Help:Sửa đổi

This page is a translated version of the page Help:Editing and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Editing can be done with the wikitext source editor, or with the visual editor.

The main parts of Wikidata have a different system of editing, without there being wikitext source text.

Sửa đổi

Sửa đổi nâng cao