Project:Người tải lên tập tin

This page is a translated version of the page Project:Uploaders and the translation is 91% complete.
MediaWiki Uploader icon

Quản trị viênngười tải lên tập tin có thể tải lên các tệp trên MediaWiki.org (trang web này), trong khi người dùng thông thường không thể. Điều này đã được thực hiện để giảm số lượng ngày càng tăng của các rác và vi phạm bản quyền xuất hiện trong các tập tin MediaWiki (và giảm các tệp hiện có), đồng thời cho phép người dùng có nhu cầu hợp pháp tiếp tục tải lên các tệp ở đây.

Hầu hết các tệp miễn phí có thể dễ dàng được tải lên Wikimedia Commons. MediaWiki.org là không phaải nơi tải lên các phương tiện không miễn phí.

Người dùng yêu cầu khả năng tải lên tập tin cục bộ trên MediaWiki.org nên đăng yêu cầu tại Dự án:Yêu cầu.

Quyền hạn

Người tải tập tin có các quyền sau đây (các bảo quản viên đều mặc định có những quyền này):

  • Tải tập tin lên (upload)
  • Tải đè tập tin cũ (reupload)
  • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
  • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)

Xem thêm


Yêu cầu cấp quyền