Trợ giúp:Biên dịch nội dung/Bắt đầu

This page is a translated version of the page Help:Content translation/Starting and the translation is 97% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể bắt đầu một bản dịch. Một cách có thể được ưa thích hơn một cách khác tùy thuộc vào việc bạn đã có một bài viết để dịch trong tâm trí hay bạn muốn khám phá các ý tưởng mới để dịch thuật, hoặc bạn chỉ muốn tiếp tục một bản dịch hiện có mà bạn đã bắt đầu trước đó.

Lưu ý rằng công cụ Biên dịch nội dung vẫn đang trong giai đoạn beta và những điều được mô tả dưới đây chỉ có sẵn khi bạn bật tính năng beta này và đã đăng nhập.

Trang đóng góp của bạn được mở rộng để tích hợp khả năng dịch thuật trong menu để bắt đầu đóng góp mới. Điều này chỉ hiển thị trên trang đóng góp của riêng bạn khi công cụ Biên dịch nội dung được bật.

Trang đóng góp của bạn là điểm bắt đầu chính để bắt đầu dịch thuật. Bạn có thể truy cập trang này từ liên kết "Đóng góp" xuất hiện bên cạnh tên người dùng của bạn ở trên cùng. Trang này bao gồm quyền truy cập nhanh vào các cách thường xuyên để đóng góp, bao gồm cả quyền truy cập vào công cụ biên dịch.

Đây là liên kết đưa bạn tới bảng thống kê dịch thuật, nơi bạn có thể bắt đầu dịch bất cứ lúc nào.

Menu xuất hiện khi bạn di chuột con trỏ lên liên kết Đóng góp.

Để truy cập thuận tiện nhanh chóng, các tùy chọn được cung cấp để bắt đầu bản dịch trên trang đóng góp của bạn cũng được xuất hiện trên menu khi bạn di chuột trên liên kết "Đóng góp". Bằng cách này, số bước để truy cập các bản dịch của bạn được giảm đối với các thiết bị có thiết bị trỏ hỗ trợ di chuột.

Liên kết ngôn ngữ màu xám

Khi bạn đọc nội dung bằng một ngôn ngữ, bạn có thể tự hỏi liệu nội dung đó có sẵn bằng các ngôn ngữ khác mà bạn biết để tạo nội dung đó nếu nó bị thiếu hay không. Đối với những trường hợp đó, việc xuất hiện các ngôn ngữ trong đó nội dung bị thiếu có thể giúp việc đóng góp của bạn thuận tiện hơn.

Các liên kết đa ngôn ngữ màu xám được hiển thị trong danh sách các ngôn ngữ thông thường mà bạn có thể tìm thấy trên thanh bên của trang Wikipedia khi nó có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Không giống như các liên kết ngôn ngữ thông thường, các liên kết màu xám thể hiện rằng nội dung bạn đang xem bị thiếu trong ngôn ngữ tương ứng và bạn có thể giúp tạo mới chúng.

Liên kết màu xám chỉ được hiển thị cho các ngôn ngữ bạn đã truy cập trước đó, để tránh lấn át danh sách các ngôn ngữ bị thiếu mà bạn không có khả năng dịch sang.

Truy cập một ngôn ngữ màu xám sẽ hiển thị một hộp thoại nơi bạn có thể cung cấp tiêu đề cho bản dịch của mình và bắt đầu ngay lập tức.

Bảng thống kê biên dịch

 
Bảng điều khiển biên dịch nội dung, hiển thị đề xuất.

Bảng điều khiển biên dịch có thể được truy cập trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng một số cách truy cập được mô tả ở trên. Đây là vị trí trung tâm nơi bạn có thể quản lý bản dịch của mình, bắt đầu bản dịch mới, khám phá các đề xuất cho các bài viết để dịch và kiểm tra tiến trình dịch thuật của bạn.

Gợi ý

Bảng điều khiển bản dịch bao gồm một tab đề xuất nơi bạn có thể truy cập danh sách các đề xuất. Điều này rất thuận tiện khi bạn không có ý tưởng rõ ràng về những gì để dịch và bạn muốn tìm kiếm một chủ đề thú vị bị thiếu trong ngôn ngữ của bạn.

Các đề xuất được cung cấp kết hợp các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên các bản dịch trước đó bạn đã thực hiện cũng như các đề xuất chung dựa trên các ngôn ngữ bạn đã chọn. Tùy chọn làm mới đề xuất cho phép nhận đề xuất dựa trên một tiêu chí khác.

Invites to translate

The option to translate is also provided at different points where it may be relevant to editors as they participate in other contribution activities. The table below extracts from the Entry Point catalog the different opportunities specifically about translation. The notes include links to the Phabricator tickets and notes on the instrumentation identifiers.

Entry Point Name Contribution Type Platform(s) Screenshot(s) Performance Availability Notes
New Translation Translate an article from one language to another language Web (desktop)  
Translation as alternative to create article from scratch Translation (new article) Web (desktop and mobile)    If there is a relevant suggestion based on the title it is shown in the invite. Otherwise, the invite is shown only once for the user. "newbytranslation" (event source: "invite_new_article_creation")

Desktop (T216500) and Mobile (T298084)

Review recent translations Proofreading, and Translation (expand) Web (mobile)     Research suggests that users can easily and quickly discover it and interpret as a signal that some action was needed for the article [1] Logged-in users on mobile.

Articles published as a translation in the last 10 days, with less than 5 edits.

The article has no other notices (to give priority to community added ones), and is not a redirect.

"mfrecenttranslation" (event source: "recent_translation")

T287236

Translate a section the user recently edited in another language Translation (expand) Web (mobile)   On mobile, the user is in a page that they have edited in another language recently in their 10 latest significant edits (+500 bytes or more) for a section missing in the current language. "mfrecentedit" (event source: "recent_edit")

T287025

Surface missing languages to translate Translation (new article) Web (desktop and mobile)    Articles missing on a language relevant to the user. "mffrequentlanguages" (event source: "frequent_languages")

Desktop (T290972) and Mobile (T298032).

Search for missing language to translate Translation (new article) Web (mobile)   Research shows that searching for the availability of an article in a given language is often an initial step in the translation process.[2][3] Logged-in users on mobile.

Searching for a language the article is not available in (and mobile translation is supported).

"mflanguagesearcher" (event source: "content_language_selector")

T286470

More options from language selector Translation (new article) Web (desktop)    The Language selector provides access to additional options from the bottom corner. Logged-in users on desktop where Content Translation is available have an option to translate the page into more languages. T289840
Post-publish follow-up Translation (expand), and Proofreading (secondary) Web (mobile)   Logged-in user after publishing a translation for an article/section on mobile. (event source: "followup_after_publishing")

T241592