Trợ giúp:Thay đổi gần đây

This page is a translated version of the page Help:Recent changes and the translation is 7% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD

Trang thay đổi gần đây là một trang đặc biệt liệt kê những thay đổi gần đây theo thứ tự ngược lại, với ngày và giờ thay đổi, thay đổi kích thước trang, người dùng đã tạo trang và tóm lược sửa đổi. Nó cũng cung cấp các liên kết để tuần tra những chỉnh sửa mới này khi tính năng đó được bật.

Tính năng này có thể truy cập tại Special:RecentChanges. Kết quả có thể điều chỉnh được trong phần tùy chọn "Thay đổi gần đây".

You can choose which Recent Changes you want to display. You can combine different kinds of filters to display the results you want.

Recent Changes display a list of results. That list is explained on Meta.

Transclusions

This special page can be transcluded, with the first unnamed parameter specifying how many entries should be displayed.

{{Special:RecentChanges/50}}

A wiki can be configured with aliases for the namespace "Special" and the title "Recent changes", and those localized versions can be used instead of the canonical ones.

Additional parameters may be used in a comma separated list such as:

{{Special:RecentChanges/days=5,limit=40,hidebots,hideminor}}

Even if a wiki is configured with aliases for the namespace and title, it is not possible to use localized parameters.

parameter value type description
days integer Maximum number of days to display
limit integer Maximum number of entries to display
namespace integer Limit results to the specified namespace
hidebots boolean Hide bots
bots boolean Show bots
hideminor boolean Hide minor edits
minor boolean Show minor edits
hideliu boolean Hide logged in users (LIU)
hidepatrolled boolean Only show pages which have not been patrolled.
hideanons boolean Hide Anonymous users
hidemyself boolean Hide the logged in user's own changes
hidecategorization boolean Hide page categorization
tagfilter string Only get entries for that tag (T142878)

See also