പദ്ധതി:സഹായമേശ/തലക്കെട്ട്

This page is a translated version of the page Project:Support desk/Header and the translation is 76% complete.

മീഡിയവിക്കി-യുടെ പിൻതുണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ മീഡിയവിക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്!

(Read this message in a different language)

See also

എഴുതി പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനുമുൻപ്

പുതിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുക

  1. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ വിക്കിയുടെ പേജ് Special:Version കാണുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് പതിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ദയവായി സൂചിപ്പിക്കുക:
    • MediaWiki version
    • PHP version
    • ഡാറ്റാബേസ് തരവും പതിപ്പും
  2. സാധ്യമെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിക്കിയിൽ വെബ് വിലാസം (URL) ഉൾപ്പെടുത്തുക. പിശക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്.
  3. പുതിയ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് "പുതിയ വിഷയം തുടങ്ങുക" ഞെക്കുക.