Extension:EmbedVideo

This page is a translated version of the page Extension:EmbedVideo and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
A maintained fork of this extension is available, which focuses on privacy. Hizmetlerin yalnızca bir alt küme desteklendiğini ve $1 ve ilgili hizmet etiketleri dışındaki her ayrıştırıcı işlevinin kaldırıldığını unutmayın.
MediaWiki manüel uzantıları
EmbedVideo
Sürüm durumu: bakımsız
Uygulama Ayrıştırıcı işlevi
Açıklama Popüler video paylaşım hizmetlerinden video klipleri gömmek için #ev adında bir ayrıştırıcı işlevi ekler
Yazar(lar)
En son sürüm 3.4.0 (2020-10-14)
MediaWiki 1.29+
PHP 7.0+
Composer starcitizenwiki/embedvideo
Lisans MIT Lisansı
İndir
Örnek Gamepedia Help Wiki
 • $wgEmbedVideoEnableVideoHandler
 • $wgFFProbeLocation
 • $wgEmbedVideoUseEmbedStyleForLocalVideos
 • $wgEmbedVideoEnableAudioHandler
 • $wgEmbedVideoLazyLoadLocalVideos
 • $wgEmbedVideoRequireConsent
 • $wgEmbedVideoAddFileExtensions
 • $wgEmbedVideoShowPrivacyNotice
 • $wgEmbedVideoMaxWidth
 • $wgEmbedVideoFetchExternalThumbnails
 • $wgEmbedVideoMinWidth
 • $wgEmbedVideoDefaultWidth
 • $wgEmbedVideoEnabledServices
Public wikis using 7,623 (Ranked 21st)
EmbedVideo uzantısını çevirin
Vagrant rolü embedvideo

EmbedVideo uzantısı, birden çok dilde ve ülkede 24'ün üzerinde popüler video paylaşım hizmetinden video klipleri gömmek için #ev adlı bir ayrıştırıcı işlevi ekler. Ayrıca standart [[File:Example.mp4]] dosya bağlantılarının gömülü HTML5 ‎<video> ve ‎<audio> etiketlerine dönüştürülmesini desteklemek için video ve ses medya işleyicileri ekler.

Proje Ana Sayfası
GitLab'da belgelendirme
Kaynak Kodu
GitLab'daki kaynak kodu
Hatalar
GitLab'da sorun izleyici
Lisanslama
EmbedVideo, MIT Lisansı altında yayımlandı.
2.x serisinden itibaren EmbedVideo uzantısının yeni bir sağlayıcısı ve tamamen yeniden yazılmış bir kod tabanı vardır. EmbedVideo 1.0 ve EmbedVideoPlus ile geriye dönük uyumluluğu korur.


Kullanım

Medya işleyici

Yerel olarak yüklenen içerik için, onu bir sayfada görüntüleme süreci bir resim ile aynıdır. Bu özellik hakkında eksiksiz referans için resim sözdizimi belgelerine bakın.

Bu örnek, bir HTML5 ‎<video> etiketi kullanan sayfada bir video görüntüler.

[[File:Example.mp4]]

Medyadaki başlangıç ve bitiş zaman damgalarını belirtmek için başlangıç ve bitiş parametrelerini kullanın. Zaman damgası şunlardan biri olarak biçimlendirilebilir: ss, :ss, aa:ss, ss:dd:ss veya gg:ss:dd:ss.

[[File:Example.mp4|start=2|end=6]]

Etiketler

EmbedVideo ayrıştırıcı işlevi, aşağıdaki yollardan herhangi biriyle çağrılmayı bekler:

<span id="#ev_—_Classic_parser_tag">

#ev — Klasik ayrıştırıcı etiketi

 • {{#ev:service|id}}
 • {{#ev:service|id|dimensions}}
 • {{#ev:service|id|dimensions|alignment}}
 • {{#ev:service|id|dimensions|alignment|description}}
 • {{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container}}
 • {{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs}}
 • {{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}}
 • {{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}

Ancak, gerekirse, borular arasına herhangi bir şey konulmayarak isteğe bağlı bağımsız değişkenler boş bırakılabilir:

 • {{#ev:service|id|||description}}

<span id="#evt_—_Parser_tag_for_templates">

#evt — Şablonlar için ayrıştırıcı etiketi

#evt ayrıştırıcı etiketi, daha kolay şablonlama ve okunabilirlik sağlayan anahtar=değer çiftlerine izin verir.

{{#evt:
service=youtube
|id=https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg
|alignment=right
}}

<span id="#evu_—_Parser_tag_for_URLs">

#evu — URL'ler için ayrıştırıcı etiketi

#evu ayrıştırıcı etiketi #evt etiketine benzer, ancak ilk parametresi hizmeti otomatik olarak belirlemek için ayrıştırılacak bir URL'dir.

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg
|alignment=right
}}

<span id="‎<embedvideo>_—_Tag_hook">

‎<embedvideo> — Etiket kancası

Videolar, ‎<embedvideo>...‎</embedvideo> etiket kancasıyla kolayca gömülebilir. ID/URL, etiketler arasındaki girdi olarak gider ve parametreler etiket bağımsız değişkenler olarak eklenebilir.

<embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg</embedvideo>

Alternatif olarak, etiket olarak hizmet kimliğini de kullanabilirsiniz (başka bir uzantının bu etiketi kullanmadığını varsayarak).

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg</youtube>

Ayrıştırıcı etiketleri için öznitelikler

Öznitelik Açıklama Gerekli mi? Varsayılan
service="(Aşağıdaki Desteklenen Hizmetlere bakın.)" Aranacak video hizmeti. Gerekli
id="[id|url]" Oynatıcı sayfasındaki videonun veya URL'nin ham kimliği. Gerekli
dimensions="[WIDTH|WIDTHxHEIGHT|xHEIGHT]" Gömme kapsayıcısını boyutlandırmak için piksel cinsinden boyutlar. Standart biçim genişlik x yüksekliğidir, burada her ikisi de atlanabilir, ancak x, yükseklik olarak belirtmek için yüksekliği ilerletmesi gerekir.

Örnekler: 480, 480x320, x320. Yükseklik sağlanmazsa, genişlik ve hizmet varsayılan oranından otomatik olarak hesaplanacaktır.

"Gfycat" gibi bazı servislerin standart yükseklikleri yoktur ve her yerleştirme için belirtilmelidir. Varsayılan genişliği geçersiz kılmak için $wgEmbedVideoDefaultWidth, LocalSettings.php olarak ayarlanabilir.

İsteğe bağlı 640
alignment="[left|center|right|inline]" Videonun yerleşimini sola, ortaya veya sağa hizalayın. Satır içi, birden fazla videonun zorunlu satır sonları olmadan yan yana görüntülenmesine izin verir. İsteğe bağlı hiçbiri
description="[wikitext]" Gömme kabının altında bir açıklama görüntüleyin. Satır sonları için &#10; kullanın (https://www.w3.org/TR/REC-xml/#AVNormalize sayfasına bakın) İsteğe bağlı hiçbiri
container="[frame]" Gömme için kullanılacak kapsayıcı türünü belirtir.
frame — Video oynatıcıyı bir MediaWiki küçük resim kutusuna sarın.
İsteğe bağlı hiçbiri
urlargs="modestbranding=1&version=3" Oluşturulan gömülü URL'ye ek URL bağımsız değişkenlerinin eklenmesine izin verir. Bu, yalnızca bir hizmette desteklenen belirsiz seçenekler için kullanışlıdır. İsteğe bağlı hiçbiri
autoresize="false" Videoların boyutları, kapsayıcı öğelerinin dışına çıkmalarına neden olduğunda otomatik olarak yeniden boyutlandırın. İsteğe bağlı true
valignment="[top|middle|bottom|baseline]" Videonun dikey yerleşimini üst öğenin üstüne, ortasına, altına veya taban çizgisine göre hizalayın. Bu parametrenin kullanılması, hizalama parametresini satır içi olmaya zorlar. İsteğe bağlı hiçbiri

Örnekler

 
Örnek #1

Örneğin, YouTube'dan bir video youtube hizmet seçiciyi kullanır. Ham kimliği belirtebilirsiniz:

{{#ev:youtube|eAORm-8b1Eg}}

Veya tam URL'yi belirtin:

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg}}

Aynı videoyu bir açıklama ile sağa hizalanmış büyük küçük resim olarak görüntülemek için:

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg|1000|right|Let eet GO|frame}}

YouTube'un videonun belirli bir zaman kodunda başlamasını sağlamak için urlargs (URL bağımsız değişenleri) parametresini kullanın. URL bağımsız değişkenlerinin geri kalanını özel URL'den alın ve bunları urlargs içine yerleştirin. Lütfen tüm video hizmetlerinin fazladan URL bağımsız değişkenlerini desteklemediğini veya URL bağımsız değişkenleri için farklı anahtarlara sahip olabileceğini unutmayın.

https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg&start=76
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=pSsYTj9kCHE|||||start=76}}

URL bağımsız değişkenleri, bir videoyu kesmek ve döngüye almak için kullanılabilir:

https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg&start=160&end=180&loop=1
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=eAORm-8b1Eg|||||start=160&end=180&loop=1}}

VideoLink etiketleri için destek

Bakımsız VideoLink uzantısının etiketleri için destek, sürüm 2.5'ten beri eklenmiştir.

Orijinal uzantı belgelerinden:

VideoLink uzantısı, YouTube videolarının maddelere yerleştirilmesine olanak tanır; Birden çok bağlantılı videonun tek bir gömülü video oynatıcıda oynatılmasına izin verir, ilk önce bir kullanıcı bir video bağlantısını tıkladığında gösterilir.

‎<vplayer />, oynatıcının sayfada nerede görünmesi gerektiğini belirtir ve {{#vlink}} ayrıştırıcı işlevi, belirli bir videoyu yükleyen bağlantıların oluşturulmasına izin verir.

<span id="‎<evlplayer>_—_Tag_hook_for_video_container">

‎<evlplayer> — Video kapsayıcı için etiket kancası

‎<vplayer> etiketinin kullanımı burada da geriye dönük uyumluluk için kabul edilebilir.

Bu ‎<evlplayer> etiketi, video oynatıcı kapsayıcısını sayfa içinde konumlandırmak için kullanılır.

<evlplayer id="player id" w="width" h="height" class="class" style="style">varsayılan içerik</evlplayer>

Varsayılan olarak varsayılan içerik yerine kapsayıcıyı doldurmak için varsayılan bir video da ayarlanabilir.

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="eAORm-8b1Eg" />
Öznitelikler Gerekli Varsayılan Açıklama
id İsteğe bağlı default Bu kapsayıcı için isteğe bağlı benzersiz bir tanımlayıcı.
w İsteğe bağlı 800 Oluşturulduğunda gömülü oynatıcıya gönderilecek genişlik.
h İsteğe bağlı genişlikten 16:9 elde edin Oluşturulduğunda gömülü oynatıcıya gönderilecek yükseklik.
class İsteğe bağlı ‎<div> kapsayıcısına eklenecek ek CSS sınıfı.
style İsteğe bağlı ‎<div> kapsayıcısına uygulanacak ek satır içi CSS.
defaultid İsteğe bağlı Varsayılan bir video istiyorsanız, varsayılan videonun video kimliği.
service İsteğe bağlı Varsayılan bir video istiyorsanız, varsayılan video hizmeti.

Dikkate alınması gereken önemli bir uyarı, w ve h özniteliklerinin gerçek kapsayıcıyı değil, yalnızca ‎<div> kapsayıcısına dahil edilen videoyu etkilemesidir. Konteynerin stili için lütfen class veya style özniteliklerini kullanın.

<span id="#evl_—_Parser_function_for_video_links">

#evl — Video bağlantıları için ayrıştırıcı işlevi

{{#vlink}} ayrıştırıcı işlevinin kullanılması, geriye dönük uyumluluk için burada da kabul edilebilir.
{{#evl:<video kimliği>|<bağlantı metni>|<oynatılacak video>|service=youtube|player=<oynatıcı kimliği>}}

#evt etiketi tarafından desteklenen tüm özniteliklere ek olarak, bu belirli öznitelikler #evl (ve #vlink) etiketleri için geçerlidir. Geriye dönük uyumluluğu korumak için, bir service tanımlamazsanız, o zaman youtube olduğu varsayılır.

Öznitelikler Gerekli Varsayılan Açıklama
video kimliği Gerekli hiçbiri Oynatmak istediğiniz videonun kimliği veya oynatılacak videoların virgülle ayrılmış listesi. Noktalı virgülle ayrılmış birden çok video kimliğinin artık kullanımdan kaldırıldığını lütfen unutmayın.
bağlantı metni Gerekli hiçbiri Bağlantının içinde görüntülenecek metin.
oynatılacak video İsteğe bağlı hiçbiri Kimliklerin virgülle ayrılmış bir listesiyse, video kimliğinden oynatılacak videoyu temsil eden sayı.
oynatıcı kimliği İsteğe bağlı default Video yüklemek için oynatıcı kapsayıcısı. default kimliğinin yalnızca kimliği olmayan bir oyuncu tanımladıysanız var olacağını unutmayın.
ilk video kullanımdan kaldırıldı Orijinal VideoLink'te bu, birden fazla video tanımlandığında ilk önce hangi videonun oynatılacağını tanımlar. Lütfen video kimliği ve başlangıç ile ilgili notlara bakın.
başlangıç kullanımdan kaldırıldı 0:00 Orijinal VideoLink'te bu, bir videonun başlangıç zamanını tanımlıyordu. Birden çok video hizmetini desteklediğimiz için bu özellik artık urlargs parametresiyle çoğaltılabilir. Geriye dönük uyumluluk için bu öznitelik, youtube hizmetine sahip videolarda dikkate alınacaktır.

Video bağlantı örnekleri

Bir video listesi oluşturmak, video bağlantılarının youtube ve youtubevideolist hizmetini kullanarak anında bir oynatma listesi oluşturmasına olanak tanır.

Bir servis tanımlasanız bile, bir video listesi sağlanmışsa sistem YouTube'u kullanacaktır.
<evlplayer w="width" h="height" class="class" style="style" id="example-player">varsayılan içerik</evlplayer>
{{#evl:21X5lGlDOfg|NASA Live|1|player=example-player}}
{{#evl:lEyCq2KRZik|IIS Q&A|2|player=example-player}}
{{#evl:OLeWbRdW6rY|Space Station Tour|3|player=example-player}}


Desteklenen hizmetler

2.x sürümünden itibaren EmbedVideo, aşağıdaki hizmetlerden video içeriği yerleştirmeyi destekler:

Site Hizmet ad(lar)ı Klimlik örneği URL örne(kleri)ği Notlar
Archive.org Videolar archiveorg electricsheep-flock-244-80000-6 https://archive.org/embed/electricsheep-flock-244-80000-6
Bambuser bambuser 5262334 http://bambuser.com/v/5262334 Yayınlar
bambuser_channel Kanallar
Beam beam RocketBear https://beam.pro/RocketBear Canlı yayınlar
Bing bing 31ncp9r7l http://www.bing.com/videos/watch/video/adorable-cats-attempt-to-eat-invisible-tuna/31ncp9r7l
Blip.tv blip http://blip.tv/vinylrewind/review-6864612 Blip, video sayfasının tam URL'sini gerektirir ve ham kimliği kabul etmez.
C3TV mediacccde 32c3-7305-quantum_cryptography https://media.ccc.de/v/32c3-7305-quantum_cryptography
CollegeHumor collegehumor 6875289 http://www.collegehumor.com/video/6875289/batman-says-his-goodbyes
Dailymotion dailymotion x1adiiw_archer-waking-up-as-h-jon-benjamin_shortfilms http://www.dailymotion.com/video/x1adiiw_archer-waking-up-as-h-jon-benjamin_shortfilms
Daum TVPot tvpot — URL'yi veya kimliği, paylaşım menüsü URL'sinden alın. s9011HdLzYwpLwBodQzCHRB http://tvpot.daum.net/v/s9011HdLzYwpLwBodQzCHRB
Div Share divshare
Edutopia Edutopia içeriği YouTube'a taşındı. Lütfen aşağıdaki YouTube hizmet seçicisini kullanın.
FunnyOrDie funnyordie c61fb67ac9 http://www.funnyordie.com/videos/c61fb67ac9/to-catch-a-predator-elastic-heart-edition
Gfycat gfycat BruisedSilentAntarcticfurseal http://www.gfycat.com/BruisedSilentAntarcticfurseal
Hitbox hitbox Washuu http://www.hitbox.tv/Washuu
JW Player jwplayer cr5d8nbu-8ZpoNmmJ https://content.jwplatform.com/players/cr5d8nbu-8ZpoNmmJ.html
Kickstarter kickstarter elanlee/exploding-kittens https://www.kickstarter.com/projects/elanlee/exploding-kittens
Metacafe metacafe 11404579 http://www.metacafe.com/watch/11404579/lan_party_far_cry_4/
Nico Nico Video nico sm24394325 http://www.nicovideo.jp/watch/sm24394325
RuTube rutube b698163ccb67498db74d50cb0f22e556 http://rutube.ru/video/b698163ccb67498db74d50cb0f22e556/
SoundCloud soundcloud https://soundcloud.com/skrillex/skrillex-rick-ross-purple-lamborghini SoundCloud tam URL'yi gerektirir.
TeacherTube teachertube 370511 http://www.teachertube.com/video/thats-a-noun-sing-along-hd-version-370511
TED Talks ted bruce_aylward_humanity_vs_ebola_the_winning_strategies_in_a_terrifying_war http://www.ted.com/talks/bruce_aylward_humanity_vs_ebola_the_winning_strategies_in_a_terrifying_war
Tubi TV tubitv 318409 http://tubitv.com/video/318409
Tudou tudou mfQXfumwiew http://www.tudou.com/listplay/mfQXfumwiew.html
Twitch twitch twitchplayspokemon http://www.twitch.tv/twitchplayspokemon Canlı Yayınlar
twitchvod İstek Üzerine Arşivlenmiş Videolar
Videomaten videomaten
Vimeo vimeo 105035718 http://vimeo.com/105035718
Vine vine h2B7WMtuX2t https://vine.co/v/h2B7WMtuX2t
Yahoo Screen (Archived 2013-09-20 at the Wayback Machine) yahoo katy-perry-dances-sharks-2015-024409668 https://screen.yahoo.com/videos-for-you/katy-perry-dances-sharks-2015-024409668.html
YouTube youtube pSsYTj9kCHE https://www.youtube.com/watch?v=pSsYTj9kCHE Tek videolar
youtubeplaylist https://www.youtube.com/watch?v=CW_PbErQ_c8&list=PL76E80C7F756A2047 Oynatma listeleri
youtubevideolist https://www.youtube.com/watch?v=CW_PbErQ_c8&playlist=CW_PbErQ_c8,CW_PbErQ_c8 Video listesi
Youku youku XODc3NDgzMTY4 http://v.youku.com/v_show/id_XODc3NDgzMTY4.html

Kurulum

Yapılandırma

Değişken Varsayılan değer Tür Açıklama
$wgEmbedVideoAddFileExtensions true Boole Yüklenecek izin verilen dosyalar listesine video/ses dosyası uzantıları eklemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
$wgEmbedVideoEnableVideoHandler true Boole Maddelerde gömülü videoyu görüntülemek için video medya işleyicilerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
$wgEmbedVideoEnableAudioHandler true Boole Maddelerde katıştırılmış sesi görüntülemek için ses ortamı işleyicilerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
$wgEmbedVideoDefaultWidth '' Tamsayı Video oynatıcıların varsayılan genişliğini küresel olarak geçersiz kılın. Bu ayarlanmadığında, video hizmetinin tipik olarak 640 piksel olan varsayılan genişliğini kullanır.
$wgEmbedVideoMinWidth '' Tamsayı Video oynatıcıların minimum genişliği. Bu değerin altında belirtilen genişlikler otomatik olarak buna bağlı olacaktır.
$wgEmbedVideoMaxWidth '' Tamsayı Video oynatıcıların maksimum genişliği. Bu değerin üzerinde belirtilen genişlikler otomatik olarak buna bağlı olacaktır.
$wgFFmpegLocation '/usr/bin/ffmpeg' Dize ffmpeg ikili dosyasının konumunu ayarlayın.
$wgFFprobeLocation '/usr/bin/ffprobe' Dize ffprobe ikili dosyasının konumunu ayarlayın.

Sürüm geçmişi

v2.9.0
 • Fix stored XSS in AudioTransformOutput and VideoTransformOutput.
 • Fix autoResize on mobile.
 • Fix video caption escaping the container.
 • Handle multiple video sizes per page in resize.
 • Move beam service to mixer.
 • Add a default link title for #evl/#vlink.
 • Add spotify playlist embeds.
 • Add facebook video embeds.
 • Fix centering of videos.
 • Add Microsoft Stream service.
 • Add title to iframes.
 • Add API help messages for 1.33 compatibility.
 • Fix static analysis issues.
 • Fix Twitch embeds.
v2.8.0
 • Renamed hitbox.tv to smashcast.tv.
 • Updated Nico Video embed code.
 • Added support for Twitch clips.
 • Fix issues with Twitch VODs.
 • Removed unused $wgFFmpegLocation that was interferring with TimedMediaHandler.
 • Added Polish translation.
v2.7.4
 • Added support for playlist to evlplayer
 • Added support for youtube video list
 • Updated Documentation for evlplayer
 • Added missing dependency for evlplayer in extension.json
v2.7.3
 • Default Twitch VOD to autoplay=false by default
 • Allow videos to be sized in 1:1 aspect ratios for special use cases.
v2.7.2
 • Added feature to evlplayer to allow default video content
v2.7.1
 • Fixed issue with youku videos not embedding properly on https enabled wikis.
v2.7.0
 • Added SoundCloud support
 • Added ability to use service name as a parser tag (if not defined previously)
v2.6.1

Geliştirici notları

Video klipler için enjeksiyon mekanizması olarak bir ayrıştırıcı işlevi kullanmanın en büyük yararı (uzantı etiketinin aksine), ayrıştırıcı işlevlerinin şablon parametrelerini ({{{1}}} biçiminde) kullanabilmesidir. Örneğin, kendinizi bir resim gibi sağa hizalanmış küçük resim boyutunda çok sayıda YouTube videosu yaparken bulduğunuzu varsayalım. Bunu içerebilecek Template:Youtube_tn adlı bir şablon oluşturabilirsiniz:

<div class="thumb tright">
{{#ev:youtube|{{{1}}}|{{{2|100}}}}}
</div>

Ve sonra şöyle adlandırın:

{{youtube tn|someYoutubeId}}

Hataları bildirme

GitLab proje sayfasında ayarlanmış bir sorun izleyici var.

Katkıda bulunma

Hata raporları, özellik istekleri ve yamalar her zaman memnuniyetle karşılanır. Yeterli ilgi olması durumunda GitLab projesine yeni katkıda bulunanlar eklenebilir.

Ayrıca bakınız

 • Extension:EmbedVideo (fork): EmbedVideo çatalı — Bu uzantının daha gizlilik odaklı bir sürümü. Yalnızca bir alt küme hizmetlerinin desteklendiğini, ancak GitHub aracılığıyla yeni hizmetlerin istenebileceğini unutmayın.

Web bağlantıları

Kaynakça