Help: Obrázky

This page is a translated version of the page Help:Images and the translation is 95% complete.
PD Poznámka: Editací této stránky souhlasíte s uvolněním svého příspěvku pod licencí CC0. Více informací se dočtete na stránce Public Domain Help Pages.
PD

Tato stránka vysvětluje syntaxi obrázku při editaci wiki. Aby bylo možné použít na stránce obrázek, tak ho musíte nejprve vy, nebo někdo jiný do wiki vložit.

Link na obrázek, který je uložen na MediaWiki serveru tvoří, kromě jména souboru, také prefix jmenného prostoru File: (i když stále lze použít i původní jmenný prostor Image:). Jmenný prostor Media: lze také použít, pokud chceme vytvořit přímý link na vložený soubor (obrázek pak nebude interpretován jako stránka MediaWiki).

Podporované formáty obrázků

Ve výchozím stavu jsou podporovány následující formáty:

 • .jpg nebo .jpeg - bitmapový obrázek je komprimovaný podle standardu JPEG (ztrátový formát, který se hodí především pro fotografie).
 • .png - bitmapový obrázek ve formátu PNG (formát Portable Network Graphic specifikovalo konsorcium W3).
 • .gif - bitmapový obrázek ve formátu GIF (Graphics Interchange Format).

Další formáty, které používá Wikimedia, a s nimiž se lze setkat i jinde (jejich použití, ale může vyžadovat další nastavení, takže ve výchozím nastavení nemusí být dostupné):

 • .svg - vektorové obrázky ve formátu SVG (formát Scalable Vector Graphics specifikovalo konsorcium W3). Viz Manuál:Administrace obrázků#SVG.
 • .tiff - Formát označeného obrázku. Často se používá u fotografií určených pro archivaci, které mají mít zachováno vysoké rozlišení. Obvykle se používá s Extension:PagedTiffHandler .
 • .ogg, .oga, .ogv - Formát ogg je určen pro multimediálné soubory (může obsahovat obraz i zvuk). Nejde sice přímo o obrazový formát, ale chová se podobně. Obvykle se používá s Extension:TimedMediaHandler .
 • .pdf - vícestránkové dokumenty ve formátu PDF (Specifikace pro Portable Document Format pochází od Adobe). Obvykle se používá v kombinaci s Extension:PdfHandler
 • .djvu - bitmapový formát s wavelet kompresí pro vícestránkové dokumenty DejaVu (nejčastěji se s ním lze setkat u naskenovaných knih). Viz Manual:How to use DjVu with MediaWiki
  Ze souboru ve formátu .pdf nebo .djvu lze v jednom okamžiku na stránce zobrazit pouze jednu stránku.

Podporované jsou i další typy souborů, ale ty nelze zobrazit jako obrázek.

Vložení obrázku

Syntaxe

Plná syntaxe pro zobrazení obrázku vypadá takto:

[[File:filename.extension|options|caption]]

Parametr options zastupuje řadu dalších parametrů, které jsou od sebe, odděleny svislítkem (|), které však nemusí být uvedeny vůbec:

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud pro všechny níže uvedené možnosti použijete malá písmena (např. použijte thumb, nikoli Thumb). Některé možnosti fungují, když začínají velkým písmenem, ale většina se ignoruje. (Další podrobnosti na task T216566.)
 • Parametr určující formát zobrazení: lze použít vždy pouze jeden z následujících border, frameless, frame (nebo framed), thumb (nebo thumbnail). Pokud je k dispozici více možností, může být vykreslení obrazu neočekávané.
  Rozhoduje o tom, jak bude vložený obrázek na stránce vypadat a kam bude vůči zbytku stránky umístěn.
Pokud použijete více než jednu z výše uvedených možností, mohou být výsledky neočekávané a nezobrazí se žádná chyba. Podrobnosti viz task T264464.
 • Parametr, kterým lze upravit velikost: opět lze použít jen jednu z následujících možností
  • {šířka}px — Upraví velikost obrázku tak, aby jeho šířka odpovídala uvedené šířce v pixlech, bez ohledu na výšku. (Only whole-number pixel values are supported. Je povolen mezerník mezi hodnotou šířky a „px“.)
  • x{výška}px — Upraví velikost obrázku tak, aby jeho výška odpovídala uvedené výšce v pixlech, bez ohledu na šířku Only whole-number pixel values are supported. A space character between the height value and "px" is permitted.
  • {šířka}x{výška}px — Upraví velikost obrázku tak, aby se všemi rozměry vešel do uvedené šířky a výšky v pixlech Only whole-number pixel values are supported. A space character between the width value and "px" is permitted.
  • upright — Upraví velikost obrázku tak, aby výsledná velikost vyhovovala preferencím uživatele (hodí se především u obrázků, které jsou vyšší než širší). Nastavení |upright=1.0| zobrazí obrázek na výchozí šířce obrazu uživatele. |upright=2.0| zobrazí obrázek na dvojnásobku výchozí šířky uživatele.
  Obrázek si vždy zachová poměr stran.
  Obrazy v neškálovatelných typech médií lze zmenšit, ale ne zvětšit; např. bitmapové obrázky nelze zvětšit.
  Nastavení upright nevyžaduje znaménko rovná se, tj. |upright 2.0| funguje stejně jako |upright=2.0|.
  Při použití bez hodnoty nebo znaménka rovná se (např. |upright|), výchozí hodnota je |upright=0.75| (ačkoli |upright=| je stejné jako |upright=1.0|)
  Pokud jsou přítomny |upright| a |upright=number|, bude první |upright| ignorována. Další podrobnosti na task T216003.
  Pokud je mezi „upright“ a znaménkem rovná se mezera (např. |upright =number|) nebo pokud hodnota „upright“ obsahuje nečíselné znaky, hodnota upright bude ignorována). Další podrobnosti na task T216003.
  Maximální velikost zobrazeného obrázku závisí na použitém formátu a velikosti výchozího souboru (což může být závislé na jeho typu).
 • Parametr určující horizontální zarovnání: může být uveden pouze jeden z následujících left, right, center, none. Pokud je k dispozici více z těchto možností, použije se pouze první
  Ovlivňuje horizontální zarovnání obrázku vůči textu (ať již je vložen jako řádkový, plovoucí či blokový element). Ve výchozím nastavení není hodnota zarovnání žádná.
 • Parametr pro vertikální zarovnání: může být baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom
  Ovlivňuje vertikální zarovnání obrázku vůči textu, který se nachází spolu s ním v rámci stejného blokového elementu před ním nebo za ním (výchozí hodnota vertikálního zarovnání je middle). Parametr nemá vliv, pokud je obrázek vložen jako plovoucí element.
 • Parametr odkaz: může být buď
  • link={cíl odkazu} — Umožňuje změnit cíl vygenerovaného odkazu (zpravidla na nějakou jinou stránku, nebo URL), který je aktivní nad celou plochou vygenerovaného obrázku; např. [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.wikipedia.org]] se vygeneruje jako   (externí link), zatím co [[File:Example.jpg|20px|link=MediaWiki]] jako   (interní link).
  • link= (bez uvedené hodnoty) — (MediaWiki 1.14+) Se vygeneruje jako obrázek bez aktivního linku; [[File:Example.jpg|20px|link=]] se vygeneruje jako  .
  Pokud je mezi link a znaménkem rovná se mezera, bude odkaz na odkaz považován za titulek.
 • Including some HTML character equivalents, like %22 for ", can cause the link statement to be treated as a caption (see phabricator:T216003).
 • ! pro MW 1.24 a nižší: Pokud nastavíte |link=| (bez nějaké hodnoty), pak se nevygeneruje žádný title. (Viz phabricator:T23454.)
 • Další možné parametry:
  • alt={alternative text} - (MediaWiki 1.14+) Definuje alternativní text (mapuje na atribut HTML alt="..." vygenerovaného ‎<img /> obrazu), který bude vykreslen, pokud nelze odkazovaný obrázek stáhnout a vložit nebo pokud podpůrné médium musí použít alternativní text popisu (např. při použití čtečky Braillova písma nebo s možnostmi usnadnění přístupu) nastaveno uživatelem v prohlížeči.
  Pokud je mezi alt a znaménkem rovná se mezera, bude příkaz alt považován za titulek.
  • page={number} - Vykreslí zadané číslo stránky (aktuálně použitelné pouze při zobrazování souboru .djvu nebo .pdf).
  • class={html class}- (MediaWiki 1.20+) Definuje třídy (mapuje na atribut HTML class="..." vygenerovaného prvku ‎<img />).
  • lang={jazykový kód} - (MediaWiki 1.22+) Pro soubory SVG obsahující příkazy <switch> u atributu systemLanguage vybere, v jakém jazyce se má soubor vykreslit. Výchozí nastavení je jazyk stránky (výchozí nastavení je výchozí jazyk pro většinu projektů).

Pokud parametr neodpovídá žádné další možnosti, předpokládá se, že se jedná o text titulku. Je-li přítomen více než jeden neparametrový řetězec, použije se jako titulek finální neparametrový řetězec. Text titulků se zobrazuje pod obrázkem ve formátech thumb a frame nebo jako text nápovědy v jakémkoli jiném formátu. Text titulků zobrazený ve formátech thumb a frame může obsahovat odkazy wiki a další formátování. Rozšíření MediaWiki mohou přidávat další možnosti.

Pokud není zadán „alt“ a je k dispozici popisek. Alternativní text bude vytvořen automaticky z titulku, zbavený formátování. S výjimkou případů, kdy je v režimu thumb nebo frame, protože titulek je již čitelný pro čtečky obrazovky.

Skutečným výchozím chováním je zobrazit multimediální soubor v plné velikosti. Pokud je šířka souboru větší než stránka, může to vést k problémům s odezvou. Další podrobnosti viz zadání phab:T113101.

Formát

Následující tabulka ukazuje účinek všech dostupných formátů.

Pokud je výška obrázku v náhledu větší než jeho šířka (tj. V orientaci na výšku, nikoli na šířku) a zjistíte, že je příliš velká, můžete zkusit možnost upright=N, kde N je poměr stran obrázku (jeho šířka dělená jeho výškou, výchozí nastaveno na 0,75). Alternativou je explicitně zadat požadovanou maximální výšku (v pixelech).

Pamatujte, že napsáním thumb={filename} můžete pro miniaturu použít jiný obrázek.

Velikost a rámeček

U různých formátů se účinek parametru size může lišit, jak je ukázáno níže.

 • Informace o tom, jak se zobrazuje, když není uvedena jeho velikost, viz část Formát výše.
 • Pokud formát není zadán nebo je upraven pouze border (ohraničení), velikost lze zmenšit a zvětšit na libovolnou zadanou velikost.
 • V příkladech níže je původní velikost obrázku 400 × 267 pixelů.
 • Obrázek s rámečkem frame vždy ignoruje specifikaci velikosti, původní obrázek bude zmenšen, pokud překročí maximální velikost definovanou v uživatelských preferencích.
 • Velikost obrázku s thumb nebo frameless lze zmenšit, ale nelze ji zvětšit nad původní velikost obrázku.
Formát Reduced Enlarged
(not specified)
[[File:example.jpg|50px]]

 

[[File:example.jpg|500px]]

 


border
[[File:example.jpg|border|50px]]

 

[[File:example.jpg|border|500px]]

 


frame
[[File:example.jpg|frame|50px]]
 
[[File:example.jpg|frame|500px]]
 


thumb
[[File:example.jpg|thumb|50px]]
 
[[File:example.jpg|thumb|500px]]
 


frameless
[[File:example.jpg|frameless|50px]]

 

[[File:example.jpg|frameless|500px]]

 

Horizontální zarovnání

Při použití formátů frame nebo thumb[nail] bude výchozí vodorovné zarovnání right pro jazyky zleva doprava a left pro jazyky zprava doleva.

Popis Napíšete Zobrazí se
není zadáno vodorovné zarovnání nebo výchozí zarovnání
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: yes
... text text text
[[File:example.jpg|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

  text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: none
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: center (střed)
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: left (vlevo)
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: right (vpravo)
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
 
caption

text text text ...

Vertikální zarovnání

Možnosti svislého zarovnání se projeví pouze v případě, že je obrázek vykreslen jako vložený prvek a není plovoucí. Mění způsob, jakým bude inline obrázek svisle zarovnán s textem přítomným ve stejném bloku před a nebo za tímto obrázkem na stejném vykresleném řádku.

Všimněte si, že vykreslený řádek textu, do kterého jsou vloženy vložené obrázky (a řádky textu vykreslené po aktuálním), může být posunut dolů (to zvýší výšku řádku podmíněné dalším rozestupem řádků, stejně jako to může nastat při rozpětí textu s proměnnou velikostí písma nebo s horními a dolními indexy), aby bylo možné s tímto omezením zarovnání plně zobrazit výšku obrázku.

Přepnout zobrazení zdrojového kódu
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''top:''' [[File:Example.jpg|20px|top]] [[File:Example.jpg|40px|top]] [[File:Example.jpg|100px|top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-top:''' [[File:Example.jpg|20px|text-top]] [[File:Example.jpg|40px|text-top]] [[File:Example.jpg|100px|text-top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sup>super:</sup> [[File:Example.jpg|20px|super]] [[File:Example.jpg|40px|super]] [[File:Example.jpg|100px|super]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''baseline:''' [[File:Example.jpg|20px|baseline]] [[File:Example.jpg|40px|baseline]] [[File:Example.jpg|100px|baseline]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sub>'''sub:'''</sub> [[File:Example.jpg|20px|sub]] [[File:Example.jpg|40px|sub]] [[File:Example.jpg|100px|sub]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''default:''' [[File:Example.jpg|20px]][[File:Example.jpg|40px]] [[File:Example.jpg|100px]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''middle:''' [[File:Example.jpg|20px|middle]] [[File:Example.jpg|40px|middle]] [[File:Example.jpg|100px|middle]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-bottom:''' [[File:Example.jpg|20px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|40px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|100px|text-bottom]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''bottom:'' [[File:Example.jpg|20px|bottom]] [[File:Example.jpg|40px|bottom]] [[File:Example.jpg|100px|bottom]]
<del>text</del></u></span></p>

Pro jasnější zobrazení výsledku zarovnání jsou rozpětí textu podtržené nahoře a dole. Velikost písma se zvětšuje na 200% a blok odstavce je vyznačen tenkým okrajem. Navíc jsou zarovnány obrázky různých velikostí:

text top:       text

text text-top:       text

text super:       text

text baseline:       text

text sub:       text

text default:       text

text middle:       text

text text-bottom:       text

text bottom:       text

Poznámky:

 1. "Střední" poloha svislého zarovnání obrázku (která je také výchozí) se obvykle vztahuje ke středu mezi výškou x a základní linií textu (na které bude zarovnán vertikální střed obrázku a na které obvykle může být text přepsán), ale ne uprostřed řádkové výšky fontové výšky, která odkazuje na mezeru mezi pozicemi „text-top“ a „text-bottom“; výška písma nezahrnuje:
  • další rozteč řádků je normálně rozdělena rovnoměrně na dva okraje řádků (zde 0,5em, podle výšky řádku nastavené na 200%) nad a pod výškou písma).
  • další řádkování, která mohou být přidána horními a dolními indexy.
 2. Pokud však výška obrázku způsobí, že jeho horní nebo dolní pozice přejde nad nebo pod normální celou výšku řádku, bude střední pozice upravena zvětšením horního a nebo spodního okraje, aby se obraz mohl správně umístit a zarovnat. Všechny obrázky (včetně obrázků s menšími výškami) budou svisle vystředěny na upravené střední poloze (pro výpočet efektivní výšky řádku se vezme v úvahu text každé vykreslené řady s větší výškou písma).
 3. Pozice zarovnání „text-top“ a „text-bottom“ také vylučují zvláštní řádkování přidané pomocí horních a dolních indexů, ale ne další řádkování definované výškou řádku.
 4. Pozice zarovnání „nahoře“ a „dole“ berou v úvahu všechna tato nadbytečná řádkování (včetně horních a dolních indexů, pokud jsou přítomny ve vykresleném rozmezí řádků). Když zarovnání obrazu omezí růst obrázku nad nebo pod normální rozteč čar a obraz není absolutně umístěn, způsobí, že se upraví pozice „horní“ a „dolní“ (stejně jako horní a dolní index), takže efektivní výška řádku mezi vykreslenými řádky textu bude vyšší.
 5. Pozice „podtržení nahoře“ (underline), „podtržení“ (overline) a „přeškrtnutí“ (overstrike) by měla být někde v rámci těchto dvou limitů a „může“ záviset na typu a výšce použitých fontů (mohou být brány v úvahu styly horního a dolního indexu v některých prohlížečích jsou tyto styly obvykle ignorovány a umístění těchto úprav nemusí být upraveno); takže tyto úpravy obvykle neovlivňují vertikální polohu obrázků, relativně k textu.

Zastavení toku textu

Příležitostně je žádoucí zabránit tomu, aby text (nebo jiné vložené nelétající obrázky) tekly kolem plovoucího obrazu. V závislosti na rozlišení obrazovky webového prohlížeče apod. Může tok textu na pravé straně obrázku způsobit, že se záhlaví sekce (například == Moje záhlaví ==) zobrazí napravo od obrázku. Místo pod ním, jak chce uživatel. Tok textu lze zastavit umístěním <br clear=all> (nebo pokud chcete, <div style="clear: both"></div>) před text, který by měl začínat pod plovoucím obrazem. (To lze také provést bez prázdného řádku zabalením sekce s plovoucími obrázky kódem <div style="overflow: hidden"></div>, který vymaže všechny plovoucí prvky uvnitř sekce div.)

Všechny obrázky jsou vykresleny jako bloky (včetně plovoucích obrazů center left nebo right, stejně jako framed nebo thumbnail) a implicitně přerušují okolní řádky textu (ukončení aktuálního bloku textu před obrázkem a vytvoření nového odstavce pro text za nimi). Poté se budou svisle skládat podél levého nebo pravého okraje zarovnání (nebo podél středové čáry mezi těmito okraji pro editační obrázky ve středu).

Změna výchozího cíle odkazu

Následující tabulka ukazuje, jak změnit cíl odkazu (jehož výchozí je stránka popisu obrázku) nebo jak jej odstranit. Změna odkazu nezmění formát popsaný v předchozích částech.

Varování:

Licenční požadavky na vaší wiki vám možná neumožní odstranit všechny odkazy na stránku s popisem, která zobrazuje požadované autorství, prohlášení o autorských právech, příslušné licenční podmínky nebo úplnější popis vykresleného obrazu (včetně historie jeho úprav).
Pokud změníte nebo odeberete cílový odkaz na obrázek, budete muset na své stránce umístit explicitní odkaz na tuto stránku s popisem nebo zobrazit prohlášení o autorských právech a autorech a odkaz na příslušnou licenci, pokud se liší od prvků použitelných pro samotnou vkládací stránku.
Vaše zásady wiki mohou omezit použití parametru alternativního odkazu nebo mohou dokonce vynucovat zákaz alternativních parametrů odkazu pro vložené mediální soubory (v tomto případě bude parametr odkazu ignorován). Nebo je může přijmout pouze po ověření oprávněnými uživateli nebo správci.

Vykreslování galerie obrázků

Syntaxe galerie

Vytvoření galerie miniatur pomocí značky ‎<gallery> je snadné. Syntaxe je:

<gallery>
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
{...}
</gallery>

Všimněte si, že kód obrázku není při uzavírání do značek galerie uzavřen v závorce.

Titulky jsou volitelné a mohou obsahovat odkazy wiki nebo jiné formátování.

The words "center", "left", and "right" used as captions cause false-positive Linter errors. See task T266406 for details.

Lze zde také použít některé parametry řídící výstup thumb, konkrétně ty, které upravují soubor (na rozdíl od těch, které určují, kde na stránce se obrázek zobrazuje). Například u vícestránkových médií, jako jsou pdf, můžete použít kód jako page=4.

Předponu File: lze vynechat. Je však užitečné zahrnout jej jako pomůcku pro rychlé nalezení specifikátorů obrázků ve wikitextu (například při čištění rozvržení stránky).

Například:

<gallery>
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|a link to [[Help:Contents]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers
File:Example.jpg|''italic caption''
Example.jpg|on page "{{PAGENAME}}"
File:Using Firefox.pdf|page=72
</gallery>

je formátován jako:

Parametr režimu

MediaWiki version:
1.22

Počínaje verzí 1.22 je k dispozici parametr módu mode, který má následující možnosti:

 • traditional je původní typ galerie používaný MediaWiki.
 • nolines je podobné traditional, ale bez hraničních čar.
 • packed způsobí, že obrázky budou mít stejnou výšku, ale různé šířky, s malou mezerou mezi obrázky. Řádky v tomto režimu responzivní se uspořádají podle šířky obrazovky.
 • packed-overlay zobrazuje titulek překrytý na obrázku v poloprůhledném bílém poli.
 • packed-hover je podobné překrytí packed-overlay, ale s titulkem a rámečkem se zobrazuje pouze na hover.
 • slideshow vytvoří prezentaci obrázků.

Například:

<gallery mode="packed-hover">
Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar)
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
</gallery>

Poskytuje (režim: packed-hover):

Příklady dalších režimů:

mode="traditional"

mode="nolines"

mode="packed"

mode="packed-overlay"

mode="packed-hover"

MediaWiki version:
1.28

mode="slideshow"

Nepovinné atributy galerie

Samotná značka galerie umožňuje několik dalších parametrů zadaných jako párový atribut název-hodnota:

<gallery {parameters}>
{images}
</gallery>
 • caption="{caption}": (text titulků mezi dvojitými uvozovkami pro více než jedno slovo) nastaví titulek na střed galerie. V titulku lze použít pouze prostý text; formátování, šablony a podobně nebudou fungovat.
 • widths={width}px: nastavuje (max.) šířku obrázků; výchozí hodnota je 120 pixelů. Poznámka: množné číslo: widths.
 • heights={heights}px: nastavuje (max) výšku obrázků; výchozí hodnota je 120 pixelů.
 • perrow={integer}: nastavuje počet obrázků na řádek. 0 znamená automatické nastavení podle šířky obrazovky.
 • showfilename={anything}: Zobrazuje názvy souborů obrázků v jednotlivých titulcích pro každý obrázek (1.17+).
 • mode={traditional|nolines|packed|packed-hover|packed-overlay|slideshow}: Viz část výše (1.22+; 1.28+ pro „slideshow“).
 • showthumbnails: Pouze v režimu „slideshow“ zobrazte pruh s miniaturami obrázků pod slideshow ve výchozím nastavení (1.29+).
Parametry šířky a výšky se pro zabalené (a související) režimy považují spíše za návrhy než za přísné hodnoty. Balené režimy upraví šířku obrázků tak, aby každý řádek měl stejnou délku.
Example 1

Syntax:

<gallery widths=300px heights=200px>
File:Example.jpg|Lorem ipsum
File:Example.jpg|Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
</gallery>

Result:

Příklad 2

Syntax:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="sunflowers are groovy">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Výsledek:

Řádek obrázků, které se zalomí do šířky prohlížeče

Jeden ze způsobů, který funguje pro řadu obrázků s různou šířkou, je nepoužívat „thumb“ nebo „left“ nebo „none“. Pokud není použit „thumb“ (a tedy žádné titulky), řádek obrázků se zalomí do šířky prohlížeče. Pokud je to nutné, zúžte okno prohlížeče a uvidíte obrázky zalomené na další řádek.

[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|100px]]
[[File:Example.jpg|150px]]
[[File:Example.jpg|250px]]
[[File:Example.jpg|200px]]
[[File:Example.jpg|50px]]
[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|175px]]

               

Pro zalamování obrázků s různou šířkou s titulky je nutné použít div HTML pro neuspořádaný seznam. Spolu s style="display: inline-block;". Další informace a nápady viz: Give Floats the Flick in CSS Layouts.

<div><ul> 
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 •  
  Caption 1
 •  
  Caption 2
 •  
  Caption 3
 •  
  Caption 4
 •  
  Caption 5
 •  
  Caption 6
 •  
  Caption 7
 •  
  Caption 8

To align the top edge of images add the vertical-align command

<div><ul> 
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 •  
  Caption 1
 •  
  Caption 2
 •  
  Caption 3
 •  
  Caption 4
 •  
  Caption 5
 •  
  Caption 6
 •  
  Caption 7
 •  
  Caption 8

Některé farmy wiki nemají všechny možnosti galerie (například „šířky“). Někdy také někdo chce různé šířky obrázků v řadě. Mimo galerii nebo div HTML není možné mít jednotlivé titulky pro obrázky v řadě obrázků, které se zabalí do prohlížeče. Zkuste to a uvidíte. Nic jiného pomocí wikitextu nefunguje správně. Obrázky buď překrývají věci napravo, nebo vynucují vodorovný posuvník.

Použití levého float („vlevo“) pro některé obrázky v kombinaci s „none“ pro některé z obrázků nebude fungovat důsledně, zejména pokud existuje také pravý postranní panel obrázků. Objeví se divné věci. Při užších šířkách prohlížečů nebo obrazovek se může obraz mimo řádek objevit až příliš daleko za stránkou na konci pravého postranního panelu obrázků.

Chování odkazu

Ve výchozím nastavení obrázek odkazuje na stránku s popisem souboru. Možnost „link=“ upravuje toto chování tak, že odkazuje na jinou stránku nebo web nebo vypíná chování při propojování obrázku.

Alternativně můžete vytvořit textový odkaz na stránku popisu souboru nebo na samotný soubor. Viz Help:Linking to files .

Zobrazit obrázek, odkaz na jinou stránku nebo web

Pomocí možnosti „link=“ můžete obrázek propojit s jinou stránkou nebo webem:

Kliknutím na obrázek níže se dostanete na MediaWiki:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=MediaWiki]]

 

Kliknutím na obrázek níže se dostanete na stránku „example.com“:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=http://example.com]]

 

Zobrazit obrázek, vypnout odkaz

Použijte možnost „link=“ bez přiřazené hodnoty k úplnému vypnutí odkazu; níže uvedený obrázek není odkaz:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=]]

 

Odkaz na obrázek

Přidejte : (dvojtečku) jako předponu k odkazu, který potřebujete vytvořit.

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]]

File:MediaWiki-2020-logo.svg

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|Wiki]]

Wiki

Přímé propojení s obrázkem

Výše uvedené příklady odkazují na stránku popisu obrázku. K přímému propojení s obrázkem lze na stránkách MediaWiki použít pseudoměnný prostor Media::

[[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]]

Media:MediaWiki-2020-logo.svg

Přímé odkazy z externích webů

Další možností je použít stránku Special:Redirect/file (nebo její alias Special:Filepath). Na rozdíl od výše uvedeného příkladu na něj můžete odkazovat z externích webů i ze stránek MediaWiki.

[[Special:Redirect/file/Wikipedia.png]]

Parametry height a width lze také přidat, aby se vrátila konkrétní velikost obrázku. Poměr stran obrazu je vždy zachován.

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Redirect/file/Wikipedia.png&width=100&height=100

Získání úplné URL adresy obrázku

Chcete-li získat úplnou cestu k obrázku (bez přesměrování, jak je ukázáno výše), lze použít Nápověda:Kouzelná slova .

{{filepath:MediaWiki-2020-logo.svg}}

Stává se:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

V případě, že se použije ze šablony, kde je třeba odebrat jmenný prostor File:, {{PAGENAME}}:

{{filepath:{{PAGENAME:File:MediaWiki-2020-logo.svg}}}}

Stává se:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

Požadavky

Před použitím obrázků na stránce musí mít správce systému vaší wiki enabled file uploads a uživatel musí upload the file. Správci systému mohou také nastavit wiki, aby přijímala soubory z cizích repozitářů, například Wikimedia Commons. Pro změnu velikosti obrazu na straně serveru je nutné mít nakonfigurován škálovač (například GD2, ImageMagick atd.).

Soubory na jiných webech

Na externí soubor dostupný online můžete odkazovat pomocí stejné syntaxe jako při odkazování na externí webovou stránku. S těmito syntaxemi nebude obraz vykreslen, ale bude zobrazen pouze text odkazu na tento obrázek.

[http://url.for/some/image.png]

Nebo s jiným zobrazeným textem:

[http://url.for/some/image.png text odkazu je zde]

V tomto zobrazeném textu je povoleno další značkování MediaWiki nebo formátování HTML / CSS (pro vložené prvky) (s výjimkou vložených odkazů, které by přerušily okolní odkaz):

[http://www.example.com/some/image.png Příklad '''<del>rich</del>''' ''<ins>text odkazu</ins>'' zde.]

která se vykresluje jako: Příklad rich text odkazu zde.

Pokud je na vaší wiki povoleno (viz Manual:$wgAllowExternalImages ), můžete také vložit externí obrázky. Chcete-li to provést, jednoduše vložte adresu URL obrázku:

http://url.for/some/image.png

Velikost vložených obrázků lze změnit pomocí vlastnosti CSS transform. Mohou být také formátovány okolním značením MediaWiki nebo kódem HTML / CSS.

Pokud tato možnost wiki není povolena, obrázek nebude vložen. Bude vykreslen jako textový odkaz na externí web, stejně jako výše, pokud hodnota Manual:$wgAllowExternalImagesFrom nemá hodnotu.

Viz též