Project:Không gian tên

This page is a translated version of the page Project:Namespaces and the translation is 98% complete.

Cấu trúc nội dung trên MediaWiki.org

Không gian tên Giấy phép Nội dung Ví dụ
 
Biểu trưng MediaWiki
Chính CC BY-SA Tất cả các thông tin chung "về" phần mềm. Giới thiệu, thông tin về nhà phát triển, lịch sử, thông tin nâng cấp phần mềm, cuộc thi, báo chí, kiểu cách/giao diện cụ thể.
 
Biểu trưng của không gian tên Hướng dẫn
Manual: CC BY-SA Tất cả các công cụ kỹ thuật hoặc thông tin chi tiết hơn về những thứ nằm phía sau bề mặt chính, đó không phải là một phần của các trang trợ giúp cơ bản (sổ tay đầy đủ, chủ yếu dành cho những người thiết lập wiki của riêng họ). Các phần chính và chi tiết của Trợ giúp MW của Meta, tham chiếu kỹ thuật, cài đặt cấu hình, hook,... (không bao gồm các tiện ích mở rộng).
 
Extensions logo
Extension: CC BY-SA Tất cả các tiện ích mở rộng và những thứ liên quan trực tiếp đến chúng. Tiện ích mở rộng và công cụ, không phải là một phần của bản phân phối mặc định của MediaWiki.
 
Project icon
Project: CC BY-SA Tổ chức MediaWiki.org, không gian tên này nên càng nhỏ càng tốt. Gợi ý về dịch dịch thuật cho các nội dung chính, điều phối các trang trợ giúp...
 
PD Help icon
Help: phạm vi công cộng Tập hợp các trang trợ giúp cơ bản cho người dùng wiki hiện có (định dạng, v.v.) Mục tiêu đầu tiên là một phiên bản tiếng Anh hoàn chỉnh, có thể được gắn liền với bản phân phối của MediaWiki. Giống như Trợ giúp của Wikipedia: tạo trang mới, định dạng, chèn ảnh, sử dụng các bảng đơn giản, cách phân loại, lùi sửa phá hoại...
Ghi chú:
NS:Help được dành cho các trợ giúp cơ bản 'độc lập', và nên không chứa bất kỳ liên kết nội bộ nào khác ngoài chính nó. (vẫn cần: task T6469 -> tạo sitenotice phụ!)
NS:Manual có thể được liên kết đến bất cứ trang nào; các trang trợ giúp cơ bản có thể được coi là một bổ sung "nhỏ" cho "hướng dẫn" đầy đủ.

Tất cả các không gian tên đều có một không gian tên thảo luận, nơi các thảo luận liên quan được tổ chức.

Tất cả Không gian tên trên MediaWiki.org

Giá trị Cú pháp thay thế Tên, được nối kết với danh sách tất cả các trang Ghi chú
{{ns:-2}} {{ns:Media}} "Media" không gian tên ảo cho hình ảnh và các tệp khác, trái ngược với các trang mô tả hình ảnh; xem thêm bên dưới
{{ns:-1}} {{ns:Special}} "Special" không gian tên ảo cho các trang đặc biệt
- main không gian tên chính, không có tiền tố, nhưng có thể có dấu hai chấm (tuỳ chọn; điều này là cần thiết khi sử dụng trang làm bản mẫu)
{{ns:1}} {{ns:Talk}} Talk  
{{ns:2}} {{ns:User}} User Người dùng đã đăng nhập (danh sách: Special:Listusers) có trang cá nhân Thành viên:Tên người dùng (được liên kết bởi hệ thống từ danh sách chỉnh sửa, lịch sử trang và từ chữ ký).
{{ns:3}} {{ns:User_talk}} User talk  
{{ns:4}} {{ns:Project}} Project không gian tên dự án dành cho các vấn đề về chính dự án
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}} Project talk  
{{ns:6}} {{ns:Image}} File hình ảnh và các tệp được tải lên khác, đi kèm với các trang mô tả hình ảnh
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}} File talk  
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}} MediaWiki thông điệp hệ thống, có thể được chỉnh sửa bởi bảo quản viên.
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}} MediaWiki talk  
{{ns:10}} {{ns:Template}} Template không gian tên mặc định cho các bản mẫu: mã wikitext <nowiki{{</nowiki>name}} sẽ nhúng trang Bản mẫu:tên vào trang có cú pháp wikitext này
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}} Template talk  
{{ns:12}} {{ns:Help}} Help Hướng dẫn sử dụng cơ bản, tập hợp các trang trợ giúp cơ bản.
Không gian tên này thuộc phạm vi công cộng trên MediaWiki.org.
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}} Help talk  
{{ns:14}} {{ns:Category}} Category each page represents a category of pages, with each category page displaying a list of pages in that category and optional additional text.
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}} Category talk  
{{ns:90}} {{ns:Thread}} Thread Extension:LiquidThreads
{{ns:91}} {{ns:Thread_talk}} Thread talk  
{{ns:92}} {{ns:Summary}} Summary Extension:LiquidThreads
{{ns:93}} {{ns:Summary_talk}} Summary talk  
{{ns:100}} {{ns:Manual}} Manual Trang hướng dẫn sử dụng, cẩm nang tham khảo kỹ thuật
{{ns:101}} {{ns:Manual_talk}} Manual talk  
{{ns:102}} {{ns:Extension}} Extension Hướng dẫn sử dụng: Tiện ích mở rộng
{{ns:103}} {{ns:Extension_talk}} Extension talk  
{{ns:104}} {{ns:API}} API Các trang mô tả API MediaWiki
{{ns:105}} {{ns:API_talk}} API talk  
{{ns:106}} {{ns:Skin}} Skin  
{{ns:107}} {{ns:Skin_talk}} Skin talk  
{{ns:486}} {{ns:Data}} Data Extension:JsonConfig
{{ns:487}} {{ns:Data_talk}} Data talk  
{{ns:828}} {{ns:Module}} Module Extension:Scribunto
{{ns:829}} {{ns:Module_talk}} Module talk  
{{ns:1198}} {{ns:Translations}} Translations Mở rộng:Dịch
{{ns:1199}} {{ns:Translations_talk}} Translations talk  
{{ns:2600}} {{ns:Topic}} Topic Extension:Flow - cho phép người dùng theo dõi các cuộc thảo luận về chủ đề Flow riêng lẻ