This page is a translated version of the page Category:Help and the translation is 83% complete.
Siyalwamnkela uncedo lwakho. Bayadingeka ababhali.
Siyalwamnkela uncedo lwakho. Bayadingeka ababhali.

Category:Help/xh uquka amaphepha oncedo acacisa indlela yokusebenzisa u-MediaWiki. Amaphepha aku-"Nceda:" qha namespace amale ukuba kwelihlelo. Qaphela ukuba onke amaphepha aku-Nceda: namespace zikhutshwa kwi-domain yoluntu ukwenzela ukuba zikwazi ukukhupheleka nakwesiphi na isenzeko kwi-WikiMedia nokuba zithini na impepha mvume zaloo wiki. Jonga Project:PD Help ukuba uyafuna ukusisinceda.

All "isiXhosa"-language public-domain help pages should be categorized into Category:Help/xh (using [[Category:Help/xh]]), for documentation of the MediaWiki core interface, or Category:Extension help/xh (using [[Category:Extension help/xh]]) for extension documentation. Emanye amahlelo okuhlelahlela ngakumbi aluncedo. This is needed because of later half-automated creation of the PD Help package from this category.

Iphepha langaphambili nali-Help:Contents

Amanye amaphepha oncedo anokufumaneka apha kazi:Hlelo:ncwadana ye-MediaWiki.

Pages in category "Hlelo:Ncedo"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.