Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Tính năng

This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Features and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

Chúng tôi vẫn chưa tạo một bản mô tả sản phẩm chi tiết, hoàn thiện. Mỗi tính năng được xây dựng và triển khai một cách độc lập, qua thời gian. Các tính năng đã được tạo ra vẫn còn được điều chỉnh và cải thiện.

Quyết định của chúng tôi dựa trên phản hồi của cộng đồng, những người dùng quyết định thử nghiệm, và dữ liệu API thu được. Hãy cứ tự nhiên tham gia nhé!

Mỗi tính năng trước khi triển khai tại "các wiki triển khai sớm" đều được thử nghiệm trên testOffice wiki.

 • Logo mới nhỏ hơn phiên bản hiện tại. Điều này cho phép chúng tôi sau đó có thể làm thanh đầu trang dính và cung cấp những tính năng thường được sử dụng từ bất cứ phần nào của trang (mà không cần phải cuộn lên).
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 7 2020

Thanh bên thu gọn được

 • Thanh bên thu gọn được mang tới một trải nghiệm đọc và sửa đổi thanh thoát hơn nhưng vẫn có thể tiếp cận được những tính năng quan trọng.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 7 2020

Giới hạn chiều rộng nội dung

 • Giới hạn chiều rộng nội dung cho phép người dùng đọc nhanh hơn và dẫn tới việc nhớ nội dung bản thân bài viết tốt hơn. Thêm nữa, nó làm giảm tình trạng căng thẳng của mắt khi đọc.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 7 2020

Tìm kiếm: di chuyển tiện ích và các cải thiện khác

 • Tiện ích tìm kiếm đã được chuyển tới một vị trí dễ thấy hơn. Nó cũng được tích hợp tính năng tiên đoán và nội dung tương tác hơn, ví dụ như hình ảnh của trang cũng như mô tả của trang đó.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 9 2020, tháng 3 2021

Thay đổi ngôn ngữ 1: Liên kết ngôn ngữ trong thanh tiêu đề bài viết

Menu người dùng

 • Menu người dùng sẽ tích hợp tất cả các liên kết liên quan đến người dùng ở nơi dễ thấy.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 8 2021

Thanh đầu trang 2: Thanh đầu trang bài viết và trang dính

 • Thanh đầu trang dính sẽ cho phép người dùng tiếp cận được các chức năng quan trọng (đăng nhập/xuất, sửa đổi, trang thảo luận,...) mà không cần phải cuộn lên đầu trang.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 1 2022

Mục lục

 • Mục lục sẽ là mục lục dính (luôn có sẵn khi đọc).
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: tháng 4 2022

Công cụ bài viết

 • Công cụ bài viết (ví dụ như liên kết đến đây, thay đổi liên quan, cũng như là công cụ tải về và PDF) sẽ được di chuyển ra ngoài thanh bên. Chúng tôi tin rằng thay đổi này sẽ dẫn tới một sự định hướng theo trực giác hơn khi phân cách rõ ràng việc định hướng liên quan đến bản thân trang web và việc định hướng liên quan đến trang đang được xem.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: Chưa quyết định

Các nâng cấp về mặt thẩm mỹ chung

 • Sau khi mọi thay đổi đều đã vào đúng vị trí, chúng tôi muốn thực hiện một số thay đổi về mặt thẩm mỹ sau cùng với trang web, đồng thời tạo ra một diện mạo mới và đảm bảo rằng mọi thay đổi đều thống nhất với hướng dẫn về kiểu cách của chúng tôi.
 • Triển khai tại các wiki triển khai sớm: Chưa quyết định

Trực quan hóa các phiên bản đã triển khai và ý tưởng ban đầu