Help:Spåra kategorier

This page is a translated version of the page Help:Tracking categories and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information. PD

Spåra kategorier är en funktion i MediaWiki som låter spårning av sidor med vissa egenskaper. Det fungerar så att alla sådana sidor automatiskt tilldelas en kategori.

Since MediaWiki 1.23 , tracking categories are listed in the $wgTrackingCategories configuration variable, and can be viewed on Special:TrackingCategories. Since MediaWiki 1.25, tracking categories, which are added by MediaWiki itself, are hard-coded in the MediaWiki source code, and $wgTrackingCategories is kept for backwards compatibility.

What category to use is determined by the tracking category's system message, that is, a page in MediaWiki namespace. If the message is a single hyphen-minus (-), then the tracking category is disabled. Often wiki admins mark such categories as hidden (using the __HIDDENCAT__ magic word), since they are meant for maintenance and not general consumption. Some sites use Parser functions to modify which category is used based on namespace, but that doesn't work properly until 1.19.

Some wikis add custom tracking categories via some hacks, for instance this category, which tracks pages with #expr errors, added through the relevant errors shown on such pages.

If a page is created before a tracking category is defined, but the tracking category should apply to that page, the page will not show up in the category until the page has been manually reparsed. This is not done automatically because it's expensive (Compare Topic:Wutoqrsj56lam465).

Kärna

Följande spårningskategori läggs till av MediaWiki, eller gjorde det.

Standardkategori Meddelande What triggers the category's inclusion Version
Sidor med för många resurskrävande parserfunktioner expensive-parserfunction-category Sidan använder för många kostsamma parser-funktioner (som #ifexist). Se användarhandboken.
This tracking category replaced pfunc_max_ifexist_category, which was added by Extension:ParserFunctions .
1.13
Sidor med uteslutna mallparametrar post-expand-template-argument-category Sidan är större än $wgMaxArticleSize efter att ett mallargument (någonting inom tre parenteser, som {{{Foo}}}) expanderats. 1.13
Sidor som inkluderar för mycket mallkod post-expand-template-inclusion-category Sidan är större än $wgMaxArticleSize efter att alla mallar har expanderats, därför har vissa mallar inte expanderats. 1.13
Icke-indexerade sidor noindex-category Sidan innehåller det magiska ordet __NOINDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför inte av robotar. 1.15
Indexerade sidor index-category Denna sidan innehåller ett __INDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför av robotar även där detta normalt inte skulle ske. 1.15
Dolda kategorier hidden-category-category Kategorin innehåller __HIDDENCAT__ i dess kategori, vilket som standard förhindrar den från att visas i kategorirutan. 1.13
Sidor med trasiga fillänkar broken-file-category Sidan innehåller en trasig fillänk (en länk som bäddar in en fil som inte finns).
This does not include links to files on the bad image list, files that cannot be displayed inline (due to lack of handler support), links directly to a file page (by preceding with a colon, e.g. [[:File:Example.png]]). The category, if enabled, is linked from Special:Wantedfiles since 1.19.
1.18
Sidor som använder upprepade argument i mallanrop duplicate-args-category Sidan innehåller mallanrop som använder repeterade argument, så som {{foo|bar=1|bar=2}} eller {{foo|bar|1=baz}}. 1.25
Sidor där antalet noder har överskridits node-count-exceeded-category Sidan överskrider det maximala antalet noder. 1.24
Sidor där expansionsdjupet överskrids expansion-depth-exceeded-category Sidan har överstridit det maximala expansionsdjupet. 1.24
Sidor med ignorerade visningstitlar restricted-displaytitle-ignored Sidan har ignorerat {{DISPLAYTITLE}} eftersom den inte överensstämmer med sidans riktiga titel. 1.28
Pages using invalid self-closed HTML tags deprecated-self-close-category The page contains invalid self-closed HTML tags, such as ‎<b /> or ‎<span />. The behavior of these will change soon to be consistent with the HTML5 specification, so their use in wikitext is deprecated. 1.28 (borttagen i 1.36)
Sidor med loopade mallar template-loop-category Sidan innehåller en loopad mall, d.v.s. en mall som anropar sig själv rekursivt. 1.29
Sidor som använder magiska ISBN-länkar magiclink-tracking-isbn Denna sida använder magiska ISBN-länkar. Se mediawiki.org om hur man migrerar.
This tracking category is only added if $wgEnableMagicLinks is true.
1.28
Sidor som använder magiska RFC-länkar magiclink-tracking-rfc Denna sida använder magiska RFC-länkar. Se mediawiki.org om hur man migrerar.
This tracking category is only added if $wgEnableMagicLinks is true.
1.28
Sidor som använder magiska PMID-länkar magiclink-tracking-pmid Denna sida använder magiska PMID-länkar. Se mediawiki.org om hur man migrerar.
This tracking category is only added if $wgEnableMagicLinks is true.
1.28
Sidor som använder = som en mall template-equals-category Sidan innehåller {{=}} men på denna wiki gäller inte det =. Användning av detta är föråldrat; en framtida MediaWiki-version kommer implementera {{=}} som en tolkningsfunktion. 1.36
Sidor med icke-numeriska argument i formatnum nonnumeric-formatnum Sidan innehåller ett icke-numeriskt argument i tolkningsfunktionen formatnum. 1.36

Extensions

The following tracking categories are added by extensions, or have been in the past. Extensions can add new tracking categories using the extension registration system . Prior to 1.25, this was instead done via Parser::addTrackingCategory, with the tracking category name added to $wgTrackingCategories .

Default category Message What triggers the category's inclusion Added by extension Version
Pages with too many ifexist calls [1] pfunc_max_ifexist_category Warning: This page contains too many #ifexist calls. It should have less than $2, there are now $1.
This tracking category was replaced with expensive-parserfunction-category, which is added by core. The messages for the tracking category and its description were removed in rev:32965.
ParserFunctions (borttagen i 1.13)
Pages with syntax highlighting errors syntaxhighlight-error-category There was an error when attempting to highlight code included on the page. SyntaxHighlight 1.26
Sidor som använder Timeline timeline-tracking-category Ingen beskrivning tillgänglig. EasyTimeline 1.32
Sidor med referensfel cite-tracking-category-cite-error Sidor i denna kategori har fel i sin användning av referens-taggar. Cite 1.27
Sidor som använder Score score-use-category Dessa sidor använder tillägget Score. Score
Sidor med partiturrenderingsfel score-error-category Ett fel uppstod under renderingen av partituret. Score 1.22
Sidor som använder utfasade alternativ för Score-tillägget score-deprecated-category Dessa sidor använder alternativ som tillhandahålls av Score -tillägget som föråldras. Dessa är: "override_audio", "override_ogg" och "override_midi". Score
TemplateStyles-stilmallar med fel templatestyles-stylesheet-error-category TemplateStyles-stilmallen har ett fel. TemplateStyles 1.32
Sidor med TemplateStyles-fel templatestyles-page-error-category Ett fel uppstod när taggen <templatestyles/> på sidan bearbetades. TemplateStyles 1.32
Leveranslistor med massmeddelanden massmessage-list-category Denna sida är en leveranslista för MassMessage förlängning. MassMessage 1.24
Filer utan maskinläsbar licens commonsmetadata-trackingcategory-no-license Filen har inte någon maskinläsbar licensmall. CommonsMetadata 1.25
Filer utan maskinläsbar beskrivning commonsmetadata-trackingcategory-no-description Filen har inte någon maskinläsbar informationsmall, eller så har dess beskrivningsfält inte fyllts i. CommonsMetadata 1.25
Filer utan maskinläsbar upphovsman commonsmetadata-trackingcategory-no-author Filen har inte någon maskinläsbar informationsmall, eller så har dess skaparfält inte fyllts i. CommonsMetadata 1.25
Filer utan maskinläsbar källa commonsmetadata-trackingcategory-no-source Filen har inte någon maskinläsbar informationsmall, eller så har dess källfält inte fyllts i. CommonsMetadata 1.25
Filer utan maskinläsbart patent commonsmetadata-trackingcategory-no-patent Filen har ingen maskinläsbar patentmall. CommonsMetadata 1.31
Sidor med matematikfel math-tracking-category-error Sidor i denna kategori har fel i sin användning av math-taggar. Math 1.28
Sidor med matematikvisningsfel math-tracking-category-render-error Sidor i denna kategori har visningsfel i matematiktaggarna Math 1.30
Sidor med felaktiga koordinattaggar geodata-broken-tags-category Sidan har en felformaterad {{#coordinates:}}-tagg. GeoData 1.19
Sidor med okänt globvärde geodata-unknown-globe-category Sidan använder ett okänt värde för globe-parametern för koordinater. GeoData 1.19
Sidor med ogiltigt regionvärde geodata-unknown-region-category Sidan använder ett okänt värde för region-parametern för koordinater. GeoData 1.19
Sidor med okänd typ av koordinater geodata-unknown-type-category Sidan använder ett okänt värde för type-parametern för koordinater. GeoData 1.19
Sidor med skriptfel scribunto-common-error-category Ett fel uppstod vid bearbetning av de moduler som ingår på sidan. Scribunto 1.19
Scribunto-moduler med fel scribunto-module-with-errors-category Modulen har ett fel i den. Scribunto 1.23
Sidor med ogranskade översättningar cx-unreviewed-translation-category Sidor som har översätts med verktyget Innehållsöversättning och innehåller en större mängd ogranskat innehåll ContentTranslation 1.33
Sidor med grafer graph-tracking-category Den här sidan innehåller en <graph>-tagg. Graph 1.26
Sidor med föråldrade Vega grafer graph-obsolete-category Sidan innehåller en <graph> tagg som bör uppdateras till version 5. Graph 1.27
Sidor med trasiga grafer graph-broken-category Den är sidan innehåller en <graph>-tagg som används felaktigt. Graph 1.26
Sidor med kartor skapade med Kartographer kartographer-tracking-category Sidan inkluderar taggen <maps>. Kartographer 1.27
Sidor med trasiga kartor kartographer-broken-category Sidan inkluderar taggen <maps> med felaktig användning. Kartographer 1.27
Sidor med olösta egenskaper unresolved-property-category Denna kategori listar upp sidor som hänvisar Wikidata-egenskaper som inte kan hittas antingen av dess egenskaps-ID eller etikett. Wikibase Client 1.29
Omdirigeringar anslutna till ett Wikidata-objekt connected-redirect-category Denna kategori listar omdirigeringssidor som är anslutna till ett Wikidata-objekt. Wikibase Client 1.31


See also