კითხვა/ვები/წაკითხვის ხელმისაწვდომობა/ბაზა/პროტოტიპის ტესტირება საზოგადოების მიერ/ანალიზი

Tl;dr

 • 632 ვიკიპედიელმა წარადგინა თავისი დიზაინი ვიკიპედიის ახალი ტიპოგრაფიისთვის
 • დიზაინების უმრავლესობას აქვს უფრო დიდი შრიფტის ზომები და ხაზის სიმაღლეები, ვიდრე მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემული
 • ვინაიდან შრიფტის ზომები გაიზარდა, დიზაინი შედარებით მკვრივი გახდა
 • გამოკითხულ მონაწილეთა მკაფიო ჯგუფი უპირატესობას ანიჭებს მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემულ ტიპოგრაფიას
 • ახალი ნაგულისხმევად მოცემული ტიპოგრაფია, ალბათ, ოდნავ უფრო დიდი უნდა იყოს, ვიდრე მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემული
 • ამჟამინდელი ნაგულისხმევად მოცემული პარამეტრები სავარაუდოდ უნდა იყოს დაცული, როგორც მომავალი „კომპაქტური“ წაკითხვის ვარიანტი
 • დიდი ტექსტის ვარიანტმა უნდა მოძებნოს კომპრომისი დისპერსიული საზოგადოების დიზაინსა და აკადემიურ საუკეთესო პრაქტიკას შორის.

საწყისი

 
პროტოტიპის სქრინი

პროექტ წაკითხვის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში, ფონდ ვიკიმედიის ვების გუნდმა სთხოვა სისტემაში შესულ მომხმარებლებს 13 ვიკიპედიაში, გამოეყენებინათ დინამიური პროტოტიპის ხელსაწყო, რათა მათ გამოეგზავნათ მათთვის იდეალური წაკითხვის პრიორიტეტების დიზაინი. ეს ვიკიპედიები იყო: არაბული, ჩინური, ინგლისური, სპარსული, ფრანგული, ქართული, ებრაული, იაპონური, პოლონური, რუსული, ესპანური, უკრაინული და ვიეტნამური.

ვიკიპედიელებს შეეძლოთ ენახათ შეტყობინების ბანერები და მათ ასევე მიიღეს შეტყობინებები თავიანთ ფორუმებზე უკუკავშირის ხელსაწყოს ბმულებით. ბანერების საშუალებით ვიკიპედიელებს შეეძლოთ ჩართონ ინსტრუმენტი, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა გაეკონტროლებინათ შრიფტის ზომა, ხაზის სიმაღლე და აბზაცის მინდვრები. ეს ხელსაწყო შემოიფარგლებოდა სახელების მთავარი სივრცით (სტატიები). ვიკიპედიელებმა გამოგვიგზავნეს 632 დიზაინი.

ანალიზი

დიზაინის განსაზღვრულმა კლასტერმა აჩვენა უპირატესობა არსებული ნაგულისხმევად მოცემულობის მიმართ. ეს გასაკვირი არ იყო, რადგან ამ ტესტირებისთვის მონაწილეები მოვძებნეთ იმ ჯგუფებიდან, სადაც მომხმარებლები უფრო მეტად გამოცდილი ვიკიპედიის რედაქტორები და ძველი მომხმარებლები იყვნენ და, შესაბამისად, მიჩვეულები იყვნენ დღევანდელი ნაგულისხმევად მოცემული პარამეტრებისთვის. როგორც ჩვენ გავიგეთ ჩვენს თავდაპირველ კვლევაში, გადაცემის უარყოფითმა ეფექტებმა შეიძლება გამოიწვიოს ყველაზე გამოცდილ მონაწილეებს უპირატესობა მიანიჭონ არსებულ ნაგულისხმევად მოცემულ ნებისმიერ ცვლილებას. 632 დიზაინიდან 177 პროტოტიპს ზუსტად ისეთივე ტიპოგრაფია ჰქონდა, როგორც მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემულს. ამ დროისთვის მონაწილეთა ამ კოჰორტას „ტრადიციონალისტებს“ დავარქმევთ.

მიუხედავად იმისა, რომ პროტოტიპების მკაფიო კლასტერმა აჩვენა უპირატესობა მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემულს, პროტოტიპების უმრავლესობას (329) ჰქონდა უფრო დიდი შრიფტის ზომა, უფრო მეტი ხაზის სიმაღლე, ვიდრე ეს დღეს ნაგულისხმევად მოცემულს აქვს. ეს შეესაბამება ჩვენი კვლევის შედეგებს და მიმდინარე აკადემიურ კონსენსუსს, რომელიც რეკომენდაციას უწევს წაკითხვის გასაუმჯობესებლად უფრო დიდ შრიფტებს მეტი ხაზის სიმაღლი. კითხვა რჩება: რამდენად დიდი?

 
პროტოტიპების კოჰორტები

როგორც აღვნიშნეთ, გამოკითხულთა უმსხვილესმა ჯგუფმა (კოჰორტამ) ანუ „ტრადიციონალისტებმა“, რომლებმაც გამოგვიგზავნეს დიზაინები, ჩვენი დღევანდელი დიზაინის შესაბამისი იყო. მომდევნო უმსხვილესმა ჯგუფმა გამოგვიგზავნა დიზაინი ოდნავ უფრო დიდი შრიფტით და/ან ოდნავ მეტი ხაზის სიმაღლით. ასევე იყო „დიდი ტექსტის“ ჯგუფიც, რომლებმაც გამოაგზავნეს მოთხოვნა დაახლოებით 18 პიქსელის შრიფტის ზომით. ასევე იყო „გადიდებული“ შეთავაზების ჯგუფიც, რომელთა დიზაინი მერყეობდა 19-24 პიქსელს შორის. მეორე უკიდურესობაში, გამოკითხულთა მცირე ჯგუფი უპირატესობას ანიჭებდა დიზაინებს, რომლებიც უფრო მცირე შრიფტს იყენებდნენ, ვიდრე მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემული.

ვინაიდან მონაწილეებმა გაზარდეს შრიფტის ზომა, ისინი პროპორციულად ამცირებდნენ თავიანთი დიზაინის ხაზის სიმაღლეს. ეს ნიშნავს, რომ შრიფტის ზომების ზრდასთან ერთად, კითხვის გამოცდილება შედარებით მკვრივი გახდა ჩვენს ამჟამინდელ ნაგულისხმევთან შედარებით.

მონაცემები ასევე გვიჩვენებს შრიფტის ზომის/სტრიქონის სიმაღლის კომბინაციების „ზრდას“, რადგან შრიფტის ზომები გაიზარდა. რაც უფრო დიდი ხდება შრიფტი, მით უფრო ნაკლებად არის განსაზღვრული კლასტერები. სხვაგვარად რომ ვთქვათ: იდეალური ტიპოგრაფიის შესახებ კონსენსუსი მცირდება შრიფტის ზომების გაზრდასთან ერთად.

 
შრიფტის ზომების განაწილება პროტოტიპებზე, რომლებიც დაჯგუფებულია კოჰორტის (ჯგუფების) მიხედვით
 
ხაზის სიმაღლე vs. შრიფტის ზომა ყველა პასუხში

დასკვნა

 • მონაწილეთა დიზაინმა, ისევე როგორც რამდენიმე ტექსტურმა პასუხმა, დაადასტურა პერსონალიზაციის გამოცდილებას მცირე, საშუალო და დიდი ზომის ტიპოგრაფიისთვის ვიკიპედიაში.
 • ვიკიპედიის სტატიებისთვის ახალი ნაგულისხმევი ტიპოგრაფია, ალბათ, ოდნავ უფრო დიდი უნდა იყოს, ოდნავ მეტი ხაზის სიმაღლით, ვიდრე ჩვენი ამჟამინდელი ნაგულისხმევად მოცემული. ეს შეესაბამება ფონდ ვიკიმედიის დიზაინის გუნდის არჩევანს.
 • მონაწილეთა აშკარა ჯგუფს ურჩევნია მიმდინარე ნაგულისხმევად მოცემული პარამეტრები და ჩვენ ალბათ უნდა შევინარჩუნოთ ეს პარამეტრები, როგორც „კომპაქტური“ ვარიანტი ჩვენს ახალ ტიპოგრაფიაში.
 • უფრო დიდი ტიპოგრაფიის ვარიანტები შედარებით უფრო მკვრივი უნდა გახდეს, რაც ადასტურებს ჩვენი კვლევის შედეგებს კითხვის ხელმისაწვდომობის შესახებ.
 • „დიდი ტექსტის“ ვარიანტის პარამეტრები ყველაზე ნაკლებად ნათელია და ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ ამ პარამეტრისთვის საშუალოს გამოყენებაზე, ან ვიყოთ სადღაც საზოგადოების დიზაინსა და აკადემიურ რეკომენდაციას შორის, რომელსაც აქვს შრიფტის ზომა 24 პიქსელი (ძალიან დიდი).