Project:Trợ giúp PD/Sao chép

This page is a translated version of the page Project:PD help/Copying and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Bạn có thể lấy bản sao của hệ thống trợ giúp trong wiki này để sử dụng cục bộ trong wiki của riêng bạn theo các bước sau:

 1. Trong một cửa sổ trình duyệt riêng biệt, đi tới Special:Export (trên wiki này). Bạn sẽ thấy một hộp văn bản mở liệt kê cho một danh sách các trang để trích xuất.
 2. Sao chép danh sách bên dưới và dán nó vào hộp văn bản đó. Đây là một tập hợp nói chung hữu ích, làm cho cấu trúc cho các trang trợ giúp trong wiki của bạn trông gần giống với cấu trúc ở đây.
 3. Chọn các hộp kiểm sau:
  • "Chỉ xuất phiên bản hiện hành, không xuất tất cả lịch sử trang" (Quan trọng!)
  • "Gồm cả bản mẫu"
  • "Lưu xuống tập tin"
 4. Nhấp vào nút "Xuất".
 5. Lưu tệp vào màn hình nền hoặc vị trí thuận tiện khác mà bạn sẽ nhớ.
 6. Đi đến Đặc biệt:Nhập trên wiki của bạn. Lưu ý rằng bạn phải đăng nhập với tư cách là bảo quản viên/sysop (hoặc người dùng khác có quyền nhập) để thực hiện điều này.
 7. Duyệt tập tin mà bạn đã lưu và nhấp vào "Tải tập tin lên".
 8. Đi đến Special:Imagelist (trên wiki này).
 9. Đối với mỗi hình ảnh được liệt kê bên dưới, nhấp vào liên kết (tập tin) và lưu hình ảnh đến cùng một vị trí như trên.
 10. Đi đến Đặc biệt:Tải lên trong wiki của bạn và tải lên từng hình ảnh.

Bạn có thể sẽ phải chỉnh sửa một số trang để sửa liên kết, nhưng ít nhất điều này sẽ cung cấp một điểm khởi đầu.

Bạn cũng sẽ cần Extension:ParserFunctions Extension:Scribunto để cho phép hầu hết các bản mẫu đi kèm hoạt động.

Cũng nên nhớ rằng hầu hết các cài đặt wiki mặc định không hỗ trợ hình ảnh SVG. Thông tin về hỗ trợ SVG có thể được tìm thấy tại trang Hướng dẫn:Quản trị hình ảnh#SVG.

Danh sách tập tin

Help:User rights and groups 
Help:Cấm người dùng 
Help:Bot 
Help:Thể loại 
Help:Mục lục 
Help:Sửa đổi 
Help:Biên tập trang 
Help:External searches 
Help:Định dạng 
Help:Images 
Help:Lists 
Help:Liên kết 
Help:Links/example 
Trợ giúp:Từ ma thuật 
Help:Managing files 
Help:Merge history 
Help:Moving a page 
Help:Namespaces 
Help:Chú thích 
Help:Điều hướng 
Help:New images 
Trợ giúp:Trang mới 
Trợ giúp:Tuần tra sửa đổi 
Help:Preferences 
Trợ giúp:Các trang được bảo vệ 
Help:Protecting and unprotecting pages 
Help:Random page 
Trợ giúp:Cấm dãy IP 
Trợ giúp:Thay đổi gần đây 
Help:Redirects 
Help:Tìm kiếm 
Help:Chữ ký 
Trợ giúp: Giao diện 
Trợ giúp:Trang đặc biệt 
Help:Tạo trang mới 
Help:Trang con 
Help:Subpages/subpage 
Help:Subpages/subpage/sub-subpage 
Help:Xoá và phục hồi trang 
Help:Sysops and permissions 
Help:Tables/vi 
Help:Trang thảo luận 
Help:Templates 
Help:Theo dõi thay đổi 
Help:Transclusion 
Help:Undelete 
Help:Trang thành viên 
Help:Variables 
Help:Danh sách theo dõi 
Help:Parser functions in templates 
Template:Meta 
Template:Anchor 
Template:Thankyou 
Module:Template translation
Thể loại:Trợ giúp 
File:Arr r.png
File:Attention niels epting.svg
File:Bulbgraph.png
File:Example.jpg
File:Example-white-bg.jpg
File:Geographylogo.png
File:Heckert GNU white.svg
File:MediaWiki Skin Vector.png
File:M-en-pagetabs.png
File:M-en-recentchanges.png
File:M-en-sidebar.png
File:PD-Help icon.png
File:PD-icon.svg
File:Tools.svg

Các liên kết đỏ hiện thời

Di chuyển đến danh sách trên khi các trang trợ giúp không mồ côi này được viết:

Tập tin bị thiếu khi phân phối

Chưa bao gồm các trang trong không gian tên Trợ giúp.

Sao chép tự động

Nếu bạn sử dụng pywikibot , có một kịch bản để tự động sao chép tại User:Sanbeg/mirrorhelp.py, sao chép tất cả các trang trong không gian tên trợ giúp cùng với các bản mẫu và hình ảnh được tham chiếu trực tiếp bởi những trang đó.

Xem thêm

 • Manual:Page customizations - liệt kê các trang wiki mà thông điệp MediaWiki liên kết đến, bạn có thể muốn sao chép phiên bản mediawiki.org hoặc một số phiên bản của wiki khác của các trang này.