هغه وېبځايونه چې مېډياويکي/ويکيمېډيا کاروي

This page is a translated version of the page Sites using MediaWiki/Wikimedia and the translation is 83% complete.

د مېډياويکي ساوتری په پيل کې د ويکيپېډيا وړيا پوهنغونډ لپاره جوړ شوی و خو دم مهال د ويکيمېډيا بنسټ نژدې ټولې پروژې يې کاروي. This supports the development of MediaWiki. A full list of wikis, including all languages, can be found at Special:Sitematrix.

مېټا-ويکي نښه مېټا-ويکي
د ويکيمېډيا د ټولو پروژو همغاړنه
ويکيپېډيا نښه ويکيپېډيا
يو وړيا پوهنغونډ
ويکيسيند نښه ويکيسيند
سيند او وييپانگه
ويکيتابونه نښه ويکيتابونه
وړيا لوست کتابونه او لارښودليکچې
ويکيسرچينه نښه ويکيسرچينه
د وړيا لاسوندونو يوه سرچينه
ويکيوراشه نښه ويکيوراشه
د وراشو يوه ټولگه
ويکيمېډيا خونديځ نښه ويکيمېډيا خونديځ
د شريکو رسنيو زېرمه
Wikidata logo Wikidata
Free knowledge database
ويکيخبرونه نښه ويکيخبرونه
د وړيا مېنځپانګې خبري سرچينه
ويکيتوکمونه نښه ويکيتوکمونه
د توکمونو لارښودټوک
Wikiversity logo Wikiversity
Open learning community
ويکيسفر نښان ويکيسفر
يو وړيا سفري لارښود
ويکيمېډيا نښه
Sites of the Wikimedia Foundation Inc. generally display this icon near the bottom left corner of their pages.

دا هم وگورئ

د کچې له مخې د ويکيمېډيا د پروژو لړليک

تاسو کولی شئ د پورته کتنې په اړه هم لوړ وګورئ www.wikimedia.org.