nainstalované všechny soubory
 • Ujistěte se, že všechny soubory rozšíření CategoryTree mají režim 644 a adresář CategoryTree má režim 755.

Možnosti v LocalSettings.php nemají žádný vliv

 • Ujistěte se, že jste zadali možnosti po včetně přípony.

<span id="Clicking_the__has_no_effect,_gives_a_JavaScript_error_or_just_sits_on_loading">

Kliknutí na tlačítko nemá žádný účinek, způsobí chybu JavaScriptu nebo jen sedne na načítání

 • Všimněte si, že použití tagu <categorytree> v systémových zprávách (jmenný prostor MediaWiki) nemusí fungovat podle očekávání – toto je známé upozornění. Řešení viz Použití CategoryTree na postranním panelu níže.
 • Ujistěte se, že máte $wgUseAjax = true; v LocalSettings.php před včetně přípony.
 • Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi rozšíření – okraj je na git:mediawiki/extensions/CategoryTree
 • Pokud používáte pravidla přepisu nebo aliasing (např. chcete-li mít "velmi krátké adresy URL" – tj. stránky wiki v kořenovém adresáři dokumentu nebo možná přesměrování na www-verzi požadované adresy URL), ujistěte se, že máte platnou výjimku pro adresář /rozšíření, stejně jako pro adresář /vzhledů. Viz také níže.

<span id="Clicking_the__shows_no_sub-categories_error">

Kliknutím na tlačítko se zobrazí chyba no sub-categories (žádné podkategorie)

 • Zkuste to opravit přidáním tohoto kódu do LocalSettings.php: $wgCategoryTreeDefaultOptions['namespaces'] = [ 0, NS_CATEGORY, NS_FILE ];

Prohlížeč hlásí špatný typ MIME pro CategoryTree.js a/nebo CategoryTree.css

 • Ujistěte se, že váš webový server používá pro soubory .js a .css správné typy MIME
 • Zadejte adresy URL přímo do prohlížeče a zjistěte, zda vůbec obsluhuje stránky a ne nějakou chybovou stránku. Zvláště:
 • Pokud používáte pravidla pro přepis nebo aliasing (např. chcete-li mít "velmi krátké adresy URL" - tj. stránky wiki v kořenovém adresáři dokumentu), ujistěte se, že máte nastavenou výjimku pro adresář /rozšíření, stejně jako byste pro adresář /vzhledů.

<span id="Member_counts_are_wrong,_grey_arrows__are_shown_instead_of_">

Počty členů jsou chybné, místo modré jsou zobrazeny šedé šipky

Od MediaWiki 1.13 může CategoryTree zobrazovat počet členů kategorie a může zobrazovat šedou šipku pro uzly stromu, které na základě tohoto čísla nemají žádné potomky. Tyto informace jsou založeny na nové tabulce category . Vyplnění této tabulky aktuálními hodnotami však při aktualizaci na 1.13 vždy nefunguje. V takovém případě spusťte skript údržby populateCategory.php , v případě potřeby s volbou --force.

<span id=" _toggles_shown_only_on_the_first_level_of_the_category_tree_view">

přepíná zobrazené pouze na první úrovni stromového zobrazení kategorií

V případě, že při vizualizaci stromu získáte pouze hloubku jedné úrovně, zkuste v souboru modules/ext.categoryTree.styles.css nastavit display: none; do display: inline !important;.

JavaScript určený k přepnutí stylu značky je nějak chybný.

Poznámka pro uživatele botů

Roboti a skripty, které analyzují HTML stránek kategorií, mohou použít parametr notree URL k vynucení tradičního výstupu. Výstup HTML však obecně není stabilní, takže se doporučuje změnit skript tak, aby používal API k načítání seznamů kategorií a podobně.

Zpráva "Category Not Found" (kategorie nenalezena)

Pokud po implementaci pluginu CategoryTree a přidání kódu pro zobrazení stromu uvidíte zprávu Kategorie nenalezena, musíte na stránky kategorií přidat nějaký obsah. Stránky kategorií v zásadě nemohou být červené stránky. Klikněte na názvy kategorií, přidejte nějaký text na stránku kategorie a potom by váš strom měl fungovat dobře.

Dalších 200 odkazů nefunguje s nainstalovaným CategoryTree

Ujistěte se, že je nainstalována správná verze tohoto rozšíření vzhledem k verzi MediaWiki, kterou jste nainstalovali. Zejména verze tohoto rozšíření vytvořené pro verze MediaWiki starší než 1.17 nejsou kompatibilní s MediaWiki 1.17 a vyšší a způsobí problémy, kdy budou všechny stránkovací odkazy na stránkách kategorií nefunkční.

Při použití parametru "namespaces" se nezobrazí žádné stránky

Viz nahoře.

Hacky

Použití CategoryTree v systémových zprávách a vlastních vzhledech

Ve starších verzích CategoryTree musíte upravit kód, aby to fungovalo: Najděte funkci efCategoryTreeParserOutput v souboru CategoryTree.php a odstraňte podmínku. Tj. pak by to mělo vypadat takto:

function efCategoryTreeParserOutput( &$outputPage, &$parserOutput ) {
  CategoryTree::setHeaders( $outputPage );
  return true;
}

Použití CategoryTree v postranním panelu

Použití JavaScriptu

Od r36920 (červenec 2008) s MediaWiki 1.13 (r36917) můžete začlenit CategoryTree do postranního panelu jednoduše nastavením $wgCategoryTreeSidebarRoot na kategorii, kterou chcete použít jako kořen. To však funguje pouze se vzhledy založenými na SkinTemplate, tedy Modern, Monobook, Chick, Simple a MySkin, nikoli však Standard, Nostalgia nebo CologneBlue.

Pokud chcete, aby byl CategoryTree v postranním panelu na jiné pozici, můžete na něj odkazovat na MediaWiki:Sidebar jako "portlet stromu kategorií".

Pro starší verze CategoryTree a/nebo MediaWiki budete muset nainstalovat mod do MonoBook.php, abyste povolili normální wikitext na postranním panelu, viz Wikitext na postranním panelu --DJ 19:26, 24 January 2008 (UTC)

Chcete-li přidat odkaz "CategoryTree" do svého panelu nástrojů (postranní panel ), přidejte následující kód na stránku JavaScript (např. monobook.js) svého skin a přizpůsobte adresu URL "w:Special:CategoryTree".

function AppendCategoryTreeToSidebar() {
  try {
    var node = document.getElementById( "p-tb" )
              .getElementsByTagName('div')[0]
              .getElementsByTagName('ul')[0];
 
    var aNode = document.createElement( 'a' );
    var liNode = document.createElement( 'li' );
 
    aNode.appendChild( document.createTextNode( 'CategoryTree' ) );
    aNode.setAttribute( 'href' , '[[w:Special:CategoryTree]]' );
    liNode.appendChild( aNode );
    liNode.className = 'plainlinks';
    node.appendChild( liNode );
  } catch(e) {
    // lets just ignore what's happened
    return;
  }
}
 
addOnloadHook( AppendCategoryTreeToSidebar );

Obecnější verzi tohoto kódu lze nalézt na Příručka:Interface/Sidebar#obsah postranního panelu a panelu nástrojů (javascript) .

Krok za krokem, pokud to funguje snadno:

$wgCategoryTreeSidebarRoot = 'Kategorie:article_name';

Použití MediaWiki: stránky jmenného prostoru

Pokud chcete vytvořit odkaz, který vede na obecný strom kategorií (zobrazený jako strom kategorií), když jste na stránce bez kategorií, a na konkrétní strom kategorií (vykreslený jako Zobrazit jako strom kategorií, přičemž foo je název kategorie, kterou si prohlížíte), když jste na stránce kategorie:

 • Přidejte do svého MediaWiki:Sidebar (přímo nad SEARCH je dobré místo) řádek, ** sidebarcategorytree-url|sidebarcategorytree
 • Vytvořte [[MediaWiki:Sidebarcategorytree]] pomocí, řekněme: {{#ifeq: {{NAMESPACE}}|Category|View as category tree|Category tree}}
 • Vytvořte [[MediaWiki:Sidebarcategorytree-url]] pomocí, řekněme: {{#ifeq: {{NAMESPACE}}|Category|Special:CategoryTree/{{BASEPAGENAME}}|Special:CategoryTree/Categories}}

See also