Příručka:Pywikibot/Instalace

This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot/Installation and the translation is 100% complete.
Tato stránka vám pomůže začít s Pywikibotem, buď na vašem vlastním počítači, na Toolforge nebo pomocí PAWS: Web Shell.
Na PAWS

PAWS: A Web Shell je nejjednodušší pro začátečníky s Pywikibotem. Žádná instalace není potřeba a vy použijete webovou stránku pro vkládání příkladů.

Na vašem počítači

Níže naleznete příručku, která vám pomůže s nastavením Pywikibota a jeho spuštěním na vašem počítači. V procesu jsou čtyři hlavní kroky:

Toolforge vám poskytuje stabilní cloudovou infrastrukturu na serverech Wikimedie, která vám umožní bota spouštět trvale nebo periodicky podle plánu.

Nainstalujte si Python

Stáhněte a nainstalujte Python z https://www.python.org/downloads/.

Pokud již máte Python nainstalovaný, zkontrolujte, zda je vaše verze dostatečně aktuální spuštěním příkazu python --version z konzoly. Chcete -li zjistit, zda je nainstalována Python verze 3 nebo vyšší, spusťte na konzoli python3 --version.

Ubuntu 19.04 a vyšší přichází s nainstalovanými verzemi 2 a 3. Python v2 běží ve výchozím nastavení pomocí příkazu terminálu python. Chcete -li použít v3, použijte příkaz terminálu python3.

Pokud máte nainstalovaný Python 3.6.1 nebo vyšší , vaše verze Pythonu je dostatečně aktuální.

Na Windows nezapomeňte přidat hodnotu do systémové proměnné PATH, aby Python a pip správně fungovaly.

Nainstalujte si potřebné knihovny

Ke spuštění Pywikibota je vyžadován další balíček s názvem requests. Použijte pip, který je standardně součástí všech podporovaných verzí Pythonu. Spusťte následující příkaz k instalaci tohoto balíčku:

$ python -m pip install "requests>=2.20.1"

Kromě toho je vyžadován analyzátor značek MediaWiki. Nainstalujte (alespoň) jednu z následujících (nebo obě):[1]

$ python -m pip install "mwparserfromhell>=0.5.0"
$ python -m pip install "wikitextparser>=0.47.5"

Nainstalujte si Pywikibota

$ python -m pip install pywikibot

Pokud používáte pip, použijte pwb namísto python pwb.py v příkladech níže.

Stáhněte si aktuální větev Pywikibota stable: .tar.gz, .zip.

Rozbalte stažený soubor, například do ~/pywikibot nebo do C:\Users\uživatelské jméno\pywikibot.

Případně můžete nejnovější verzi stáhnout prostřednictvím nástroje git či svn z Gerritu (viz Manuál:Pywikibot/Gerrit ). Tato metoda je doporučena pro aktivní operátory a vývojáře bota používajícího framework Pywikibot.

Další verze jsou dostupné na https://pywikibot.toolforge.org/.

Aktualizace Pywikibota

Udržujte framework svého bota aktuální. Nové verze jsou vydávány nepřetržitě a jsou dostupné stále na stejném místě.

Pokud používáte git nebo svn verze, tuto poznámku můžete přeskočit. Jinak prosím mějte na paměti nutnost zálohovat vaše konfigurační soubory a skripty (user-config.py, jakýkoliv podružný soubor nebo vlastní skript, který jste mohli vytvořit nebo změnit, a jakékoliv aktuální XML výpisy, které používáte pro wiki), dříve než budete instalovat novou verzi.

Rozbalte novou verzi namísto té staré, přepište všechny soubory.

Nastavení Pywikibota

Otevřete Terminál (terminal) na systému unixového typu (Linux/BSD/Solaris) nebo Příkazový řádek (command prompt) na Windows (typicky pod složkami Systém Windows nebo Příslušenství (accessories) v položce Všechny aplikace (all aps) nebo Všechny programy (all programs) uvnitř nabídky Start), a změňte adresář tam, kam jste rozbalili Pywikibota:

Systémy unixového typu (Linux/BSD/Solaris):
$ cd ~/core
Windows:
$ c:
$ cd "\Users\username\pywikibot"

Samozřejmě nahraďte umístění na to správné, kde máte rozbaleného Pywikibota.

Pro vygenerování souboru uživatelského nastavení pokračujte následujícím příkazem:

$ python pwb.py generate_user_files

Následujte pokyny k nastavení Pywikibota.

Spusťte následující příkaz k přihlášení se do vaší wiki:

$ python pwb.py login

Použití na wiki třetích stran

Pywikibot je přednastaven pro velké množství wiki, ale možná ne pro tu vaši, na které chcete pracovat. Podívejte se na stránku Manual:Pywikibot/Use on third-party wikis pro nastavení Pywikibota pro vaší wiki.

Více možností nastavení

Pywikibot poskytuje širokou škálu možností nastavení pro změnu chování vašeho bota. Tato nastavení můžete změnit v souboru user-config.py. Pro seznam všech parametrů, které lze použít, se podívejte na config.py (anglicky).

Nastavení proxy serveru

Pywikibot závisí na requests pro komunikaci s webem. Pro uskutečnění požadavků prostřednictvím proxy serveru můžete použít systémové proměnné HTTP_PROXY a HTTPS_PROXY. Více informací získáte na dokumentaci requests (anglicky).

Spuštění skriptu

Pywikibot obsahuje ve své složce scripts velké množství skriptů. Všechny lze spustit použitím následujícího:

$ python pwb.py [name of the script]

Další informace o spouštění základních skriptů Pywikibota naleznete na:

Seznam všech skriptů je k dispozici na Manual:Pywikibot/Scripts a doc.wikimedia.org/pywikibot.

Další potřebné knihovny

Většina skriptů nepotřebuje další balíčky, ale některé bez nich fungovat nebudou. Ty jsou vypsány v requirements.txt společně s jejich potřebnými knihovnami.

K instalaci potřebných knihoven pro některé skripty použijte pip a spusťte následující příkaz:

$ python -m pip install [name of the package]

Případně můžete spustit následující příkaz k instalaci všech potřebných knihoven pro všechny skripty najednou:

$ python -m pip install -r requirements.txt


Potřebujete-li další pomoc při rozběhání Pywikibota, navštivte IRC kanál #pywikibot připojit se nebo e-mailový komunikační kanál pywikibot@.