Template:Main page/om

This page is a translated version of the page Template:Main page and the translation is 94% complete.

MediaWiki waltajjii walta'iinsaa fi galmee hawaasa socho'aa ta'een isiniif fidedha.

Mosaajii MediaWiki marsaarittii kuma kudhaniin fi waldaa jaarmiyaalee fi dhaabbilee kuma kudhaniin fayyadamu. Wiikiipiidiyaa fi akkasumas marsariitii kanaaf humna kenna. MediaWiki beekumsa walitti qabuu fi qindeessuun namootaaf akka dhiyaatu si gargaara. Humna guddaa qaba, afaan hedduu, bilisaa fi banaa, kan babal'atu, kan dhuunfachiisu, amanamaa, fi kaffaltii malee. Caalaatti barbaadi fi yoo MediaWiki siif ta'e.

MediaWiki saaguu fi hojjechuu

Lakkada qopheessuu fi baballisuu

Gargaarsa argadhaa fi gumaachaa

Oduu

2023-12-11 to 2023-12-13
Maintenance update SMWCon Fall 2023 (hybrid event)
2023-09-29
Maintenance update Maintenance release: MediaWiki 1.35.13
2023-09-28
Security MediaWiki 1.35.12, 1.39.5 and 1.40.1 security releases are now available.

Oduu Dabalataa