This page is a translated version of the page Help:Images and the translation is 35% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information. PD

Denna sida förklarar bild-syntaxen när man redigerar en sida. Du eller någon annan användare måste oftast ha laddat upp en bild innan du kan använda den på en sida.

Bilder som lagras på en MediaWiki-server renderas oftast med namnrymdsprefixet File: (men det gamla namnrymdsprefixet Image: stöds fortfarande som en synonym) som mål för en MediaWiki-länk. Det alternativa namnrymdsprefixet Media: kan också användas för att referera till det ursprungliga mediefilinnehållet (för att rendera eller ladda ner det för sig, utanför en MediaWiki-sida).

Krav

Innan du använder bilder på din sida behöver systemadministratören på din ha aktiverat filuppladdningar och en användare behöver ladda upp filen. Systemadministratörer kan också ställa in wikin att acceptera filer från externa förvaringsplatser, såsom Wikimedia Commons. För att skala om bilder på serversidan behöver man ha en skalare konfigurerad (som GD2, ImageMagick, osv.).

Mediatyper som stöds för bilder

Följande filformat stöds som utgångspunkt:

 • .jpg eller .jpeg - Komprimerande format enligt JPEG-standarden. (Förstörande kompression, men lämpligt för fotografier.)
 • .png - Bild komprimerad icke-förstörande i PNG-formatet (specificerat av W3C).
 • .gif - Bild komprimerad icke-förstörande enligt Graphics Interchange Format.
 • .webp - WebP stödjer både slösaktig och effektiv kompression när den krymper bildstorleken till upp till 45%.

Andra format som används på Wikipedia, och oftast är tillgängliga från andra platser (dessa kan kräva extra setup utöver vad som normalt är aktiverat).

Endast en sida åt gången kan visas för .pdf- och .djvu-filer.

Andra typer av media kan stödjas, men det är inte säkert att det är möjligt att visa dem på sidan.

Visning av enskild bild

Syntax

Fullständig syntax för visning av bild är:

[[File:filename.extension|options|caption]]

där options kan vara valfritt antal av följande gemena (endast små bokstäver!) parametrar, separerade med lodstreck (|):

 • Formatparametrar: en av border och/eller frameless, frame (eller framed) eller thumb (eller thumbnail). Note: border can be used in combination with frameless but will be ignored if used with one of the other options.
  Kontrollerar hur den återgivna bilden är formatterad och placerad på sidan.

Storleksparametrar: en av

  • {bredd}px — Bildens storlek anpassas till den maximala angivna bredden, i pixlar, utan att begränsa bildens höjd. (Antalet pixlar måste anges med heltal. Ett mellanslag mellan värdet och "px" är tillåtet.)
  • x{höjd}px — Bildens storlek anpassas till maximal angiven höjd, utan hänsyn till dess bredd. Antalet pixlar måste anges med heltal. Mellanslag mellan värde och "px" är tillåtet.
  • {bredd}x{höjd}px — Bildens storlek anpassas till den maximala bredd och höjd som har angetts i pixlar. Antalet pixlar måste anges med heltal. Mellanslag är tillåtet mellan värde och "px".
  • upright — Ändrar bildstorlek till flera för användarens inställningar av miniatyrstorlekar - eller standard miniatyrstorlek för utloggade användare eller inloggade användare som inte ändrat sina inställningar - för att stämma överens med rimliga dimensioner. Alternativet är oftast användbart för bilder som är högre än vad den är bred. Kräver antingen thumb eller frameless. Att ange |upright=1.0| medför att bilden visas med användarens inställda bildbredd. |upright=2.0| kommer att visa biilden med dubbel inställda bredden.

Bilden kommer alltid att behålla förhållandet mellan bredd och höjd.

 • Bilder som inte är vektoriserade kan få en mindre storlek, men de kan aldrig bli större.

Likamed-tecknet är valfritt för parametern upright. T.ex. |upright 2.0| ger samma resultat som |upright=2.0|.

 • Använd utan värde eller likamed-tecken (t.ex. |upright|) erhålls samma resultat som för |upright=0.75| (men däremot ger |upright=| samma resultat som |upright=1.0|)
  Standardstorlek bestäms av format och dess egna dimensioner (i enlighet med mediatyp).
 • Alternativet Horisontal justering: en av left, right, center, none. If multiple of these options are present, only the first one will be used
 • Controls the horizontal alignment (and inline/block or floating styles) of the image within a text (no default value).
 • Vertical alignment option: one of baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom
 • Controls the vertical alignment of a non-floating inline image with the text before or after the image, and in the same block (the default vertical alignment is middle).
  • link={target} — Allows to change the target (to an arbitrary page title, or URL) of the generated link, activable on the rendered image surface; e.g. [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.wikipedia.org]] renders as   (external link), or [[File:Example.jpg|20px|link=MediaWiki]] renders as   (internal link).
  • link= (with an empty value) — (MediaWiki 1.14+) Displays an image without any activable link; e.g. [[File:Example.jpg|20px|link=]] renders as  .
 • If there is a space character between link and the equals sign, the link statement will be treated as a caption.
 • Including some HTML character equivalents, like %22 for ", can cause the link statement to be treated as a caption (see phabricator:T306216).
 • ! for MW 1.24 and lower: If you set |link=| (empty), then no title will be rendered. (See phabricator:T23454.)
 • Other specific options:
  • alt={alternative text} — (MediaWiki 1.14+) Defines the alternative text (maps to the HTML attribute alt="..." of the generated ‎<img /> element) of an image that will be rendered if either the referenced image cannot be downloaded and embedded, or if the support media must use the alternative description text (e.g. when using a Braille reader or with accessibility options set by the user in its browser).
 • If there is a space character between alt and the equals sign, the alt statement will be treated as a caption.
  • page={number}Renders the specified page number (currently only applicable when showing a .djvu or .pdf file).
  • thumbtime={number}Renders a thumbnail from the video at the specified timestamp in seconds or MM:SS or HH:MM:SS format (only applicable when showing a video file).
  • start={number}When video playback is started it will start at the specified timestamp in seconds or MM:SS or HH:MM:SS format (only applicable when showing a video file).
  • mutedWhen media playback is started, audio will be muted.
  • loopMedia will loop continuously. (only applies to audio and video)
  • lossy={false} — (PagedTiffHandler ) For using PNG instead of JPG thumbnails for Tiff images
  • class={html class} — (MediaWiki 1.20+)Defines classes (maps to the HTML attribute class="..." of the generated ‎<span>...‎</span> element wrapped around the ‎<img /> element).
Default behavior since MediaWiki 1.40, optional since MediaWiki 1.36.[1] Previously the class was applied directly to the ‎<img /> element.[2]
  • lang={language code} — (MediaWiki 1.22+) For SVG files containing <switch> statements varying on a systemLanguage attribute, selects what language to render the file in. The default is the page language (defaults to project default language on most projects).

If a parameter does not match any of the other possibilities, it is assumed to be the caption text. If more than one non-parameter string is present, the final non-parameter string will be used as the caption. Caption text shows below the image in thumb and frame formats, or as tooltip text in any other format. Caption text displayed in the thumb and frame formats may contain wiki links and other formatting. MediaWiki extensions can add additional options.

If 'alt' is not specified and a caption is provided, the alternative text will be created automatically from the caption, stripped of formatting, except when in thumb or frame mode since the caption is already readable by screen readers in that case.

The actual default behavior is to display the multimedia file in its full size. This may lead to responsive problems if the file width is bigger than the page. See the Task phab:T113101 for further details.


Format

Följande tabell visar effekterna av alla tillgängliga format.

When the height of an image in thumbnail is bigger than its width (i.e. in portrait orientation rather than landscape) and you find it too large, you may try the option upright=N, where N is the image's aspect ratio (its width divided by its height, defaulting to 0.75). The alternative is to specify the desired maximum height (in pixels) explicitly.

Note that by writing thumb={filename}, you can use a different image for the thumbnail.

Size and frame

Among different formats, the effect of the size parameter may be different, as shown below.

 • For how it appears when its size is not specified, see Format section above.
 • When the format is not specified, or only bordered, the size can be both reduced and enlarged to any specified size.
 • In the examples below, the original size of the image is 400×267 pixels.
 • An image with frame always ignores the size specification; the original image will be reduced if it exceeds the maximum size defined in user preferences, and the page information will display a Linter error.
 • The size of an image with thumb or frameless can be reduced, but cannot be enlarged beyond the original size of the image.
Format Reducerad Förstorad
(not specified)
[[File:example.jpg|50px]]

 

[[File:example.jpg|500px]]

 


border
[[File:example.jpg|border|50px]]

 

[[File:example.jpg|border|500px]]

 


frame
[[File:example.jpg|frame|50px]]
 
[[File:example.jpg|frame|500px]]
 


thumb
[[File:example.jpg|thumb|50px]]
 
[[File:example.jpg|thumb|500px]]
 


frameless
[[File:example.jpg|frameless|50px]]

 

[[File:example.jpg|frameless|500px]]

 

Horizontal alignment

Note that when using the frame or thumb[nail] formats, the default horizontal alignment will be right for left-to-right languages, and left for right-to-left languages.

Beskrivning Inmatning Resultat
no horizontal alignment specified, or default alignment
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: yes
... text text text
[[File:example.jpg|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

  text text text ...

specify horizontal alignment as: none
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: center
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: left
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: right
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

Vertical alignment

The vertical alignment options take effect only if the image is rendered as an inline element and is not floating. They alter the way the inlined image will be vertically aligned with the text present in the same block before and/or after this image on the same rendered row.

Note that the rendered line of text where inline images are inserted (and the lines of text rendered after the current one) may be moved down (this will increase the line-height conditionally by additional line spacing, just as it may occur with spans of text with variable font sizes, or with superscripts and subscripts) to allow the image height to be fully displayed with this alignment constraint.

Toggle source code view
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''top:''' [[File:Example.jpg|20px|top]] [[File:Example.jpg|40px|top]] [[File:Example.jpg|100px|top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-top:''' [[File:Example.jpg|20px|text-top]] [[File:Example.jpg|40px|text-top]] [[File:Example.jpg|100px|text-top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sup>super:</sup> [[File:Example.jpg|20px|super]] [[File:Example.jpg|40px|super]] [[File:Example.jpg|100px|super]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''baseline:''' [[File:Example.jpg|20px|baseline]] [[File:Example.jpg|40px|baseline]] [[File:Example.jpg|100px|baseline]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sub>'''sub:'''</sub> [[File:Example.jpg|20px|sub]] [[File:Example.jpg|40px|sub]] [[File:Example.jpg|100px|sub]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''default:''' [[File:Example.jpg|20px]][[File:Example.jpg|40px]] [[File:Example.jpg|100px]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''middle:''' [[File:Example.jpg|20px|middle]] [[File:Example.jpg|40px|middle]] [[File:Example.jpg|100px|middle]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-bottom:''' [[File:Example.jpg|20px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|40px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|100px|text-bottom]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''bottom:'' [[File:Example.jpg|20px|bottom]] [[File:Example.jpg|40px|bottom]] [[File:Example.jpg|100px|bottom]]
<del>text</del></u></span></p>

To show the alignment result more clearly, the text spans are overlined and underlined, the font-size is increased to 200%, and the paragraph block is outlined with a thin border; additionally images of different sizes are aligned:

text top:       text

text text-top:       text

text super:       text

text baseline:       text

text sub:       text

text default:       text

text middle:       text

text text-bottom:       text

text bottom:       text

Notes:

 1. The "middle" vertical alignment position of the image (which is also the default) usually refers to the middle between the x-height and the baseline of the text (on which the vertical middle of the image will be aligned, and on which usually the text may be overstroke), but not to the middle of the line-height of the font-height that refers to the space between the "text-top" and "text-bottom" positions ; the font-height excludes:
  • the additional line separation spacing normally divided equally into two line-margins (here 0.5em, according to line-height set to 200%) above and below the font-height).
  • the additional line spacing which may be added by superscripts and subscripts.
 1. However, if the image height causes its top or bottom position to go above or below the normal full line-height of text, the middle position will be adjusted after the increasing the top and/or bottom line-margins so that the image can fit and align properly, and all images (including those with smaller heights) will be vertically centered on the adjusted middle position (for computing the effective line-height, the text of each rendered row with the larger font-height will be considered).
 1. The "text-top" and "text-bottom" alignment positions also excludes the extra line spacing added by superscripts and subscripts, but not the additional line-spacing defined by the line-height.
 1. The "top" and "bottom" alignment positions take into account all these extra line spacings (including superscripts and subscripts, if they are present in a rendered line span).

When the image alignment constrains the image to grow above or below the normal line-spacing, and the image is not absolutely positioned, the image will cause the "top" and "bottom" positions to be adjusted (just like superscripts and subscripts), so the effective line-height between rendered lines of text will be higher.

 1. The "underline", "overline" and "overstrike" text-decoration positions should be somewhere within these two limits and may depend on the type and height of fonts used (the superscript and subscript styles may be taken into account in some browsers, but usually these styles are ignored and the position of these decorations may not be adjusted); so these decorations normally don't affect the vertical position of images, relatively to the text.

Stopping the text flow

On occasion it is desirable to stop text (or other inline non-floating images) from flowing around a floating image. Depending on the web browser's screen resolution and such, text flow on the right side of an image may cause a section header (for instance, == My Header ==) to appear to the right of the image, instead of below it, as a user may expect. The text flow can be stopped by placing <br clear=all> (or if you prefer, <div style="clear: both"></div>) before the text that should start below the floating image. (This may also be done without an empty line by wrapping the section with the floating images with <div style="overflow: hidden"></div>, which clears all floats inside the div element.)

All images rendered as blocks (including non-floating centered images, left- or right-floating images, as well as framed or thumbnailed floating images) are implicitly breaking the surrounding lines of text (terminating the current block of text before the image, and creating a new paragraph for the text after them). They will then stack vertically along their left or right alignment margin (or along the center line between these margins for centered images).

Altering the default link target

The following table shows how to alter the link target (whose default is the image description page) or how to remove it. Changing the link does not alter the format described in the previous sections.

Varning:

The licencing requirements on your wiki may not allow you to remove all links to the description page that displays the required authors attributions, the copyrights statements, the applicable licencing terms, or a more complete description of the rendered image (including its history of modifications).
If you change or remove the target link of an image, you will then have to provide somewhere else on your page an explicit link to this description page, or to display the copyright and author statement and a link to the applicable licence, if they are different from the elements applicable to the embedding page itself.
Your wiki policy may restrict the use of the alternate link parameter, or may even enforce a prohibition of alternate link parameters for embedded media files (in which case, the link parameter will be ignored), or may only accept them after validation by authorized users or administrators.


Rendering a gallery of images

Gallery syntax

It's easy to make a gallery of thumbnails with the ‎<gallery> tag. Syntaxen är:

<gallery>
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
{...}
</gallery>

Note that the image code is not enclosed in brackets when enclosed in gallery tags.

Captions are optional, and may contain wiki links or other formatting.

The words "center", "left", and "right" used as captions cause false-positive Linter errors. See ärende T275074 for details.

Some of the parameters controlling thumb output can also be used here, specifically the ones that modify the file (as opposed to ones that control where in the page the image falls). For example, with multi-paged media like pdfs, you can use code like page=4 and with videos you can use thumbtime=10.

The File: prefix can be omitted. However, it is helpful to include it as an aid for quickly locating image specifiers in the wikitext (for example, when cleaning up page layout).

Till exempel:

<gallery>
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|a link to [[Help:Contents]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers
File:Example.jpg|''italic caption''
File:Example.jpg|Links to external website|link=https://example.com
File:Example.jpg|link=w:Main_Page|Internal link
Example.jpg|on page "{{PAGENAME}}"
File:Using Firefox.pdf|page=72
</gallery>

är formaterat som:

mode parameter

MediaWiki-version:
1.22

Starting in 1.22 a mode parameter is available, taking options as follows:

 • traditional is the original gallery type used by MediaWiki.
 • nolines is similar to traditional, but with no border lines.
 • packed causes images to have the same height but different widths, with little space between the images.

The rows in this responsive mode organize themselves according to the width of the screen.

 • packed-overlay shows the caption overlaid on the image, in a semi-transparent white box.
 • packed-hover is similar to packed-overlay, but with the caption and box only showing up on hover.
 • slideshow creates a slideshow of the images.

Till exempel:

<gallery mode="packed-hover">
Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar)
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
</gallery>

Gives (mode: packed-hover):

Examples of the other modes:

mode="traditional"

mode="nolines"

mode="packed"

mode="packed-overlay"

mode="packed-hover"

MediaWiki-version:
1.28

mode="slideshow"

Optional gallery attributes

The gallery tag itself takes several additional parameters, specified as attribute name-value pairs:

<gallery {parameters}>
{images}
</gallery>
 • caption="{caption}": (caption text between double quotes for more than a word) sets a caption centered atop the gallery. Only plain text may be used in the caption; formatting, templates and the like will not work.
 • widths={width}px: sets the (max) widths of the images; the default value is 120px.

(It has no effect if mode is set to one of the following: packed, packed-overlay, packed-hover, slideshow.) Note the plural: widths.

 • heights={heights}px: sets the (max) heights of the images; the default value is 120px.

(It has no effect if mode is set to slideshow.)

 • perrow={integer}: sets the number of images per row.

(It has no effect if mode is set to one of the following: packed, packed-overlay, packed-hover, slideshow.) 0 means automatically adjust based on width of screen.

 • showfilename={anything}: Show the filenames of the images in the individual captions for each image (1.17+).
 • mode={traditional|nolines|packed|packed-hover|packed-overlay|slideshow}: See section above (1.22+; 1.28+ for "slideshow").
 • showthumbnails: For "slideshow" mode only, display the strip with image thumbnails below the slideshow by default (1.29+).
The widths and heights parameters are taken more as suggestions than strict values for packed (and related) modes. Packed modes will adjust the width of images in order to make each row the same length.
Exempel 1

Syntax:

<gallery widths=300px heights=200px>
File:Example.jpg|Lorem ipsum
File:Example.jpg|Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
</gallery>

Resultat:

Exempel 2

Syntax:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="sunflowers are groovy">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Resultat:

Row of images that will wrap to browser width

One way that works for a row of images with varying widths is not to use "thumb" or "left" or "none". If "thumb" is not used (and thus no captions) a row of images will wrap to the browser width. If necessary, narrow the browser window to see the images wrap to the next row.

[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|100px]]
[[File:Example.jpg|150px]]
[[File:Example.jpg|250px]]
[[File:Example.jpg|200px]]
[[File:Example.jpg|50px]]
[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|175px]]

               

To wrap images of varying widths with captions it is necessary to use div HTML for an unordered list. Along with style="display: inline-block;". For more info and ideas see: Give Floats the Flick in CSS Layouts.

<div><ul> 
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 •  
  Caption 1
 •  
  Caption 2
 •  
  Caption 3
 •  
  Caption 4
 •  
  Caption 5
 •  
  Caption 6
 •  
  Caption 7
 •  
  Caption 8

To align the top edge of images add the vertical-align command

<div><ul> 
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 •  
  Caption 1
 •  
  Caption 2
 •  
  Caption 3
 •  
  Caption 4
 •  
  Caption 5
 •  
  Caption 6
 •  
  Caption 7
 •  
  Caption 8

Some wiki farms do not have all gallery options (such as "widths"). Also, sometimes one wants varying widths for images in a row. Outside of a gallery, or the div HTML, it is impossible to have individual captions for images in a row of images that will wrap to the browser width. Try it and see. Nothing else using wikitext works correctly. Images will either overlap stuff on the right, or force a horizontal scroll bar.

Using a left float ("left") for some images, combined with "none" for some of the images, will not work consistently either, especially if there is also a right sidebar of images. Weird things will occur. At narrower browser or screen widths an image out of the row may appear far down the page after the end of the right sidebar of images.

Länkbeteende

By default an image links to its file description page. The "link=" option modifies this behavior to link to another page or website, or to turn off the image's linking behavior.

Alternatively, you can create a text link to a file description page or to the file itself. Se Help:Linking to files .

Display image, link it to another page or website

Use "link=" option to link image to another page or website:

Clicking on the below image will take you to MediaWiki:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=MediaWiki]]

 

Clicking on the below image will take you to example.com:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=http://example.com]]

 

Display image, turn off link

Use "link=" option with no value assigned to turn link off entirely; the below image is not a link:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=]]

 

Link to an image

Add : as a prefix to the link you need to create.

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]]

File:MediaWiki-2020-logo.svg

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|Wiki]]

Wiki

Directly linking to an image

The above examples link to the image's description page. To directly link to an image, the pseudo-namespace Media: can be used on MediaWiki pages:

[[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]]

Media:MediaWiki-2020-logo.svg

Direct links from external sites

Another possibility is to use the Special:Redirect/file page (or its alias Special:Filepath). Unlike the above example, you can link to it from external websites as well as from MediaWiki pages.

[[Special:Redirect/file/Wikipedia.png]]

The parameters height and width can also be added to return a specific size of the image. The image aspect ratio is always preserved.

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Redirect/file/Wikipedia.png&width=100&height=100

Obtaining the full URL of an image

To obtain the full path of an image (without going through redirects as shown above), some Magiska ord can be used.

{{filepath:MediaWiki-2020-logo.svg}}

Becomes:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

In the event that this is used from a template where the File: namespace needs to be removed, {{PAGENAME}} can do so:

{{filepath:{{PAGENAME:File:MediaWiki-2020-logo.svg}}}}

Becomes:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

Files at other websites

You can link to an external file available online using the same syntax used for linking to an external web page. With these syntaxes, the image will not be rendered, but only the text of the link to this image will be displayed.

[http://url.for/some/image.png]

Or with a different displayed text:

[http://url.for/some/image.png link text here]

Additional MediaWiki markup or HTML/CSS formatting (for inline elements) is permitted in this displayed text (except for embedded links that would break the surrounding link):

[http://www.example.com/some/image.png Example '''<del>rich</del>''' ''<ins>link text</ins>'' here.]

which renders as:

Example rich link text here.

If it is enabled on your wiki (see Manual:$wgAllowExternalImages ), you can also embed external images. To do that, simply insert the image's URL:

http://url.for/some/image.png

Embedded images can be resized by the CSS transform property. They also may be formatted by surrounding MediaWiki markup or HTML/CSS code.

If this wiki option is not enabled, the image will not be embedded but rendered as a textual link to the external site, just like above, unless the site's Manual:$wgAllowExternalImagesFrom has a value.

Se även