Příručka:$wgRateLimits

This page is a translated version of the page Manual:$wgRateLimits and the translation is 32% complete.
Uživatelská práva, řízení přístupu a monitorování: $wgRateLimits
Jednoduché možnosti omezovače rychlosti pro brzdění úprav floods.
Zavedeno od verze:1.4.5
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:Blíže neurčeno
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

  Varování: Aby byly limity sazeb vůbec povoleny, musí být $wgMainCacheType nastaveno na jinou hodnotu než CACHE_NONE. Ve výchozím nastavení je to CACHE_NONE, takže pokud to zůstane, nic zdokumentovaného níže nebude fungovat podle očekávání.

Toto nastavení poskytuje jednoduchý omezovač rychlosti, který brzdí úpravy floods a další potenciálně destruktivní chování, jako je rozesílání e-mailů jiným uživatelům. Nastavuje maximální počet akcí povolených v daném počtu sekund. Poté klient porušující pravidla obdrží chybovou stránku HTTP 429 nebo jinou chybovou zprávu, dokud tato doba neuplyne. Všimněte si, že limity se obecně počítají na stránky, ale některé speciální limity jsou agregovány na všech stránkách ve wiki farmě, např. všechny wikiny wikimedie. Chcete-li zkontrolovat, zda byl limit překročen, použijte funkci User::pingLimiter().

Obecná syntaxe je:

$wgRateLimits['<action>']['<usergroup>'] = [ <maximum number of action>, <timespan in second> ];

Existují některé speciální dodatečné limity:

 • anon - platí pouze pro neregistrované uživatele a platí podle akce a IP.
 • user - platí pouze pro registrované uživatele a platí podle akce a uživatele.
 • user-global - (od 1.35) platí podle akce a registrovaného uživatele, počítáno napříč weby.
 • newbie - platí pro neregistrované, dočasné a uživatele "nováčky" a platí podle akce a uživatele.
 • ip - platí pro neregistrované i uživatele "nováčky" (tj. uživatele bez uživatelského práva autoconfirmed ) a omezí celkový počet akcí z jedné IP bez ohledu na konkrétní uživatele. Toto bude vynuceno kromě jiných limitů a počítá se to napříč weby.
 • subnet - platí pro neregistrované i uživatele "nováčky" a omezí celkový počet akcí z rozsahu /24 (pro IPv4) nebo /64 (pro IPv6) IP. Toto bude vynuceno kromě jiných limitů a počítá se to napříč weby
 • ip-all - platí pro všechny uživatele jiné než ty, jejichž limit specifický pro uživatele (viz níže) je tolerantnější a omezí celkový počet akcí z jedné IP bez ohledu na konkrétní uživatele. Toto bude vynuceno kromě jiných limitů a počítá se to napříč weby.
 • subnet-all - platí pro všechny uživatele jiné než ty, jejichž limit specifický pro uživatele je tolerantnější a omezí celkový počet akcí z rozsahu /24 nebo /64. Toto bude vynuceno kromě jiných limitů a počítá se to napříč weby.

Pokud je definováno více limitů, je limit specifický pro uživatele definován jako:

 • newbie - pokud je uživatel "nováček", popř
 • Nejtolerantnější (tj. s nejvyšším poměrem akce/časové rozpětí) limit user a všechny použitelné limity skupiny uživatelů uživatele, nebo
 • anon - pro neregistrované uživatele.

Všechny skupiny uživatelů definované v $wgAutopromote (například autoconfirmed) nebudou zkontrolovány, pokud explicitně nepřiřadíte skupinu uživatelů konkrétnímu uživateli.

Chcete-li například nastavit maximálně 4 úpravy za 60 sekund pro "nováčky" (newbie) (tj. ne-autoconfirmed), přidejte následující:

$wgRateLimits['edit']['newbie'] = [ 4, 60 ];
Pokud máte mnoho nováčků, kteří používají stejnou IP adresu, všichni se shromažďují ve stejném počtu pro limit ip. To mohlo mít chtěné a nechtěné efekty. Pokud máte například kódový sprint s velkým počtem (legitimních) nových uživatelů, mohou poměrně rychle dosáhnout limitu IP, což může být nežádoucí. Na druhou stranu, spammeři, kteří používají několik různých účtů ze stejné IP adresy, zasáhnou také, což bude chtít.

Nastavením $wgRateLimits['anAction']['&can-bypass'] = false; lze omezení pro konkrétní akci označit jako nepřeskočitelná. Pokud je toto nastaveno, ani noratelimit uživatelské právo ani nastavení $wgRateLimitsExcludedIPs nemají na tuto akci žádný vliv.

Rozšíření mohou poskytnout další klíče pro $wgRateLimit. Např. Rozšíření:ConfirmEdit poskytuje klíč "badcaptcha", který umožňuje omezit uživatele na základě počtu chybných odpovědí, které dali na captcha. Příkladem může být:

$wgRateLimits['badcaptcha']['newbie'] = [ 100, 86400 ];

To umožní začínajícím uživatelům ne více než 100 špatných odpovědí za den (86 400 sekund).

Zpráva o limitu sazby

Po dosažení limitu sazby se stane jedna ze dvou věcí. Pro čištění zmizí dialog čištění. U úprav nebo vrácení zpět se editorům zobrazí následující zpráva:

Akce byla pozastavena

Vzhledem k opatřením proti zneužití nemůžete požadovanou akci provádět příliš často v krátkém časovém rozmezí. Zkuste to znovu za několik minut.

Tuto zprávu lze upravit úpravou MediaWiki:Actionthrottled a MediaWiki:Actionthrottledtext.

Výchozí hodnota

Verze MediaWiki:
1.41
$wgRateLimits = [
	// Úpravy stránky
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
		'user' => [ 90, 60 ],
	],
	// Stránka se pohybuje
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// Nahrání souborů
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Vrácení stránek
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Spuštění hesla resetuje e-maily
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Odesílání e-mailů ostatním uživatelům pomocí MediaWiki
	'sendemail' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	'changeemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// since 1.33 - rate limit email confirmations
	'confirmemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// Čištění stránek
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Čištění tabulek odkazů
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Soubory vykreslené přes thumb.php nebo thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Stejné jako výše, ale pro nestandardní náhledy
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Uložení úprav do mezipaměti před uložením
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Stash základní HTML pro úpravy VE
	'stashbasehtml' => [
		'ip' => [ 5, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 60 ],
	],
	// Přidání nebo odebrání změnových značek
	'changetags' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Changing the content model of a page
	'editcontentmodel' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.39 – 1.40
Gerrit change 805091
$wgRateLimits = [
	// Page edits
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
		'user' => [ 90, 60 ],
	],
	// Page moves
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// File uploads
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page rollbacks
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Triggering password resets emails
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Emailing other users using MediaWiki
	'emailuser' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	'changeemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// since 1.33 - rate limit email confirmations
	'confirmemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// Purging pages
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Purges of link tables
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Same as above but for non-standard thumbnails
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Stashing edits into cache before save
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Stash base HTML for VE edits
	'stashbasehtml' => [
		'ip' => [ 5, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 60 ],
	],
	// Adding or removing change tags
	'changetag' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Changing the content model of a page
	'editcontentmodel' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.34 – 1.38
$wgRateLimits = [
	// Page edits
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
		'user' => [ 90, 60 ],
	],
	// Page moves
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// File uploads
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page rollbacks
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Triggering password resets emails
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Emailing other users using MediaWiki
	'emailuser' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	'changeemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// since 1.33 - rate limit email confirmations
	'confirmemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// Purging pages
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Purges of link tables
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Same as above but for non-standard thumbnails
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Stashing edits into cache before save
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Adding or removing change tags
	'changetag' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Changing the content model of a page
	'editcontentmodel' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
];
Rozšířený obsah
Verze MediaWiki:
1.30 – 1.33
$wgRateLimits = [
	// Page edits
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
		'user' => [ 90, 60 ],
	],
	// Page moves
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// File uploads
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page rollbacks
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Triggering password resets emails
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Emailing other users using MediaWiki
	'emailuser' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	'changeemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// Purging pages
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Purges of link tables
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Same as above but for non-standard thumbnails
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Stashing edits into cache before save
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Adding or removing change tags
	'changetag' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Changing the content model of a page
	'editcontentmodel' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.29
$wgRateLimits = [
	// Page edits
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
		'user' => [ 90, 60 ],
	],
	// Page moves
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// File uploads
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page rollbacks
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Triggering password resets emails
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Emailing other users using MediaWiki
	'emailuser' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	// Purging pages
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Purges of link tables
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Same as above but for non-standard thumbnails
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Stashing edits into cache before save
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Adding or removing change tags
	'changetag' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Changing the content model of a page
	'editcontentmodel' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.28
$wgRateLimits = [
	// Page edits
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page moves
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// File uploads
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page rollbacks
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Triggering password resets emails
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Emailing other users using MediaWiki
	'emailuser' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	// Purging pages
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Purges of link tables
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Same as above but for non-standard thumbnails
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Stashing edits into cache before save
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Adding or removing change tags
	'changetag' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Changing the content model of a page
	'editcontentmodel' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.27
$wgRateLimits = [
	// Page edits
	'edit' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
		'user' => [ 90, 60 ],
	],
	// Page moves
	'move' => [
		'newbie' => [ 2, 120 ],
		'user' => [ 8, 60 ],
	],
	// File uploads
	'upload' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
	// Page rollbacks
	'rollback' => [
		'user' => [ 10, 60 ],
		'newbie' => [ 5, 120 ]
	],
	// Triggering password resets emails
	'mailpassword' => [
		'ip' => [ 5, 3600 ],
	],
	// Emailing other users using MediaWiki
	'emailuser' => [
		'ip' => [ 5, 86400 ],
		'newbie' => [ 5, 86400 ],
		'user' => [ 20, 86400 ],
	],
	'changeemail' => [
		'ip-all' => [ 10, 3600 ],
		'user' => [ 4, 86400 ]
	],
	// Purging pages
	'purge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Purges of link tables
	'linkpurge' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'user' => [ 30, 60 ],
	],
	// Files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
	'renderfile' => [
		'ip' => [ 700, 30 ],
		'user' => [ 700, 30 ],
	],
	// Same as above but for non-standard thumbnails
	'renderfile-nonstandard' => [
		'ip' => [ 70, 30 ],
		'user' => [ 70, 30 ],
	],
	// Stashing edits into cache before save
	'stashedit' => [
		'ip' => [ 30, 60 ],
		'newbie' => [ 30, 60 ],
	],
	// Adding or removing change tags
	'changetag' => [
		'ip' => [ 8, 60 ],
		'newbie' => [ 8, 60 ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.26
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon' => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user' => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent (autoconfirmed) account; overrides 'user'
		'ip' => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... within a /24 subnet in IPv4 or /64 in IPv6
	),
	'upload' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'move' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'mailpassword' => array( // triggering password resets emails
		'anon' => null,
	),
	'emailuser' => array( // emailing other users using MediaWiki
		'user' => null,
	),
	'linkpurge' => array( // purges of link tables
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'renderfile' => array( // files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'renderfile-nonstandard' => array( // same as above but for non-standard thumbnails
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'stashedit' => array( // stashing edits into cache before save
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'changetag' => array( // adding or removing change tags
		'user' => null,
		'newbie' => null,
	),
);
Verze MediaWiki:
1.24
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon' => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user' => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent (autoconfirmed) account; overrides 'user'
		'ip' => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... within a /24 subnet in IPv4 or /64 in IPv6
	),
	'upload' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'move' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'mailpassword' => array( // triggering password resets emails
		'anon' => null,
	),
	'emailuser' => array( // emailing other users using MediaWiki
		'user' => null,
	),
	'linkpurge' => array( // purges of link tables
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'renderfile' => array( // files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'renderfile-nonstandard' => array( // same as above but for non-standard thumbnails
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
);
Verze MediaWiki:
1.23
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon' => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user' => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent (autoconfirmed) account; overrides 'user'
		'ip' => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... within a /24 subnet in IPv4 or /64 in IPv6
	),
	'upload' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'move' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'mailpassword' => array( // triggering password resets emails
		'anon' => null,
	),
	'emailuser' => array( // emailing other users using MediaWiki
		'user' => null,
	),
	'linkpurge' => array( // purges of link tables
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'renderfile' => array( // files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
);
Verze MediaWiki:
1.22
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon' => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user' => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent (autoconfirmed) account; overrides 'user'
		'ip' => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... within a /24 subnet in IPv4 or /64 in IPv6
	),
	'move' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'mailpassword' => array( // triggering password resets emails
		'anon' => null,
	),
	'emailuser' => array( // emailing other users using MediaWiki
		'user' => null,
	),
	'linkpurge' => array( // purges of link tables
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'renderfile' => array( // files rendered via thumb.php or thumb_handler.php
		'anon' => null,
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
);
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.21
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon' => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user' => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent (autoconfirmed) account; overrides 'user'
		'ip' => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... with final octet removed
	),
	'move' => array(
		'user' => null,
		'newbie' => null,
		'ip' => null,
		'subnet' => null,
	),
	'mailpassword' => array(
		'anon' => null,
	),
	'emailuser' => array(
		'user' => null,
	),
);
Verze MediaWiki:
1.7 – 1.9
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon'  => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user'  => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent account; overrides 'user'
		'ip'   => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... with final octet removed
		),
	'move' => array(
		'user'  => null,
		'newbie' => null,
		'ip'   => null,
		'subnet' => null,
		),
	'mailpassword' => array(
		'anon' => NULL,
		),
	);
Verze MediaWiki:
1.4 – 1.6
$wgRateLimits = array(
	'edit' => array(
		'anon'  => null, // for any and all anonymous edits (aggregate)
		'user'  => null, // for each logged-in user
		'newbie' => null, // for each recent account; overrides 'user'
		'ip'   => null, // for each anon and recent account
		'subnet' => null, // ... with final octet removed
		),
	'move' => array(
		'user'  => null,
		'newbie' => null,
		'ip'   => null,
		'subnet' => null,
		),
	);

Rozdíly verzí

 • Pole 'mailpassword' bylo přidáno do MediaWiki 1.7.0.
 • Pole 'emailuser' bylo přidáno do MediaWiki 1.10.0.
 • Pole 'linkpurge' bylo přidáno do MediaWiki 1.22.0.
 • Pole 'renderfile' bylo přidáno do MediaWiki 1.22.0.

Související odkazy