Template:Main page/nan

This page is a translated version of the page Template:Main page and the translation is 79% complete.
Outdated translations are marked like this.

MediaWiki sī chi̍t ê thê-kiong lí ha̍p-chok kap bûn-kiāⁿ pêng-tâi ê chhiong-boán oa̍h-le̍k ê siā-khu.

Ū kúi bān ê bāng-chām kap kúi chheng ê kong-si kap cho͘-chit ēng MediaWiki nńg-thé. I thê-kiong Wikipedia iáu-koh ū chit-ê bāng-chām ê ūn-chok tōng-le̍k. MediaWiki pang-chō͘ lí siu-chi̍p kap cho͘-chit tì-sek pēng-chhiáⁿ hām pa̍t-lâng hun-hióng. I sī kiông-tāi, to-gí-giân, chū-iû koh kong-khai, thang-khok-tián, thang-kò-jîn-hòa, thang-sìn-jīm, kap bián-chîⁿ--ê. Bat koh-khah chē nā-sī MediaWiki sī lí chèng-khak ê soán-te̍k.

Siat-tēng kap cháu MediaWiki

Khai-hoat kap khok-tián pian-bé

Chhōe pang-chān kap kòng-hiàn

Sin-bûn

2024-05-03 to 2024-05-05
Maintenance update Wikimedia Hackathon 2024 in Tallinn, Estonia.
2024-04-17 to 2024-04-19
Maintenance update MediaWiki Users and Developers Conference Spring 2024 in Portland, OR (USA). (View livestream)
2024-03-28
Security MediaWiki 1.39.7, 1.40.3 and 1.41.1 security releases are now available.
2023-12-21
Release MediaWiki 1.41.0 is now available.
Maintenance update MediaWiki 1.35.x versions are now end of life.
Security MediaWiki 1.35.14, 1.39.6 and 1.40.2 security releases are now available.

Koh-khah chē sin-bûn