Project:Người nhập trang giữa các wiki

This page is a translated version of the page Project:Transwiki importers and the translation is 89% complete.
MediaWiki Importer icon

Người nhập trang giữa các wiki là những người dùng đã được cấp phép để nhập trang giữa các wiki. Những người dùng này có khả năng kỹ thuật để "transwiki" các trang từ meta đến MediaWiki, bảo tồn lịch sử chỉnh sửa của trang.

Xem thêm


Yêu cầu cấp quyền