Trợ giúp:Biên dịch nội dung/Dịch thuật/Chỉnh sửa

This page is a translated version of the page Help:Content translation/Translating/Editing and the translation is 79% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Chỉnh sửa bản dịch là một quá trình khác với chỉnh sửa một trang mới được tạo từ đầu. Trong bản dịch, khi bạn thêm đoạn văn vào bản dịch, hãy xem lại phiên bản ban đầu của bản dịch và điều chỉnh nội dung để làm cho nó có thể được đọc tự nhiên hơn. Một khi bạn đã hoàn thành một đoạn văn, bạn có thể tiếp tục với một đoạn khác. Mặc dù có sự khác biệt với quá trình chỉnh sửa một trang wiki, một số công cụ phổ biến thường được sử dụng cho cả hai trường hợp. Below there are more details about the translation mindset and the tools available for editing.

Quá trình dịch tập trung vào việc chuyển nội dung bài viết gốc sang một ngôn ngữ khác và xem xét nó để đảm bảo kết quả là một bản dịch tốt. Khi xuất bản bản dịch, bạn sẽ tạo phiên bản ban đầu của một bài viết. Một khi nó được xuất bản, nó sẽ phát triển độc lập với sự đóng góp của cộng đồng biên tập viên.

Bạn không cần phải dịch tất cả các phần của bài viết gốc. Bạn có thể quyết định dịch bao nhiêu tuỳ ý. Khi cân nhắc như vậy, tốt hơn là bạn nên chọn tạo ra một bản dịch ngắn nhưng chất lượng cao hơn một bản dịch dài nhưng không thể đọc một cách tự nhiên.

So sánh nguồn và nội dung dịch

Bản dịch được chỉnh sửa nằm bên cạnh bài viết gốc. Trình chỉnh sửa cạnh nhau giữ các đoạn văn gốc và dịch trực quan cạnh nhau ngay cả khi độ dài của chúng khác nhau. Sự sắp hàng trực quan này tạo điều kiện cho quá trình so sánh bản dịch với nội dung gốc và giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về những phần nào của tài liệu gốc đã được dịch và phần nào chưa được dịch.

Ngoài ra, các câu riêng lẻ bên trong một đoạn văn sẽ được tô sáng ở cả hai bên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng điều hướng. Lưu ý rằng việc tô sáng các câu tương ứng không phải lúc nào cũng hoàn hảo vì những hạn chế của các thuật toán được sử dụng để xác định ranh giới câu và lập bản đồ chúng, cũng như ảnh hưởng của việc người dùng chỉnh sửa nhiều.

Rich text editing

The translation editor represents content as rich text instead of exposing the internal Wikitext markup. This allows users to focus on content over the format of such content. In the translation process format is often established by the original document and the process of adaptation and review focuses on adapting the content properly while keeping the format.

Khi bài viết được xuất bản, người dùng có thể sử dụng trình soạn thảo của họ ở chế độ trực quan hoặc wikitext để chỉnh sửa nội dung hơn nữa, nhưng trình chỉnh sửa bản dịch chỉ hỗ trợ chế độ trực quan và không cung cấp chế độ xem wikitext. The metadata used to keep track of the corresponding paragraphs and sentences would add more noise to the wikitext view and would make it hard to keep it in place after contents are added or removed by the user.

Các công cụ chỉnh sửa phổ biến có sẵn khi cần

Các công cụ khác nhau được trình bày trong cột thứ ba bên cạnh bản dịch. Hầu hết các công cụ này nhằm mục đích kiểm soát và giúp xem lại bản dịch, nhưng bạn cũng có các công cụ có sẵn để điều chỉnh định dạng văn bản và thêm các yếu tố mới như liên kết, bản mẫu hoặc tập tin đa phương tiện.

Trình chỉnh sửa bản dịch dựa trên VisualEditor và hầu hết các công cụ và phím tắt thông thường cũng có sẵn khi dịch. Các tùy chọn để hoàn tác/làm lại các thay đổi, thay đổi định dạng văn bản hoặc thêm các yếu tố mới như tập tin đa phương tiện, bản mẫu, tài liệu tham khảo và hơn thế nữa.

Mặc dù bạn thường sẽ không thay đổi cấu trúc của bài viết gốc, các công cụ chỉnh sửa phổ biến có thể hữu ích trong một số trường hợp. It có thể một số nội dung sẽ không được chuyển một cách chính xác vì những hạn chế của bản dịch máy hoặc sự khác biệt trong các bản mẫu được sử dụng trong mỗi ngôn ngữ. Bạn có thể thay thế các phần tử còn thiếu này bằng các yếu tố tương đương có sẵn trong wiki mục tiêu.