Selenium

This page is a translated version of the page Selenium and the translation is 100% complete.

Selenium is a tool that automates browsers.

Tit-tio̍h pang-tsōo
Lí-nā hông khê-tio̍h. Ài tsai-á beh an-tsuân tit-tio̍h pang-tsoo sī tsiânn tiòng-tiâu ê tāi-tsì.
Kái-sueh
Tsham-khó
Tsham-khó bûn-hiàn