Pomoc:Blokowanie użytkowników

This page is a translated version of the page Help:Blocking users and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

Blokowanie użytkowników jest funkcją używaną przez administratorów, która umożliwia zablokowanie edytowania wiki dla wybranych adresów IP oraz zarejestrowanych użytkowników.

Blokowanie

Odwiedź stronę specjalną Specjalna:Blokuj i postępuj według poniższych kroków:

 1. Adres IP, nazwa użytkownika lub ID blokady: Wprowadź nazwę użytkownika, adres IP lub zakres IP do zablokowania w polu „Użytkownik“. Jeżeli blokujesz użytkownika, upewnij się czy nazwa jest wpisana poprawnie, ponieważ nieistniejący użytkownicy mogą być również blokowani. Zamiast ręcznego wpisywania możesz też kliknąć link „zablokuj“ na liście ostatnich zmian, wkładu użytkownika lub stronach historii, co spowoduje automatyczne uzupełnienie tego pola odpowiednią nazwą użytkownika lub adresem IP. Link „Zablokuj tego użytkownika“ jest obecny również w menu narzędziowym, kiedy przeglądana jest strona użytkownika lub jego dyskusji.
 2. Rodzaj blokady Pozwala na skonfigurowanie blokady, by zabronić poszczególne akcje, pozwalając na wszystkie inne.
  • Editing (wprowadzono w 1.33)(usunięto w 1.38) Jeśli zaznaczone, blokowany nie będzie mógł tworzyć zmian na stronach w wiki, włączając w to edytowanie, przenoszenie, przeglądanie oczekujących zmian i inne akcje zmian.
   • Całkowicie Zabrania blokowanemu dokonywania zmian na wszystkich stronach w całej wiki i tworzenia nowych stron.
   • Częściowo Zabrania blokowanemu dokonywania zmian tylko na podanych stronach lub na wszystkich stronach w podanych przestrzeniach nazw. Wszystkie inne strony mogą być edytowane, nowe strony mogą być utworzone, a pliki mogą być przesłane. Maksymalnie 10 stron może być dodanych do blokady, ale nieistniejące ("czerwony link") strony nie mogą być zablokowane. Odpowiadające strony dyskusji i podstrony nie są blokowane i muszą być podane osobno. Specific actions can also be blocked (e.g. creating pages) and these will be blocked sitewide even if there is also a partial block on editing specific pages or namespaces.
  • Blokada tworzenia konta: Zaznaczenie tej opcji zapobiegnie tworzeniu nowych kont przez zablokowanych użytkowników i z adresów IP.
  • Blokada wysyłania maili (przez wiki): Jeżeli zaznaczona, użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji Special:EmailUser. Jeżeli adres IP lub zakres zostanie zablokowany z tą opcją i nie zostanie ustawiona tylko dla anonimowych użytkowników, konta, które zalogują się z tego adresu IP lub zakresu nie będą mogli korzystać z tej funkcji.
  • Blokada edytowania własnej strony dyskusji: Ta opcja jest tylko dostępna, gdy $wgBlockAllowsUTEdit jest ustawiona na true; nie jest to domyślne w wersjach starszych niż MediaWiki 1.25. W 1.26 i nowszych jest ustawione na true. Zaznaczenie tej opcji zapobiegnie adresom IP, ich zakresom lub użytkownikom edycję ich własnych stron dyskusji. For a sitewide block, selecting this option prevents the IP address, range, or user from editing their own user talk page. Ta opcja jest zwykle ignorowana dla częściowych blokad; aby zapobiec temu, że częściowo zablokowany użytkownik będzie edytował własną stronę dyskusyjną, strona dyskusji musi być podana jako strona do zablokowania. Jedynym wyjątkiem do tego jest to, że częściowa blokada zabrania blokowanemu edytowania przestrzeni nazw "Dyskusja użytkownika"; w takiej sytuacji; ta opcja zachowuje się, jakby to była blokada na całą witrynę.
 3. Czas trwania: Określ, kiedy blokada wygaśnie, wybierając z listy rozwijanej lub ręcznie wpisując czas wygaśnięcia lub wybierając z kalendarza. Przy ręcznym wpisywaniu czasu zapoznaj się z formatem GNU (np. 2017-01-01 00:00). Domyślne opcje z listy rozwijanej mogą być zmienione w MediaWiki:Ipboptions.
 4. Powód: Powód nałożenia blokady wybierany z listy rozwijanej połączony z wpisanym ręcznie innym lub dodatkowym powodem, który będzie wyświetlany, gdy wybrany użytkownik będzie próbował edytować jakąś stronę. Domyślne powody wybierane z listy mogą być edytowane w MediaWiki:Ipbreason-dropdown.
 5. Wybierz dodatkowe opcje blokady (opcjonalnie): Zależnie od tego czy blokowany jest użytkownik czy adres IP oraz dodatkowo aktywowanych opcji, różne dodatkowe opcje mogą być wyświetlone. Zobacz Manual:Block and unblock/pl#Ustawienia konfiguracyjne powiązane z blokowaniem po więcej informacji na temat aktywowania lub wyłączania tych opcji.
  • Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie próbował edytować na $1: Ta opcja jest tylko dostępna, gdy blokowana jest nazwa użytkownika. Jednak jest to dostępne dla blokad zarówno częściowych, jak i na całą witrynę. Jeżeli zaznaczona, IP tego użytkownika będzie automatycznie blokowane (będą pokazywane na liście aktywnych blokad jako numery, np. #17) na krótki okres czasu oraz wszystkie inne adresy IP, z których użytkownik będzie próbował edytować będą także blokowane. Czas trwania automatycznie nałożonych blokad może być zmieniony poprzez dostosowanie wartości $wgAutoblockExpiry .
  • Ukryj nazwę użytkownika w edycjach i listach: Jeżeli zaznaczono, blokowana nazwa użytkownika nie będzie dodana do rejestru blokad, listy aktywnych blokad, lub widoczna na liście użytkowników (dostępna tylko dla blokad bezterminowych w całej witrynie). Inni użytkownicy z możliwością przeglądu ukrytych użytkowników będą mogli nadal ich zobaczyć oraz odblokować. Ta opcja nie jest włączona w domyślnej instalacji MediaWiki; użytkownicy korzystający z tej opcji muszą mieć uprawnienie hideuser. Zobacz Podręcznik:Uprawnienia użytkowników .
  • Obserwuj stronę osobistą i stronę dyskusji tego użytkownika: Jeżeli zaznaczono, strona użytkownika oraz strona jego dyskusji zostanie dodana do Twojej listy obserwowanych.
  • Zastosuj blokadę do zalogowanych użytkowników z tego adresu IP.: Ta opcja jest tylko dostępna, gdy blokowany jest adres IP. Jeżeli zaznaczono, zarejestrowani użytkownicy, którzy posiadają zablokowany adres IP będą mogli nadal edytować strony. W przeciwnym wypadku (użytkownik o blokowanym adresie IP nie będzie zalogowany) także nie będą mogli edytować.
 6. Podwójnie sprawdź wprowadzone dane i kliknij Zablokuj użytkownika. Pojawi się komunikat informujący o tym, czy blokada została nałożona pomyślnie czy nie.

Odblokowywanie

Aby odblokować nazwę użytkownika lub adres IP, przejdź do listy aktywnych blokad i kliknij link Odblokuj obok użytkownika lub IP, którego chcesz odblokować. Następnie, wprowadź opcjonalny powód i kliknij przycisk „odblokuj“. Pojawi się komunikat informujący o sukcesie lub porażce podczas wykonywanej operacji.

Alternatywnie możesz przejść do Specjalna:Odblokuj i podać nazwę użytkownika lub adres IP.

Co oznacza bycie zablokowanym

Zablokowani na całą witrynę użytkownicy nie mają możliwości edytowania stron, przesyłania plików, przenoszenia stron, oraz przeprowadzania innych akcji, które gwarantuje posiadanie specjalnych uprawnień . Praktycznie czyni tę wiki dostępną tylko do odczytu dla tych użytkowników. Do wersji MediaWiki 1.17 administratorzy lub inni z dostępem do interfejsu odblokowywania mogą nadal odblokowywać innych (także siebie, jeżeli posiadają uprawnienie unblockself). Jednak od wersji MediaWiki 1.17, zablokowani użytkownicy, pomimo że są w grupach, które zezwalają na blokowanie, nie mogą blokować i odblokowywać innych użytkowników. Since MediaWiki 1.33 [1][2], users with the unblockself right can now block the user who blocked them.

Częściowo zablokowani użytkownicy mają zakaz dokonywania zmian na określonych stronach lub na wszystkich stronach w danych przestrzeniach nazw.

Znane błędy

Zobacz też