Đọc/Web/Khả năng truy cập đối với việc đọc/Lưu trữ/Thử nghiệm nguyên mẫu cộng đồng/Phân tích

Tóm tắt

 • 632 thành viên Wikipedia đã gửi thiết kế về kiểu chữ mới trên Wikipedia
 • Phần lớn các thiết kế có cỡ chữ và chiều cao dòng lớn hơn mặc định hiện tại
 • Khi kích thước phông chữ tăng lên, các thiết kế trở nên tương đối dày đặc hơn
 • Một nhóm người tham gia rõ ràng thích các giá trị mặc định hiện tại hơn so với bất kỳ thay đổi nào về kiểu chữ
 • Kiểu chữ mặc định mới có lẽ phải lớn hơn một chút so với kiểu chữ mặc định hiện tại
 • Các giá trị mặc định hiện tại có lẽ nên được giữ nguyên dưới dạng tùy chọn đọc "nhỏ gọn" trong tương lai
 • Một tùy chọn "chữ lớn hơn" sẽ phải dung hòa được giữa những thiết kế cộng đồng có tính phân tán và thực tiễn về mặt học thuật.

Cơ bản

 
Hình chụp màn hình của nguyên mẫu

Là một phần của dự án Khả năng truy cập đối với việc đọc, Nhóm Web đã yêu cầu người dùng đã đăng nhập trên 13 Wikipedia sử dụng công cụ nguyên mẫu động để gửi cho chúng tôi các thiết kế theo sở thích đọc lý tưởng của họ. Các phiên bản ngôn ngữ Wikipedia là: tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Farsi, tiếng Pháp, tiếng Gruzia, tiếng Do Thái, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ukraina và tiếng Việt.

Người dùng Wikipedia có thể thấy tại các banner Thông báo Trung ương, và họ cũng nhận được thông tin tại trang Thảo luận chung với liên kết dẫn đến banner. Thông qua banner, người dùng Wikipedia có thể kích hoạt một công cụ cho phép họ kiểm soát kích thước phông chữ, chiều cao dòng và lề đoạn văn. Công cụ này được giới hạn trong không gian tên chính (những bài viết). Các Wikipedian đã gửi cho chúng tôi 632 thiết kế.

Phân tích

Một nhóm thiết kế được xác định cho thấy sự ưu tiên cho các mặc định hiện có. Điều này không có gì ngạc nhiên vì chúng tôi đã tuyển chọn những người tham gia cho hoạt động này từ những nơi mà họ có nhiều khả năng là các biên tập viên Wikipedia có kinh nghiệm và người dùng quyền lực, và do đó đã quen với việc sử dụng các mặc định hiện tại mỗi ngày. Như chúng ta đã được biết từ nghiên cứu ban đầu của chúng tôi, các hiệu ứng chuyển đổi tiêu cực có thể khiến những người tham gia có kinh nghiệm nhất thích mặc định hiện có hơn bất kỳ thay đổi nào. Trong số 632 thiết kế, 177 nguyên mẫu có chính xác kiểu chữ giống như các mặc định hiện tại. Tạm thời, chúng ta sẽ gọi nhóm người tham gia này là "những người truyền thống".

Trong khi một nhóm nguyên mẫu rõ ràng cho thấy sự ưu tiên cho các mặc định hiện tại, phần lớn các nguyên mẫu (329) ưa thích kích thước phông chữ lớn hơn và chiều cao dòng nhiều hơn so với hiện tại. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của chúng tôi và sự đồng thuận học thuật hiện tại, khuyến cáo font lớn hơn với chiều cao dòng nhiều hơn để cải thiện khả năng đọc. Câu hỏi còn lại là: lớn hơn bao nhiêu?

 
Các nhóm nguyên mẫu

Như chúng tôi đã đề cập, nhóm lớn nhất là "những người truyền thống" gửi cho chúng tôi những thiết kế giống như thiết kế hiện tại của chúng ta. Nhóm lớn tiếp theo gửi cho chúng tôi các thiết kế với phông chữ lớn hơn một chút và/hoặc chiều cao dòng cao hơn một chút. Ngoài ra còn có một nhóm "Cỡ chữ lớn" thích kích thước font khoảng 18 px, và một nhóm "Phóng đại" thích từ 19-24 px. Mặt khác, một nhóm nhỏ thích các thiết kế thậm chí nhỏ hơn các mặc định hiện tại.

Khi người tham gia tăng kích thước phông chữ, họ có xu hướng giảm chiều cao dòng một cách tương xứng. Điều này có nghĩa là, khi kích thước phông chữ tăng lên, trải nghiệm đọc trở nên tương đối dày đặc hơn so với các mặc định hiện tại của chúng ta.

Dữ liệu cũng cho thấy các tổ hợp kích thước phông chữ/chiều cao dòng sẽ càng "trải rộng ra" khi kích thước phông chữ trở nên lớn hơn. Font chữ càng càng lớn, các nhóm thiết kế càng trở nên ít được định rõ hơn. Nói cách khác: sự đồng thuận về kiểu chữ lý tưởng giảm đi khi kích thước phông chữ tăng lớn hơn.

 
Phân phối kích thước phông chữ trên các nguyên mẫu được nhóm theo nhóm
 
Chiều cao dòng so với kích thước phông chữ trên tất cả các câu trả lời

Kết luận

 • Các thiết kế của người tham gia, cũng như một số phản hồi tự do, ủng hộ trải nghiệm tùy chỉnh với kích thước nhỏ, trung bình và lớn cho kiểu chữ trên Wikipedia.
 • Mặc định mới cho kiểu chữ trong các bài viết trên Wikipedia có lẽ sẽ lớn hơn một chút với chiều cao dòng cao hơn một chút so với các mặc định hiện tại của chúng ta. Điều này phù hợp với sở thích thiết kế của nhóm thiết kế WMF.
 • Một nhóm người rõ ràng thích các thiết lập mặc định hiện tại, và chúng ta có lẽ nên giữ các thiết lập đó như một tùy chọn "đơn giản" trong kiểu chữ mới của chúng ta.
 • Các lựa chọn kiểu chữ lớn hơn cần phải trở nên tương đối dày đặc hơn khi chúng lớn hơn, điều này ủng hộ cho các phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi về các thói quen đọc và quét văn bản.
 • Lựa chọn "chữ lớn hơn" là ít rõ ràng nhất, và chúng ta có thể sẽ muốn nghĩ về việc sử dụng một giá trị trung bình cho thiết lập đó hoặc lựa chọn vào một khoảng nào đó nằm giữa các thiết kế cộng đồng và khuyến nghị học thuật là kích thước 24px (rất lớn).