Help:Magic words/sk

Other languages:
العربية 11% • ‎català 28% • ‎dansk 26% • ‎Deutsch 66% • ‎Zazaki 49% • ‎English 100% • ‎British English 4% • ‎español 50% • ‎euskara 12% • ‎فارسی 35% • ‎français 1% • ‎Bahasa Indonesia 1% • ‎日本語 78% • ‎ქართული 1% • ‎한국어 31% • ‎олык марий 40% • ‎मराठी 22% • ‎polski 31% • ‎پښتو 6% • ‎português 52% • ‎português do Brasil 7% • ‎русский 76% • ‎slovenčina 49% • ‎svenska 16% • ‎Türkçe 50% • ‎中文 22%
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info.
PD

Kúzelné slovíčka sú reťazce textu, ktorým MediaWiki priraďuje návratové hodnoty alebo funkcie, ako sú čas, detaily o stránke alebo názvy stránok. Táto stranka je o používaní štandardných magických slov; pre technické odkazy si pozrite Manual:Magic words.

Existujú tri všeobecné druhy kúzelných slovíčok:

 • Prepínače správania: toto sú slová písané veľkými písmenami ohraničené dvojitými podčiarkovníkmi, napr. __FOO__
 • Variables: these are uppercase words surrounded by double braces, e.g. {{FOO}}. As such, they look a lot like templates.

Variables and parser functions can use subst:, just like templates. Page-dependent magic words will affect or return data about the current page (by default), even if the word is added through a transcluded template or included system message.

Prepínače správaniaEdit

Prepínač správania ovláda rozloženie alebo správanie sa stránky a často je používaný na špecifikovanie požadovaných opomenutí a zahrnutí v obsahu.

Slovíčko Popis Verzie
Table of contents
__NOTOC__ Hides the table of contents (TOC).
__FORCETOC__ Donúti tabuľku obsahu, aby sa zobrazila v jej bežnej pozícii (nad prvým nadpisom)
__TOC__ Umiestni tabuľku obsahu na aktuálnu pozíciu slovíčka (ruší platnosť __NOTOC__). Ak je použíté viac krát, tabuľka obsahu sa zobrazí na prvej pozícii slovíčka.
Úprava
__NOEDITSECTION__ Hides the section edit links beside headings. This is especially useful, where a heading is created from within a template: the normal wiki section-edit would in this case edit the template code, which is normally counterintuitive to the user. If a template contains multiple headings, it may be necessary to add "__NOEDITSECTION__" after each heading.
__NEWSECTIONLINK__ Adds a link beside the "edit" tab for adding a new section on a non-talk page (see Adding a section to the end).
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Odstráni odkaz vedľa záložky "uprav" na stránkach diskusií.
1.15
r47522
Categories
__NOGALLERY__ Používa sa na stránke kategórie, nahrádza náhľady v prehľade katekórii bežnými odkazmi.
1.7
__HIDDENCAT__ Used on a category page, hides the category from the lists of categories in its members and parent categories (there is an option in the user preferences to show them).
1.13
Zmeny jazykov
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
Nevykoná žiadne zmeny obsahu jazyka (znaky a fázy) v zobrazení článku na stránkach wiki s jazykovými variantami; napríklad zobrazí iba čínštinu (zh) namiesto variant ako zh_cn, zh_tw, zh_sg, or zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
Nevykoná žiadne jazykové zmeny na titulke (ostatný obsah je zmenený) na stránkach wiki s jazykovými variantami.
Ostatné
__START__ Žiaden efekt.
__END__ Výslovne označuje koniec článku, aby zabránilo Mediawiki v odstránení prázdnych riadkov na konci. Odstránené v 19213.
1.1 – 1.8
__INDEX__ Tell search engines to index the page (overrides $wgArticleRobotPolicies, but not robots.txt). It obeys $wgExemptFromUserRobotsControl variable.
1.14
__NOINDEX__ Tell search engines not to index the page (i.e. do not list in search engines' results). It obeys $wgExemptFromUserRobotsControl variable.
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ On redirect pages, don't allow MediaWiki to automatically update the link when someone moves a page and checks "Update any redirects that point to the original title".
1.13
r37928
__DISAMBIG__ Marks a page as a disambiguation page and places it in Special:DisambiguationPages, and places inward links in Special:DisambiguationPageLinks. See Extension:Disambiguator. requires Disambiguator extension

PremennéEdit

Variables return information about the current page, wiki, or date. Their syntax is similar to templates. Variables marked as "[expensive]" are tracked by the software, and the number that can be included on a page is limited.

If a template name conflicts with a variable, the variable will be used (so to transclude the template Template:PAGENAME you would need to write {{Template:PAGENAME}}). In some cases, adding parameters will force the parser to invoke a template; for example, {{CURRENTDAYNAME|x}} transcludes Template:CURRENTDAYNAME, not the variable.

Dátum a časEdit

Nasledovné premenné vrátia aktuálny dátum a čas podľa nastavení časovej zóny užívateľa, východzia je zóna UTC.

Z dôvodu, že MediaWiki a prehliadač si ukladajú niektoré dáta do medzipamäte (cache), tieto premenné často zobrazujú údaje kedy bola stránka uložená do medzipamäte namiesto aktuálneho času.

The date and time magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, they depend on the page content language.

Premenná Výstup Popis Verzie
Rok
{{CURRENTYEAR}} 2014 Rok
Mesiac
{{CURRENTMONTH}} 04 Mesiac (číslo doplnené nulou)
{{CURRENTMONTHNAME}} apríl Mesiac (názov)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} apríla Mesiac (tvar v genitíve)
{{CURRENTMONTHABBREV}} apr Mesiac (skratka)
1.5
Deň
{{CURRENTDAY}} 19 Deň v mesiaci (číslo bez doplnenia)
{{CURRENTDAY2}} 19 Deň v mesiaci (číslo doplnené nulou)
1.6
{{CURRENTDOW}} 6 Deň v týždni (číslo bez doplnenia)
{{CURRENTDAYNAME}} sobota Deň v týždni (názov)
Čas
{{CURRENTTIME}} 18:30 čas (24-hodinový formát HH:mm)
{{CURRENTHOUR}} 18 Hodina (24-hodinový formát, číslo doplnené nulou)
Ostatné
{{CURRENTWEEK}} 16 Týždeň (číslo)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20140419183056 YYYYMMDDHHmmss časová známka
1.7

The following variables do the same as the preceding ones, but using the site's server config or $wgLocaltimezone.

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

For more thorough time formatting, you may want to install Extension:ParserFunctions to use the #time parser function.

Technické meta-údajeEdit

Premenné revízií vrátia dáta o najnovších úpravách k aktuálnej stránke÷÷÷, aj v prípade prezerania staršej verzie stránky.

Premenný Výstup Popis Verzie
Site
{{SITENAME}} MediaWiki Názov wiki ($wgSitename).
{{SERVER}} //www.mediawiki.org doménová URL-adresa ($wgServer)
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Subdomain and domain name (no longer dependent on $wgServerName as of version 1.17).
{{DIRMARK}}
{{DIRECTIONMARK}}

Outputs a Unicode directional mark that matches the wiki's default language's direction (‎ on left-to-right wikis, ‏ on right-to-left wikis), useful in text with multi-directional text. Since 1.19, it depends on the page content language.
1.7
r14442
{{SCRIPTPATH}} /w relatívna cesta ku skriptom ($wgScriptPath)
{{STYLEPATH}} //bits.wikimedia.org/static-1.24wmf1/skins Relative style path ($wgStylePath).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.24wmf1 (f57b713) Verzia MediaWiki.
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
en
en
Východzí jazyk prostredia wiki ($wgLanguageCode)
1.7
r14661
Page
{{PAGEID}} 37872 Returns the page identifier.
1.20
Gerrit change 9858
{{PROTECTIONLEVEL:action}} Vráti úroveň ochrany (napr. 'autoconfirm', 'sysop') pre zadanä akciu (napr. 'edit', 'move') na aktuálnej stránky, prípadne prázdny reťazec ak nie je zapnutá ochrana.
1.15
r45587
Najnovšie revízie stránky
{{REVISIONID}} 952383 unikátne ID revízie
1.5
{{REVISIONDAY}} 7 Deň úpravy (číslo bez doplnenia)
1.8
{{REVISIONDAY2}} 07 Deň upravy (číslo doplnené nulou)
1.8
{{REVISIONMONTH}} 04 Mesiac úpravy (číslo bez doplnenia)
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 4 Month edit was made (unpadded number).
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2014 Rok úpravy
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20140407143758 Časová známka úpravy
1.8
{{REVISIONUSER}}
{{URLENCODE:{{REVISIONUSER}}|WIKI}}
FuzzyBot
FuzzyBot
Užívateľské meno užívateľa, ktorý robil posledné úpravy
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 59212 The size (bytes of wikitext) of the current revision of this page
1.22
Gerrit change 82650
Ovplyvňuje obsah stránky
{{DISPLAYTITLE:title}} Format the current page's title header. The value must be equivalent to the default title: only capitalization changes and replacing spaces with underscores are allowed (this can be changed with $wgRestrictDisplayTitle). It can be disabled or enabled by $wgAllowDisplayTitle; disabled by default before 1.10+, enabled by default thereafter.
1.7
{{DEFAULTSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORTKEY:sortkey}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noreplace}}
Used for categorizing pages, sets a default category sort key. For example if you put {{DEFAULTSORT:Smith, John}} at the end of John Smith, the page would be sorted under "S" by default in categories. It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple defaultsortkeys are used on one page or to make this defaultsort do nothing if a defaultsort was already specified earlier in the page.
1.10

1.19
r96767

(for noerror and noreplace)


ŠtatistikyEdit

Numbers returned by these variables normally contain separators (commas, dots or spaces, depending on the local language), but can return raw numbers with the ":R" flag (for example, {{NUMBEROFPAGES}} → 170 536 and {{NUMBEROFPAGES:R}} → 170536).

Use "|R" for magic words that require a parameter like PAGESINCATEGORY (for example {{PAGESINCATEGORY:Help}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}, or {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Also applicable to {{PAGESIZE:page name}} hereinbefore.

The number magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, it depends on the page content language.

Premenná Výstup Popis Verzie
{{NUMBEROFPAGES}} 170 536 Počet wiki stránok.
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 14 239 Number of pages in content namespaces.
{{NUMBEROFFILES}} 2 438 Počet nahratých súborov.
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 1 108 000 Počet úprav stránky.
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Number of page views. Usually useless on a wiki using caching.
1.14
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 1 471 799 Počet registrovaných užívateľov.
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 161 Number of users in the sysop group.
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 1 287 Počet aktívnych užívateľov, založený na kritériach v Special:Statistics.
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
143
143
[Expensive] Number of pages (including subcategories and files) in the given category.
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|all}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|files}}
143
141
2
0
[Expensive] Respectively, the number of
 • all pages
 • ordinary pages (excluding subcategories and files)
 • subcategories or
 • files

in the given category.

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:groupname}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
30
30
({{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} used here)
Number of users in a specific group.
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
nepovolené [Expensive] Number of pages in the given namespace (replace index with the relevant namespace index). For instance, {{PAGESINNAMESPACE:14}} will output the number of category pages. {{PAGESINNS:0}} differs from {{NUMBEROFARTICLES}} in that the former includes redirects and disambiguation pages. Disabled by default, enable with $wgAllowSlowParserFunctions.
1.7

Názvy stránokEdit

Premenná Výstup Popis Verzie
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/sk Menny priestor a názov stránky.
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/sk Názov stránky.
{{BASEPAGENAME}} Magic words Page title of the page in the immediately superior subpage level without the namespace ("Title/foo" on "Help:Title/foo/bar").

For more complex splitting, use {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

1.7
{{SUBPAGENAME}} sk The subpage title ("bar" on "Help:Title/foo/bar").
1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/sk
Help:Magic words/sk
Menný priestor a názov priradenej obsahovej stránky.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/sk Menný názov a názov priradenej diskusnej stránky.
1.7

The {{BASEPAGENAME}} and {{SUBPAGENAME}} magic words only work in namespaces that have subpages enabled. See $wgNamespacesWithSubpages for information on enabling subpages.

As of 1.15+, these can all take a parameter, allowing specification of the page to be operated on, instead of just the current page:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}}Main Page
Warning Warning: Page titles containing certain characters, such as apostrophes ' or asterisks *, may produce unexpected results when handled with these magic words, e.g. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. See bugs 14779, 16474 and 35628. One simple way to fix this is wrapping the pagename in #titleparts (parser function).

For example, if page name is "L'Aquila", the following code will produce the string "Numeric char encoding":

{{#switch:{{PAGENAME}}
| L'Aquila = No translation
| L = Not OK
| L'Aquila = Entity escaping
| L'Aquila = Numeric char encoding
}}

URL encoded page namesEdit

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (i.e. spaces replaced with underscores and some characters HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}

Note that {{PAGENAME}}, {{PAGENAMEE}} and {{urlencode:}} have distinct implementations. See Manual:PAGENAMEE encoding for details.

Menné priestoryEdit

Premenná Výstup Popis Verzie
{{NAMESPACE}} Help Menný priestor (názov)
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID of the page's namespace
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Názov priradeného menného priestoru
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Názov priradeného diskusného menného priestoru
1.7

Nasledovné su URL-kódované ekvivalenty:

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Od 1.15+ vedia spracovať parameter, čím sa špecifikuje vlastnosť, ktorá má byť vrátená pre zadaný názov namiesto aktuálnej stránky:

 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Parameter must not be a namespace name:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)

Funkcie parseraEdit

Funkcie parsera sú veľmi podobné premenným, ale majú jeden alebo viac parametrov (technicky ktorékoľvek kúzelné slovíčko, ktoré má parameter, je funkcia parsera) a názov má zvyčajne predponu mriežku na rozlíšenie od možných predlôh.

This page only describes parser functions that are integral to the MediaWiki software. Other parser functions may be added by MediaWiki extensions such as the ParserFunctions extension. For those see Help:Extension:ParserFunctions.

Technical metadata of another pageEdit

Parser function Output
(for page MediaWiki)
Description Versions
{{PAGEID: page name }} 1 [Expensive] Returns the page identifier of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE: page name }}
{{PAGESIZE: page name |R}}
223
223
[Expensive] Returns the byte size of the specified page. Use "|R" to get raw (unformatted) numbers.
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:action | page name}} autoconfirmed [Expensive] Outputs the protection level (e.g. "autoconfirmed", "sysop") for a given action (e.g. "edit", "move") on the specified page. Returns an empty string if not protected.
1.21
r44683
{{REVISIONID: page name }} 740803 [Expensive] Unique revision ID of the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: page name }} 19 [Expensive] Day of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: page name }} 19 [Expensive] Day of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: page name }} 07 [Expensive] Month of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number as of 1.17+, unpadded number in prior versions).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: page name }} 7 [Expensive] Month of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: page name }} 2013 [Expensive] Year of edit from the last revision of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: page name }} 20130719172435 [Expensive] Timestamp as of time of edit on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: page name }} Rxy [Expensive] The username from the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
*When the given param is equal to the current title of the parser, the parser function will yield the previous versions on preview and on substitution, that includes empty strings when used on page creation, but using the values from the current version for page view, including viewing old revisions. In this case it is a non-expensive parser function.


URL dátaEdit

Premenná Vstup → Výstup Popis Verzie
{{localurl:page name}}
{{localurl:page name|query_string}}
{{localurl:MediaWiki}} → /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}} → /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Relatívna cesta k názvu
{{fullurl:page name}}
{{fullurl:page name|query_string}}
{{fullurl:interwiki:remote page name|query_string}}
{{fullurl:Category:Top level}} → //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}} → //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit

A protocol-relative path to the title. This will also resolve interwiki prefixes. Note: Unbracketed (plain) protocol-relative links are not automagically linked.
1.5
{{canonicalurl:page name}}
{{canonicalurl:page name|query_string}}
{{canonicalurl:interwiki:remote page name|query_string}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}http://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}http://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit

The absolute path to the title, using the canonical URL. This will also resolve interwiki prefixes.
1.18
{{filepath:file name}}
{{filepath:file name|nowiki}}
{{filepath:file name|thumbnail_size}}
{{filepath:Wiki.png}} → //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}} → //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}} → //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

Absolútne URL k súboru médií.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:string}} (or {{urlencode:string|QUERY}})
{{urlencode:string|WIKI}}
{{urlencode:string|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} (or {{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}) → x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}} → x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}} → x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Note that the default changed from |WIKI to |QUERY in 1.17; this may break templates that rely on this function.

The input encoded for use in URLs. Note that there is no urldecode function like there is in the obsolete Extension:StringFunctions.
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:string}} {{anchorencode:x y z á é}} → x_y_z_.C3.A1_.C3.A9 Vstup kódovany pre použitie v URL kotvách sekcií (po znaku '#' v URL).
1.6
r16279


Menné priestoryEdit

{{ns:}} returns the current localized name for the namespace with that index, canonical name, or local alias. Thus {{ns:6}}, {{ns:File}}, and {{ns:Image}} (an old name for the File namespace) all return "File". On a wiki where the content language is French, {{ns:Fichier}} is also valid, but {{ns:Datei}} (the localisation of "File" in German) is not.

{{nse:}} is the equivalent encoded for MediaWiki URLs. It does the same, but it replaces spaces with underscores, making it usable in external links.

Obsahový menný priestor Diskusný menný priestor
Použitie Výstup Použitie Výstup
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media
{{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Don't confuse localised namespaces with custom namespaces.

FormátovanieEdit

Použitie Vstup → Výstup Popis Verzia
{{formatnum:unformatted number}}

{{formatnum:formatnum-formatted number|R}}
{{formatnum:unformatted number|NOSEP}}

 • Simple:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987,654,321.654321|R}}
   → 987.654.321.654321
 • Advanced:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (on any locale)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • Examples with Hindi locale:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → 98,76,54,321.654321
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → 987654321.654321
   • {{formatnum:98,76,54,321.654321 |NOSEP|R}}
    → 98,76,54,321.654321

Unsupported:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (e.g. with Italian locale)


Examples of wrong input (unreliable output), with or without |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (the least broken)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}

Takes an unformatted number (arab, no group separators and . as decimal separator) and outputs it in the localized digit script and formatted with decimal and decimal group separators, according to the wiki's default locale.

The |R parameter can be used to reverse the behavior, for use in mathematical situations: it's reliable and should be used only to deformat numbers who are known to be formatted exactly as formatnum formats them with the wiki's locale.
Upozornenie Upozornenie: Leading zeroes are not removed, you can use {{#expr:00001}} instead if you have Extension:ParserFunctions installed.

Upozornenie Upozornenie: If you don't input numbers in the exact format required, don't expect any reliable output, especially on non-English wikis.

Upozornenie Upozornenie: The NOSEP ("no separators") parameter means that no group / decimal separators are changed; formatnum will only transform the digits themselves in languages which don't use the Hindu–Arabic numeral system. NOSEP can also prevent non-standard digit groupings you wouldn't expect.


If you really need to format (according the wiki's locale) a number in unknown input format, you could try and use formatnum two times (but not if it can have a decimal group, or its separator will be eaten or the number won't be formatted).

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 deC 2009|ymd}}
2009 DeC 25 (voľba), 2001 SeP 11 (východzie)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
25 Dec 2009 (voľba), 11 Sep 2001 (východzie)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
december 25, 2009 (voľba), December 7, 1941 (východzie)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
2009-12-25 (voľba), 2001-09-11 (východzie)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
DecEmber 25 (your pref), DecEmber 25 (default)
Poznámka: V príkladoch vyššie "voľba" sa odvoláva len na tvoje nastavenia na aktuálnej MediaWiki wiki.

Formátuje dátum podľa užívateľského nastavenia "Formát dátumu". Pre neprihlásených užívateľov a pre tých, ktorý si nezmenili formát dátumu v ich nastaveniach, dátumu môže byť priradené východzie nastavenie: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (všetky rozlišujú malé/veľké písmená). Ak formát nie je špecifikovaný alebo neplatný, ako východý formát sa použije vstupný formát. Ak zadaný dátum nie je rozpoznaný ako platný dátum, je zobrazený nezmenene.

Upozornenie Upozornenie:Napriek tomu, že štandard ISO 8601 si vyžaduje dátumy z Gregoriánskeho kalendára, parameter ISO v tťejto funkcii bude formátovať dátumy, ktoré sú mimo bežného Gregorianského rozsahu (napr. dátumy pred rokom 1583).

1.15
r48249
{{lc:string}} {{lc:DATA CENTER}} → data center Vstup v malých písmenách.
1.5
{{lcfirst:string}} {{lcfirst:DATA center}} → dATA center Vstup s prvým znakom v malých písmenách.
1.5
{{uc:string}} {{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM Vstup vo veľkých písmenách.
1.5
{{ucfirst:string}} {{ucfirst:text TRANSFORM}} → Text TRANSFORM Vstup s prvým znakom vo veľkých písmenách.
1.5
{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}
{{padleft:xyz|5}} → 00xyz
{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz {{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz {{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (first character of the string)
Vloží režazec zarovnávajúcich znakov (znak zvolený tretím parametrom; východzie "0") špecifikovanej dĺžky (druhý paramter) vedľa zvoleného základného znaku alebo premennej (prvý parameter). Výsledné číslice alebo znaky v základe nahradia výsledné znaky v zarovnaní; t. j. {{padleft:44|3|0}} vytvorí 044.

Only the first character of the third parameter is used in versions up to 1.12, but by version 1.15 all the characters are used.

bug (opravené v r45734): viacbytové znaky sú interpretované ako dva znaky, čo môže skresliť šírku. Takéto znaky taktiež nemôžu byť použité ako zarovnávacie znaky.

1.8
{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}
{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__ {{padright:xyz|5|abc}} → xyzab {{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Zhodné s funkciou padleft, ale pridá zarovnávacie znaky vpravo.
1.8

See also: Extension:StringFunctions.

LocalizationEdit

Here are the magic words which are used as main localisation tools. Other magic words will often depend on the wiki's locale and configuration or on the chosen language: see in particular #Date and time, #Formatting, #Miscellaneous. More magic words are added by the Translate extension.

The usage of these magic words can be very complex, and the documentation is currently incomplete; there's some more info on PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Usage Input → Output Description Version
{{plural:2|is|are}} {{plural:0|is|are}} → are
{{plural:1*1|is|are}} → is
{{plural:21 mod 10|is|are}} → are
{{plural:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{plural:1|is|are}} → is
{{plural:2|is|are}} → are
(For Russian)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}}  → Категории


{{PLURAL:3|страница|страниц|страницы}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страниц|страницы}} → страниц

Outputs the singular form (second parameter) if the first parameter is an expression equalling one; the plural form (third parameter) otherwise. Its functioning is language-dependent.
Some language codes (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, tt_cyrl, tyv, udm, xal) used 3 plural forms (updated 01.2014):
 • Form 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Form 2: 0, 5, 6, 7,8,...18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Form 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{grammar:N|noun}} Outputs the correct inflected form of the given word described by the inflection code after the colon (language-dependent). Grammar transformations are used for inflected languages like Polish. See also $wgGrammarForms.
1.7
{{gender:username|text for unspecified}}

{{gender:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{gender:|male text|female text|text for unspecified}}
{{gender:.|male text|female text|text for unspecified}}

'(zavisí od nastavenia pohlavia užívateľa)' A switch for the gender set in Special:Preferences.

Note: If 3rd parameter is omitted and user hasn't defined his/her gender, then text if user is male is returned. A blank first parameter ({{gender:|) means the current user. A dot username (.) means the default user gender on this wiki.

1.15
r46247
{{int:message name}} {{int:edit}}Edit
(Depends on user language; try: fr • ja)
Internationalizes (translates) the given interface (MediaWiki namespace) message into the user language. For msgnw and other transclusion magic words, see Help:Magic words#Template modifiers.

Note that this can damage / confuse cache consistency in MediaWiki 1.17 and earlier, see bug 14404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki You may also use parameters with translations.
Parameters are designated in messages with: $1, $2, $3, etc.
For example, here is the message for editsectionhint: Edit section: $1
In this example, MediaWiki replaces $1.


RôzneEdit

This page is a translated version of a page Help:Magic words and the translation is 49% complete.

Last modified on 7 April 2014, at 14:37