Manual:Parser functions/da

This page is a translated version of the page Manual:Parser functions and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.
MediaWiki extensions

Parserfunktioner, som tilføjedes i MediaWiki version 1.7, er en type udvidelse, der er tæt knyttet til syntaks-analysen, også kaldet parseren. Udtrykket "parserfunktion" må ikke forveksles med Extension:ParserFunctions , som er en samling af simple parserfunktioner. (See Help:Extension:ParserFunctions for those.)

Beskrivelse

Whereas a tag extension is expected to take unprocessed text and return HTML to the browser, a parser function can 'interact' with other wiki elements in the page. For example, the output of a parser function could be used as a template parameter or in the construction of a link.

Den typiske syntaks for en parserfunktion er:

{{ #functionname: param1 | param2 | param3 }}

For more information, see the documentation for Parser::setFunctionHook ( $id, $callback, $flags = 0 ). This documentation states:

The callback function should have the form:
function myParserFunction( $parser, $arg1, $arg2, $arg3 ) { ... }
Or with SFH_OBJECT_ARGS:
function myParserFunction( $parser, $frame, $args ) { ... }

The first variant of the call passes all arguments as plain text. The second passes all arguments as an array of PPNode s, except for the first ($args[0]), which is currently text, though this may change in the future. These represent the unexpanded wikitext. The $frame parameter can be used to expand these arguments as needed. This is commonly used for conditional processing so that only the "true" case is evaluated with an if- or switch-like parser function. The frame object can also climb up the document tree to get information about the caller and has functions to determine and manage call depth, time-to-live, and whether the result of the parser function is volatile.

Oprettelse af en parserfunktion er lidt mere kompliceret end at skabe et nyt mærke, fordi funktionens navn skal være et magisk ord - et nøgleord, der understøtter aliaser og sprogversioner.

Simpelt eksempel

Nedenfor er et eksempel på en udvidelse, der skaber en parserfunktion.

The registration goes into extension.json and the code into src/ExampleExtensionHooks.php respectively:

{
	"name": "ExampleExtension",
	"author": "Me",
	"version": "1.0.0",
	"url": "https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ExampleExtension",
	"descriptionmsg": "exampleextension-desc",
	"license-name": "GPL-2.0-or-later",
	"type": "parserhook",
	"MessagesDirs": {
		"ExampleExtension": [
			"i18n"
		]
	},
	"AutoloadClasses": {
		"ExampleExtensionHooks": "src/ExampleExtensionHooks.php"
	},
	"ExtensionMessagesFiles": {
		"ExampleExtensionMagic": "ExampleExtension.i18n.php"
	},
	"Hooks": {
		"ParserFirstCallInit": "ExampleExtensionHooks::onParserFirstCallInit"
	},
	"manifest_version": 1
}
<?php
class ExampleExtensionHooks {
  // Register any render callbacks with the parser
  public static function onParserFirstCallInit( Parser $parser ) {

   // Create a function hook associating the "example" magic word with renderExample()
   $parser->setFunctionHook( 'example', [ self::class, 'renderExample' ] );
  }

  // Render the output of {{#example:}}.
  public static function renderExample( Parser $parser, $param1 = '', $param2 = '', $param3 = '' ) {

   // The input parameters are wikitext with templates expanded.
   // The output should be wikitext too.
   $output = "param1 is $param1 and param2 is $param2 and param3 is $param3";

   return $output;
  }
}

En anden fil, ExtensionName.i18n.php, bør indeholde:

<?php
/**
 * @license GPL-2.0-or-later
 * @author Your Name (YourUserName)
 */

$magicWords = [];

/** English
 * @author Your Name (YourUserName)
 */
$magicWords['en'] = [
  'example' => [ 0, 'example' ],
];

Med denne udvidelse aktiveret

 • {{#example: hello | hi | hey}}

producerer

 • param1 is hello and param2 is hi and param3 is hey
Denne magicWords tabel er ikke valgfri. Hvis den udelades, vil parserfunktionen simpelthen ikke virke og {{#example: hello | hi}} vil blive gengivet som om udvidelsen ikke er blevet installeret. If only the language-specific array is initialized and not the magicWords array itself, this can cause localization errors as translations from other extensions leak into yours. You can associate magic words inline in PHP rather than through a i18n file. This is useful when defining hooks in LocalSettings.php
MediaWiki\MediaWikiServices::getInstance()->getContentLanguage()->mMagicExtensions['wikicodeToHtml'] = ['MAG_CUSTOM', 'custom'];

Within LocalSettings.php

Magic words and their handling parser functions can be defined entirely in LocalSettings.php.

$wgHooks['ParserFirstCallInit'][] = function ( Parser $parser ) 
{
	MediaWiki\MediaWikiServices::getInstance()->getContentLanguage()->mMagicExtensions['wikicodeToHtml'] = ['wikicodeToHtml', 'wikicodeToHtml'];

	$parser->setFunctionHook( 'wikicodeToHtml', 'wikicodeToHtml' );
};
 
function wikicodeToHtml( Parser $parser, $code = '' ) 
{
	$title = $parser->getTitle();
	$options = $parser->Options();
	$options->enableLimitReport(false);
	$parser = $parser->getFreshParser();
	return [$parser->parse($code, $title, $options)->getText(), 'isHTML' => true];
}

Længere funktioner

For længere funktioner vil du måske adskille krog-funktionerne til en _body.php eller .hooks.php fil og lave dem til en klasses statiske funktioner. Så kan du hente klassen med $wgAutoloadClasses og kalde de statiske funktioner på krogene:

Sæt dette ind i din extension.json fil:

"Hooks": {
	"ParserFirstCallInit": "ExampleExtensionHooks::onParserFirstCallInit"
},
"AutoloadClasses": {
	"ExampleExtensionHooks": "src/ExampleExtensionHooks.php"
}

Så sæt dette i din MyExtension.hooks.php fil:

class ExampleExtensionHooks {
   public static function onParserFirstCallInit( Parser $parser ) {
      $parser->setFunctionHook( 'example', [ self::class, 'renderExample' ] );
   }
}

Parser brugergrænseflade

Styring af systemanalyse-resultat

For at få wikiteksten, der returneres af din parserfunktion, til være fuldt systemanalyseret (med udvidelse af skabeloner), skal du indstille noparse til false ved returneringen:

return [ $output, 'noparse' => false ];

Det ser ud til at standardværdien for noparse er ændret fra false til true, i hvert fald i nogle situationer, omkring version 1.12.

Omvendt, for at få din parserfunktion til at returnere ikke-gennemgået HTML i stedet for wikitekst, brug dette:

return [ $output, 'noparse' => true, 'isHTML' => true ];

Navngivning

Som standard tilføjer MW en hash karakter (nummertegn, "#") til navnet af hver parserfunktion. For at undertrykke denne tilføjelse (og opnå en parser funktion uden "#" præfiks), indsæt SFH_NO_HASH konstant i den valgfri flag-argument til setFunctionHook, som beskrevet nedenfor. To suppress that addition (and obtain a parser function with no "#" prefix), include the SFH_NO_HASH constant in the optional flags argument to setFunctionHook, as described below.

Når du vælger et navn uden et hash præfiks, vær opmærksom på at indlejring af en side med et navn, der starter med dette funktionsnavn efterfulgt af et kolon, er ikke længere muligt. Undgå især funktionsnavne svarende til et navnerums-navn. I tilfælde af at interwiki indlejring [1] er aktiveret, undgå da også funktionsnavne svarende til et interwiki præfiks.

setFunctionHook krogen

For flere oplysninger om grænsefladen ind i parseren, se dokumentationen for setFunctionHook i includes/Parser.php. Her er en (muligvis dateret) kopi af disse bemærkninger:

function setFunctionHook( $id, $callback, $flags = 0 )

Parametre:

 • string $id - det magiske ord ID
 • mixed $callback - tilbagekalds-funktionen (og objektet) at bruge
 • integer $flags - valgfri, sættes til SFH_NO_HASH konstanten, for at kalde funktionen uden "#".

Returværdi: navnets gamle tilbagekalds-funktion, hvis der er nogen

Opret en funktion, for eks. {{#sum:1|2|3}}. Tilbagekalds-funktionen bør have formen:

function myParserFunction( $parser, $arg1, $arg2, $arg3 ) { ... }

Tilbagekaldet kan enten returnere tekstresultatet af funktionen, eller en tabel med teksten i element 0, og et antal flag i de andre elementer. Navnene på flagene er specificeret i nøglerne. Gyldige flag er:

Name Type Default Description
found Boolean true Den returnerede tekst er gyldig, stop behandlingen af skabelonen. Dette er som standard aktiveret.
text ? ? The text to return from the function. If isChildObj or isLocalObj are specified, this should be a DOM node instead.
noparse Boolean true Usikre HTML-mærker bør ikke gennemgås osv.
isHTML Boolean ? Den returnerede tekst er HTML og skal værnes mod wikitekst forandring But see discussion
nowiki Boolean usually false Wiki-opmærkning i resultatet skal udelades
isChildObj Boolean ? true if the text is a DOM node needing expansion in a child frame.
isLocalObj Boolean ? true if he text is a DOM node needing expansion in the current frame. The default value depends on other values and outcomes.
preprocessFlags ? false Optional PPFrame flags to use when parsing the returned text. This only applies when noparse is false.
title ? false The Title object where the text came from.
forceRawInterwiki Boolean ? true if interwiki transclusion must be forced to be done in raw mode and not rendered.

Expensive parser functions

Some parser functions represent a significant use of a wiki's resources and should be marked as "expensive". The number of expensive parser functions on any given page is limited by the $wgExpensiveParserFunctionLimit setting. What counts as expensive is left up to the function itself, but typically, anything that is likely to cause a delay that extends beyond simple processing of data should be considered. This includes things like database reads and writes, launching a shell script synchronously, or file manipulation. On the other hand, not all such functions should necessarily be tagged. Semantic MediaWiki, for example, only marks a percentage of its database reads as expensive. This is due to the fact that on certain data-intensive pages, it could easily overflow the normal expensive parser function limits. In cases like this, the potential for noticeably slower performance that doesn't get flagged as expensive is a trade-off to having the functionality that SMW offers.

To mark your parser function as expensive, from within the body of the function's code, use $result = $parser->incrementExpensiveFunctionCount();. The return value will be false if the expensive function limit has been reached or exceeded.

Navngivne parametre

Parserfunktioner understøtter ikke navngivne parametre på samme måde som skabeloner og mærke-udvidelser, men det er til tider nyttigt at lade som om. Brugerne er ofte vant til at bruge lodrette streger ( | ) til at adskille argumenter, så det er rart også at kunne gøre det i parserfunktionens kontekst. Her er et simpelt eksempel på hvordan det gøres.

function ExampleExtensionRenderParserFunction( &$parser ) {
	// Suppose the user invoked the parser function like so:
	// {{#myparserfunction: foo=bar | apple=orange | banana }}

	$options = extractOptions( array_slice( func_get_args(), 1 ) );

	// Now you've got an array that looks like this:
	// [foo] => 'bar'
	// [apple] => 'orange'
	// [banana] => true
	// Continue writing your code...
}

/**
 * Converts an array of values in form [0] => "name=value"
 * into a real associative array in form [name] => value
 * If no = is provided, true is assumed like this: [name] => true
 *
 * @param array string $options
 * @return array $results
 */
function extractOptions( array $options ) {
	$results = [];
	foreach ( $options as $option ) {
		$pair = array_map( 'trim', explode( '=', $option, 2 ) );
		if ( count( $pair ) === 2 ) {
			$results[ $pair[0] ] = $pair[1];
		}
		if ( count( $pair ) === 1 ) {
			$results[ $pair[0] ] = true;
		}
	}
	return $results;
}

Se også

General and related guides:

Code:

 • The Parser Hooks PHP library, which provides an object orientated interface for declarative parser hooks

Examples: