Project:Hướng dẫn

This page is a translated version of the page Project:Manual and the translation is 89% complete.
Manual "logo"
Manual "logo"

This page is for the discussion and co-ordination of the MediaWiki Manual.

The manual is located in the Manual: namespace (starting at Manual:Mục lục ) and is released under the GNU Free Documentation License. Note that manual content must be kept completely separate from the PD Help pages located in the Help: namespace, as they are released under a different, incompatible license (see Project:Bản quyền for details).

Nội dung

Để biết thông tin chung về những gì nên đi trong không gian tên nào, hãy xem Project:Không gian tên .

 • Nội dung nào nên được đặt trong không gian tên Hướng dẫn: ?
  • Thông tin về việc thiết lập wiki mới
  • Thông tin về di chuyển/nâng cấp/xuất/nhập trang
  • Tài liệu về Maintenance scripts
  • Thông tin về hook/API/Bố trí cơ sở dữ liệu, v.v.
 • Nội dung nào không nên được đặt trong không gian tên Hướng dẫn: ?
  • Trợ giúp cơ bản về sử dụng và chỉnh sửa. Những nội dung này thuộc về không gian tên Trợ giúp:
  • Tiện ích mở rộng và công cụ, không phải là một phần của bản phân phối mặc định của MediaWiki. (không gian tên Tiện ích mở rộng:)

Cấu trúc

Một số cuộc thảo luận đã được tổ chức liên quan đến phạm vi của không gian tên Hướng dẫn:, nhưng không có quyết định chính thức nào được đưa ra. Cuộc tranh luận chính là liệu các trang hướng dẫn có nên được tổ chức theo hệ thống phân cấp phẳng, với tất cả các trang ở cấp gốc hay với các tiểu vùng phụ là trang con của các chủ đề chính. Đây là nơi đã diễn ra cuộc thảo luận trước đó:

Hướng dẫn biên tập

Định dạng

to be discussed

Màu sắc

to be discussed

Ảnh chụp màn hình

 • Sử dụng http://test.leuksman.com/view/Main_Page để chụp ảnh màn hình (lưu ý: hiện tại không hoạt động)
 • Ảnh chụp màn hình nên được cắt để chỉ hiển thị phần có liên quan của trang web (không có môi trình duyệt bao quanh).

Bảng

to be discussed

Quy ước đặt tên cho trang không viết bằng tiếng Anh

Một số cuộc thảo luận chung về quốc tế hóa ở Project:Chính sách ngôn ngữ .